000 Cykliczny konkurs czytelniczy scenariusz

Pobierz cały dokument
000 Cykliczny konkurs czytelniczy scenariusz.pdf
Rozmiar 100,6 KB
background image

Cykliczny konkurs czytelniczy

"W ka

żdej szkole są książkowe mole"

Opracowała:

Jadwiga Tomczyk

Przy pomocy książek wielu staje się
ludźmi uczonymi nawet poza szkołą,
bez książek zaś nikt nie wykształci się
nawet w szkole.

Jan Amos Komeński

background image

S C E N A R I U S Z

cyklicznego konkursu czytelniczego "W ka

żdej szkole są książkowe mole"

Cele konkursu:

Rozbudzenie u uczniów zainteresowań czytelniczych;

Popularyzowanie twórczości literackiej wśród dzieci i młodzieży;

Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat w

różnych źródłach;

Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych;

Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, wyrabianie nawyku

czytania;

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

Sprawdzenie umiejętności kojarzenia tekstu z autorem.

Sposoby realizacji:

Ogłoszenie konkursu;

Zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu;

Powołanie komisji oceniającej rozwiązania;

Ogłaszanie kolejnych zadań i rozwiązań;

Ogłoszenie wyników;

Przyznanie nagród.

background image

R E G U L A M I N

cyklicznego konkursu czytelniczego "W ka

żdej szkole są książkowe mole"

Organizatorzy:

Nauczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w
Ś

remie

Warunki:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas II – VI. Pytania konkursowe
ukazywać się będą na początku każdego miesiąca w niżej wymienionych
miejscach. Polecenia wykonywania zadań będą zmuszały chętnych do
samodzielnych poszukiwań. Ostatniego dnia każdego miesiąca, odpowiedzi będą
sprawdzane i punktowane przez Jury.

październik 2012 – maj 2013 r.

Przebieg:

Konkurs ma formę pisemną;

Aktualne zadania będą się znajdowały w bibliotece szkolnej, na tablicy

ogłoszeń na korytarzu (przed biblioteką) oraz stronie internetowej biblioteki.

Podpisane odpowiedzi (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do

biblioteki szkolnej lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej na email:

bibliotekasp1srem@tlen.pl

do ko

ńca każdego miesiąca;

Zadania będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. II-III i IV-VI;

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzyma 1 punkt (max. w miesiącu

można zdobyć 10 pkt.)

Wśród uczestników biorących udział w konkursie w każdym miesiącu

rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka;

Konkurs wygrywa ten uczeń, który w ciągu roku szkolnego zdobędzie

największą liczbę punktów;

Wielki Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2013 r.

Pobierz cały dokument
000 Cykliczny konkurs czytelniczy scenariusz.pdf
Rozmiar 100,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
scenariusz konkursu czytelniczego dla uczniow gimnazjum pt basniopisarze 1242802083, Dokumenty, Dok
konkurs czytelniczy, szkoła, nauczanie zintegrowane
Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klas III, Moje dokumenty
Konkurs czytelniczy dla klas pierwszych
Konkurs czytelniczy p1, pedagogika, edukacja czytelnicza i medialna
Zabawy konkursowe, klasy 1-3, scenariusze uroczystości
konkurs czytelniczy
konkurs czytelniczy Kubuś, nauka, Lektury, Lektury
2001 KONKURS CZYTELNICZY, Edukacja, LEKTURY klasa 1-3 sz.podstawowa
KONKURS PROFILAKTYCZNY, scenariusze
konkurs czytelniczy
KONKURS CZYTELNICZY KILKA KSIĄŻEK
Konkurs czytelniczy dla klas II
blizej przedszkola konkurs na scenariusz
konkurs czytelniczy

więcej podobnych podstron