Norma językowa

background image

Norma językowa

To zbiór środków językowych i reguł ich użycia w
przyjęty w danej społeczności językowej i spisany
przez językoznawców w gramatykach i słownikach.

background image

Norma użytkowa- to zgodność sposobów
użycia języka z powszechnym zwyczajem
językowym w danym okresie.

Wyróżniamy normy:

background image

Norma skodyfikowana- czyli zespół reguł
językowych zarejestrowanych w
gramatykach i słownikach

background image

Norma wzorcowa- stawia najwyższe

wymagania i obowiązuje przede wszystkim
w języku pisanym, w języku używanym i
nauczanym w szkole, w wypowiedziach
oficjalnych, publicznych, w prasie, radiu,
telewizji, w języku płynącym ze sceny czy
ambony.

background image

Norma potoczna- jest dużo mniej
rygorystyczna i dopuszcza użycie pewnych
wyrazów i form (niezgodnych) z normą
wzorcową), ale tylko z językiem mówionym,
w swobodnych, nieoficjalnych prywatnych
rozmowach.

background image

Norma wymawiana- która ustala poprawną
wymowę głosek i ich połączeń oraz zasady
akcentowania wyrazów.

background image

Norma fleksyjna- która narzuca
obowiązujące wzorce odmiany wyrazów.

background image

Norma składniowa- która ustala zasady
właściwego łączenia wyrazów w zdaniu, ich
wzajemnego układu i reguły budowy zdań
pojedynczych i złożonych.

background image

Norma leksykalna i frazeologiczna- która
poucza, w jakim znaczeniu stosuje się dane
wyrazy i związki frazeologiczne i jak należy
dopasować je do otoczenia słownego.

background image

Norma stylistyczna- która pokazuje, jak
właściwie dobierać środki językowe w
zależności od funkcji wypowiedzi i
wymogów narzuconych przez sytuacje
komunikacyjną.

background image

Norma ortograficzna- regulująca właściwy
sposób zapisu wyrazów i ich połączeń.

background image

Norma interpunkcyjna- ustalająca zasady
użycia znaków przestankowych.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
norma jezykowa
NORMA JĘZYKOWA, inne, studia, edytorstwo, kultura języka
Kultura języka, NORMA JĘZYKOWA
NORMA JĘZYKOWA, Uczelnia, Filologia polska, II rok, semestr I, Kultura języka polskiego
NORMA JĘZYKOWA
NORMA JEZYKOWA
retoryka, a[1].dzien.NORMA 2.fonetyka, Językowe wykładniki perswazji
retoryka, a[1].dzien.NORMA 1, W polskiej tradycji językoznawczej normę ( i normowanie) zaliczano do
Wykład 9 2 Norma 2
norma i patologia
Norma ISO 9001 2008 ZUT sem 3 2014
norma
norma cz 1
Grzegorczykowa R , Językowy obraz świata i sposoby jego rekonstrukcji
Gotowość dzieci przedszkolnych do czytania a ich dojrzałość językowa
Polska Norma PN 82B 02011 obciazenie budowli Obciążenie Wiatrem
Jezykoznawstwo ogolne pytanie i Nieznany

więcej podobnych podstron