Test 1 Metodologia ze statystyką (1)

Pobierz cały dokument
Test 1 Metodologia ze statystyką (1).pdf
Rozmiar 69,4 KB
background image

Test 1

Przejrzyj próbę 1.

Rozpoczęto

sobota, 26 marzec 2011, 11:12

Skończono

sobota, 26 marzec 2011, 11:40

Wykorzystany czas 27 min. 45 sek.

Punkty

4/10

Ocena

0.4 (40%) z 1 możliwych

Question 1
Punkty: 1
Para pojęć: _____ to synonimy
A: zmienna dychotomiczna, zmienna dwuwartościowa
B: zmienna ilościowa, zmienna jakościowa
Wybierz odpowiedź

a. Prawdziwe tylko A :-)
b. Prawdziwe tylko B
c. Oba prawdziwe
d. Oba fałszywe

Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 1/1.
Question 2
Punkty: 1
Na podstawie obliczeń wykonanych w ćwiczeniu 3.10 (s.112) PODPUNKT A można powiedzieć,
że wynik standaryzowany DARKA jest _____
A: większy od -1
B: mniejszy od -2
Wybierz odpowiedź

a. Prawdziwe tylko A :-)
b. Prawdziwe tylko B
c. Oba prawdziwe
d. Oba fałszywe

Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 1/1.
Question 3
Punkty: 1
Aby określić rozkład _____ zmiennej X w próbie należy wypisać listę wszystkich wartości, jakie
przyjmuje zmienna X wraz z _____
A: prawdopodobieństwa / proporcją osób, dla których zmienna przyjmuje daną wartość
B: częstości / prawdopodobieństwem, że X przyjmuje daną wartość
Wybierz odpowiedź

Zakończ ocenianie.

background image

a. Prawdziwe tylko A
b. Prawdziwe tylko B :-(
c. Oba prawdziwe
d. Oba fałszywe

Niepoprawny
Ocena dla tego zadania: 0/1.
Question 4
Punkty: 1
Ćwiczenie 3.7 wykazało, że transformacja wyników zapisana równaniem X+2 (dodanie stałej
równej 2 do wszystkich wyników) powoduje _____
A: brak zmiany średniej
B: brak zmiany wariancji
Wybierz odpowiedź

a. Prawdziwe tylko A :-(
b. Prawdziwe tylko B
c. Oba prawdziwe
d. Oba fałszywe

Niepoprawny
Ocena dla tego zadania: 0/1.
Question 5
Punkty: 1
Z tabeli 3.7 (s.104) można odczytać, że _____ wynosi _____. Oznacza to, że _____ ma nie więcej
niż _____
A: drugi decyl / 27,75 / 20 % osób / 28 lat
B: mediana / 49,75 lat / połowa osób / 49,75 lat
Wybierz odpowiedź

a. Prawdziwe tylko A :-(
b. Prawdziwe tylko B
c. Oba prawdziwe
d. Oba fałszywe

Niepoprawny
Ocena dla tego zadania: 0/1.
Question 6
Punkty: 1
Jeżeli spisalibyśmy wiek (w latach) każdego z mieszkańców Chodakowskiej to tak zapisane dane
stanowią przykład zmiennej kodowanej na skali ____
Wybierz odpowiedź

a. nominalnej
b. porządkowej
c. przedziałowej
d. stosunkowej :-)

Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 1/1.
Question 7
Punkty: 1
Na podstawie tabeli 3.7. (s.104) rozkładu zmiennej X (wiek) możemy odczytać, że zdanie: p
(X<k)=p jest prawdziwe dla _____
A: k=14,25 p=0,1
B: k=17,25 p=0,05

background image

Wybierz odpowiedź

a. Prawdziwe tylko A
b. Prawdziwe tylko B :-)
c. Oba prawdziwe
d. Oba fałszywe

Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 1/1.
Question 8
Punkty: 1
Zdanie: p(X>99,5)=0,01 oznacza, że _____ badanej próby ma _____
A: 1% / więcej niż 99,5 lat
B: 99% / ma nie więcej niż 99,5 lat
Wybierz odpowiedź

a. Prawdziwe tylko A :-(
b. Prawdziwe tylko B
c. Oba prawdziwe
d. Oba fałszywe

Niepoprawny
Ocena dla tego zadania: 0/1.
Question 9
Punkty: 1
Wyniki standaryzowane ____
A: otrzymujemy odejmując od wartości zmiennej średnią arytmetyczną i podnosząc do kwadratu
B: mają średnią równą 1
Wybierz odpowiedź

a. Prawdziwe tylko A :-(
b. Prawdziwe tylko B
c. Oba prawdziwe
d. Oba fałszywe

Niepoprawny
Ocena dla tego zadania: 0/1.
Question 10
Punkty: 1
Odchylenie od średniej w _____ zapisujemy jako:
A. próbie / X - µ
B. populacji / X - s
Wybierz odpowiedź

a. Prawdziwe tylko A :-(
b. Prawdziwe tylko B
c. Oba prawdziwe
d. Oba fałszywe

Niepoprawny
Ocena dla tego zadania: 0/1.


Document Outline

Pobierz cały dokument
Test 1 Metodologia ze statystyką (1).pdf
Rozmiar 69,4 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:

więcej podobnych podstron