ClickIt program do tworzenia aktywnych miejsc na ekranie komputera(1)

Pobierz cały dokument
ClickIt program do tworzenia aktywnych miejsc na ekranie komputera(1).pdf
Rozmiar 250,2 KB
background image

            

Strona główna

  > 

Wykorzystanie komputera

  > 

Oprogramowanie

ClickIt

program do tworzenia aktywnych miejsc na ekranie komputera

Wiele z dzisiejszych programów wymaga klikania myszk ą na ekranie. Sprawia to ogromne
trudności użytkownikowi, który nie może pracować przy pomocy myszy.

Program ClickIt pozwala wykonywa ć tę czynnoś ć poprzez dotykanie klawiatury IntelliKeys
w tzw. aktywnych miejscach
.

ClickIt umożliwia alternatywne sposoby operowania komputerem bez klikania myszą poprzez:

Automatyczne skanowanie ‐ naciskamy prze łącznik, spacj ę albo IntelliKeys, aby zacz ąć
skanowanie, a następnie naciskamy ponownie, kiedy kursor znajdzie się w pożądanym miejscu.

Skanowanie krokowe ‐ jeden prze łącznik albo klawisz przesuwa kursor, za ś drugi dokonuje
wyboru.

Bezpośrednie skanowanie ‐ naciskamy jeden przełącznik albo klawisz, aby rozpocząć ruch kursora
(skanowanie) w przód; naciskamy drugi, aby skanować wstecz; ponowne naciśnięcie tego samego
przełącznika lub klawisza zatwierdza wybór.

Za pomocą ClickIt tworzy się miejsca aktywne na ekranie. Potem można użyć programu Overlay
Maker dla stworzenia odpowiednich dla używanego oprogramowania nakładek na klawiaturę IntelliKeys. Za każdym razem, gdy otwieramy program
ClickIt, odpowiednia nakładka zostanie automatycznie wysłana do klawiatury IntelliKeys.

Dzięki ClickIt! osoba z niesprawno ściami fizycznymi albo wzrokowymi mo że o b s ługiwać
komputer za pomocą komend z klawiatury. Przy użyciu klawiatury można przechodzić pomiędzy
oknami. Można także przydzielić własne klawisze skrótu do pozycji menu, które nie zawierają
odpowiedników klawiszy skrótów. Dost ęp jest mo żliwy przy u życiu klawiatury IntelliKeys,
tradycyjnej klawiatury, przełączników (jednego, dwu lub trzech), klikni ęć myszy i innych
klawiatur.

Program ten można zamówić pod adresem:

Harpo Sp. z o.o.

ul. 27 Grudnia 7
61‐737 Poznań
tel. 061/853 14 25
fax 061/853 14 19

www.harpo.com.pl

info@harpo.com.pl

Biuro w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44 pok. 726 (7 piętro).

Strona główna

  > 

Wykorzystanie komputera

  > 

Oprogramowanie

Pobierz cały dokument
ClickIt program do tworzenia aktywnych miejsc na ekranie komputera(1).pdf
Rozmiar 250,2 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Life Long Learning Programme do 8, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Opisz programy do tworzenia stron internetowych
platne polskie programy do tworzenia drzew
Tabela Bergera program do tworzenia rozgrywek (3 12 zespołów)
Każda grafika na ekranie komputera, oprogramowanie biurowe
pedagogika 2, Do form aktywności muzycznej dziecka należą: śpiew, gra na instrumentach, ruch przy mu
Wykorzystanie programu Power Point w tworzeniu scenariuszy l, wrzut na chomika listopad, Informatyka
Program do konwersji liczb w systemie dziesiętnym na binarny
ubezpieczenia, Praca magisterska, Rynek finansowy jest miejscem na którym dochodzi do zawierania tra
Jakie bariery stoją na przeszkodzie do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Prace naukow
PDF Factory opis programu do kupienia na?lickiej

więcej podobnych podstron