2010 MAJ OKE PP

Pobierz cały dokument
2010 MAJ OKE PP.pdf
Rozmiar 681,8 KB
background image

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

U

ad

g

raf

icz

ny

©

C

K

E 2

01

0

Miejsce

na naklejkę

z kodem

WPISUJE ZDAJĄCY

KOD

PESEL

dysleksja

EGZAMIN MATURALNY

Z JĘZYKA POLSKIEGO

POZIOM PODSTAWOWY

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron.

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu

nadzorującego egzamin.

2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to

przeznaczonym.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

6. Możesz korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny

i słownika ortograficznego.

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej

naklejkę z kodem.

8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej

dla egzaminatora.

MAJ 2010

Czas pracy:

170 minut

Liczba punktów

do uzyskania: 70

Część I – 20 pkt

Część II – 50 pkt

MPO-P1_1P-102

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

2

Część I – rozumienie pisanego tekstu
Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj

tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami – chyba że w zadaniu polecono inaczej.

Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y. W zadaniach zamkniętych wybierz tylko

jedną z zaproponowanych odpowiedzi.

Internet – śmietnik czy sezam kultury?

1.

Odpowiedź na tak postawione pytanie zależy głównie od osobistych doświadczeń

i przekonań. Postaram się pokazać, że Internet może być co najmniej sezamem, że jest

zupełnie nowym jakościowo medium, nie mającym analogii wśród znanych dotychczas

technik komunikowania się. Wielki potencjał Internetu może uruchomić każdy, pod

warunkiem że wie, jak to uczynić. Kto zainwestuje nieco wysiłku, znajdzie klucz do wrót

sezamu. Kto oczekuje, że sieć będzie automatem do czynienia cudów, utonie w śmietniku

zbędnych informacji.

2.

Zdemaskujmy kilka nieprawdziwych stereotypów. Na przykład, że w Internecie

nie sposób odróżnić treści wartościowych od chłamu. To prawda, że równie łatwo dotrzeć

do witryny szarlatanów, którzy rozsiewają nieprawdziwe informacje, jak i do witryny

Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdzie jakość informacji gwarantuje powaga

instytucji. Tak więc choć każdy może w Internecie publikować, to nie każdą informację

powinniśmy czytać. Przy wyborze książek kierujemy się znajomością autora,

rekomendacjami recenzentów, instytucjonalnymi afiliacjami. Podobnie powinniśmy

zachowywać się w Internecie. Możemy mieć pewność, że witryna Watykanu jest dobrym

miejscem, by znaleźć źródłowe materiały dotyczące nauki społecznej Kościoła, a witryna

FBI, by poznać listę najgroźniejszych przestępców. Tylko zupełny nowicjusz lub analfabeta

będzie szukał podobnych wiadomości w miejscach firmowanych przez nieznane osoby

lub instytucje. Umiejętność krytycznej analizy źródeł obowiązuje tak samo w świecie

realnym, jak w cyberprzestrzeni.

3.

Ta sama zasada jest dobrą odpowiedzią na inną obawę: że treść w Internecie jest

nietrwała, bo nie wiąże jej żaden materialny czynnik. Znowu błąd w założeniach: gwarancją

trwałości informacji internetowej są, tak jak w przypadku jakości, instytucje. Przysłowiowy

Kowalski może założyć dziś witrynę, która po miesiącu przestanie istnieć. Biblioteka

Kongresu będzie istnieć jeszcze bardzo długo, a tym samym i jej zasoby internetowe. Jeszcze

inna obawa wynika ze statystycznej konstatacji, że zdecydowana większość zasobów sieci

jest angielskojęzyczna, przez co Internet staje się narzędziem wynarodowienia,

macdonaldyzacji itp. Trudno o błędniejsze przekonanie. To fakt, że większość witryn operuje

językiem angielskim. Ale i tak zostają jeszcze miliony innych miejsc, gdzie królują języki

narodowe. Dla wielu mniej ekspansywnych a ciekawych kultur Internet stał się wręcz szansą

na globalną prezentację. Kto umie szukać, znajdzie perełki.

4.

Oto przykład. Andy Warhol, ikona kultury pop, kojarzy się wszystkim ze Stanami

Zjednoczonymi. Tam się urodził i tworzył. Jeśli wpiszemy w okienku wyszukiwarki hasło

Warhol, otrzymamy dziesiątki angielskojęzycznych stron poświęconych temu artyście.

Gdy jednak ograniczymy wyszukiwanie do języka słowackiego, to nagle odkryjemy zupełnie

inną rzeczywistość związaną z Warholem, a właściwie Andrijem Warholą. Okaże się,

że w Medzilaborcach stoi wielkie muzeum poświęcone rusińskiej rodzinie Warholów, która

pochodziła z pobliskiej wsi Mikova. Dowiemy się wielu innych ciekawych szczegółów, które

mogą pomóc w lepszym zrozumieniu fenomenu Andy’ego (np. relacje między jego sztuką

a malarstwem ikonowym).

5.

Internet bardziej niż McDonalda przypomina mi mityczną Bukowinę, obszar,

w którym żyło z sobą wiele kultur, a dzieci w szkole mówiły pięcioma językami: po polsku,

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

3

ukraińsku, rumuńsku, niemiecku, żydowsku. To bogactwo otwiera się przed każdym,

kto zainwestuje, by poznać gramatykę Internetu i języki innych kultur. Dociekliwy,

interesujący się problematyką środkowoeuropejską, może dziś za pomocą Internetu

przeprowadzić codziennie prasówkę, podczas której przeczyta najważniejsze artykuły

z głównych tytułów prasy rosyjskiej, ukraińskiej, słowackiej, węgierskiej, rumuńskiej.

Leniwy zadowoli się angielskojęzycznym McDonaldem. Jest więc Internet raczej tyglem,

w którym kultury się spotykają, tu, dzięki właściwościom komunikacyjnym tego medium,

następuje ich konfrontacja. Jest to jednak starcie w przestrzeni symbolicznej, nie musi mieć

(choć jak najbardziej może) charakteru wyniszczającego. Dialog może wzbogacać wszystkich

uczestników.

6.

Internet to znacznie więcej niż tylko sezam. Ta metafora jest zbyt statyczna, pasywna,

podkreśla tylko jedną składową. Sądzę, że znacznie lepiej oddaje istotę tego medium metafora

klasycznego bazaru, takiego jaki od setek lat istnieje np. w Samarkandzie. Na bazarze

nie tylko się handluje. To także miejsce spotkań, gdzie przychodził mędrzec Awicenna

i kpiarz Hodża Nasreddin. Na bazarze się plotkuje, kłóci, a gdzieś w zaułku nawet chwyta

za bary. Dla nieobeznanego z „ekologią” bazaru obserwatora z zewnątrz miejsce takie wydaje

się czystym chaosem. Obserwatorowi wnikliwemu bazar odsłania bogactwo relacji, znaczeń,

treści. Bazar, jak Internet, jest samym życiem.

7.

Analizując medialny i treściowy wymiar Internetu, nie powinniśmy zapominać

o technice. Metody korzystania z sieci zależą nie tylko od umiejętności użytkownika,

ale w również w dużym stopniu od techniki. Jednym z kierunków rozwoju Internetu jest

tzw. sieć semantyczna. Każdy, kto korzysta ze współczesnych wyszukiwarek, wie, że są one

bezmyślne. Wyrzucają odpowiedzi bez analizy kontekstu niezbędnego dla pytania. Sieć

semantyczna ma być obdarzona czymś w rodzaju inteligencji. Odpowiedni system

indeksowania treści i jej informatycznej reprezentacji ma doprowadzić do tego, że komputer

będzie umiał odróżnić, czy pytającemu o „króla” chodzi o nazwisko, głowę państwa czy też

zwierzę. W rezultacie pula odpowiedzi będzie zawężona.

8.

Intensywnie poszukuje się nowych sposobów prezentacji treści. Trwają prace nad

wzbogaceniem interfejsu o dodatkowy, trzeci wymiar. Trójwymiarowe przeglądarki

i wyszukiwarki plastyczniej będą organizować treść, a przestrzenne odniesienia na pewno

ułatwią poruszanie się w informacyjnym gąszczu. Spodziewać się również można

wzbogacenia komputerów i sieci o dodatkowe zmysły: słuchu, dotyku. To już tylko kwestia

czasu, kiedy będziemy wydawać polecenia komputerom głosem, a już w tej chwili istnieją

„myszy”, które przez odpowiednie drgania oddziałują na zmysł dotyku (łatwo sobie

wyobrazić znaczenie tego wynalazku podczas wirtualnych zakupów, kiedy niezwykle ważna

jest np. faktura materiału).

9.

Internet będzie niewątpliwie coraz przyjaźniejszy, kryjąca się w nim technika ułatwi

życie nawet niedoświadczonym użytkownikom. Nie spodziewajmy się jednak cudów. Aby

wydobyć z sieci jej prawdziwe bogactwo, trzeba wiele zainwestować. Tak samo jak podczas

podróży w rzeczywistym świecie, w którym możemy jeździć do różnych krajów,

ale mieszkać w hotelach sieci Marriott, jeść w restauracjach McDonald’s i mówić tylko

po angielsku. Uznamy wówczas, że świat się zamerykanizował. Otwierając się na lokalne

kultury i podejmując trud ich zrozumienia, dojdziemy do innych wniosków. Tak samo jest

w cyberprzestrzeni.

Na podstawie: Edwin Bendyk Internet – śmietnik czy sezam kultury?, wykład w ramach

konwersatorium Życie w okablowanym społeczeństwie/Komputer – Kultura – Człowiek w XXI wieku,

Centrum Sztuki Współczesnej 2001

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

4

Zadanie 1. (1 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie uzależniona jest

według autora od osobistych doświadczeń i przekonań?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 2. (2 pkt)

Z akapitu 2. wybierz słowa, którymi można zastąpić poniższe określenia Internetu.

śmietnik

...........................................................................

sezam kultury

...........................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)

W akapicie 2. czytamy: Podobnie powinniśmy zachowywać się w Internecie. Podaj słowo,

które najlepiej określa charakter tego zachowania.
.......................................................................................................................................................

Zadanie 4. (2 pkt)

Wymień trzy według autora nieprawdziwe stereotypy dotyczące Internetu, które w swoim

artykule przedstawia i demaskuje.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)

Akapit poświęcony Andy’emu Warholowi jest przykładem dla wcześniej sformułowanej tezy.

Zacytuj ją.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)

Co stanowi o podobieństwie akapitów 5. i 6.?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

5

Zadanie 7. (1 pkt)

W akapicie 5. autor dzieli użytkowników Internetu na dociekliwych i leniwych. W czym

dostrzega różnicę między nimi?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 8. (1 pkt)

Zdaniem autora istotę Internetu najlepiej oddaje metafora bazaru (akapit 6.). Wyjaśnij

dlaczego?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 9. (1 pkt)

Na podstawie akapitu 7. wyjaśnij, co oznacza określenie: sieć semantyczna.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 10. (2 pkt)

W akapicie 8. autor pisze o intensywnie poszukiwanych nowych sposobach prezentacji treści

w Internecie. Wymień dwa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 11. (1 pkt)

Hotele sieci Marriott, restauracje McDonald’s i język angielski to według autora symbole

A. otwarcia na lokalne kultury.

B. amerykanizacji kultury.

C. konfrontacji różnorodnych kultur.

D. współczesnej kultury europejskiej.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Zadanie 12. (2 pkt)

O jakiej analogii między rzeczywistym światem i cyberprzestrzenią pisze autor w ostatnim

akapicie tekstu?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

6

Zadanie 13. (2 pkt)

Jakie formy wypowiedzi służą obiektywizacji i subiektywizacji wypowiedzi? Podaj po dwa

przykłady.
Obiektywizacja:............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Subiektywizacja:...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 14. (2 pkt)

Podając po jednym argumencie, uzasadnij, że tekst Edwina Bendyka ma charakter
dyskursywny (refleksyjny).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
perswazyjny (przekonujący).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Część II

– pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.

Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze niż dwie strony (około 250 słów).

Temat 1. Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera Świętoszek

scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta

i Elmiry wobec tytułowej postaci.

Świętoszek

Akt I, Scena 6.

Orgon, Kleant

Kleant

Jakież czary znalazłeś dziwne w tym przybłędzie,

Że poza nim nic zgoła nie chcesz mieć na względzie?

Że przyjąwszy w dom własny, dobywszy go z nędzy,

Teraz jeszcze...

Orgon

Mój szwagrze, nie sądź rzeczy prędzej,

Aż sam poznasz człowieka, o którego chodzi!

Kleant

Nie znam go dotąd, prawda, lecz mniemać się godzi,

Że nie trudno jest zgadnąć, co to za jegomość...

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

7

Orgon

Mój bracie, rozkosz sprawi ci jego znajomość,

Dziwne uczucie szczęścia w twą duszę zawita.

Bo też to człowiek... człowiek... no, człowiek i kwita.

Kto z nim żyje, błogiego zażywa spokoju,

Na cały świat spogląda jak na kupkę gnoju;

Przy nim cała się moja odradza istota,

On wyzwala mą duszę z doczesnego błota,

Dzięki niemu, z przywiązań ziemskich oczyszczony,

Mógłbym na zgon dziś patrzeć matki, dzieci, żony

I nie uczułbym w sercu, ot, nawet ukłucia.

Kleant

A, to niezwykle ludzkie w istocie uczucia!

Orgon

Ach, gdybyś wiedział, jak go poznałem niechcący,

Nie dziwiłbyś się mojej przyjaźni gorącej!

Każdego dnia biedaczek ten o słodkiej twarzy

Opodal mnie pokornie klękał u ołtarzy,

A zapał, z jakim wznosił do nieba swe modły,

Oczy wszystkich obecnych wciąż ku niemu wiodły:

To wzdychał, to się krzyżem rozkładał na ziemi,

Aby dotknąć posadzki usty pokornemi,

A gdym wychodził, za mną pospieszał w zawody,

Aby w drzwiach jeszcze podać mi święconej wody.

Że zaś mnie sługa jego objaśnił czym prędzej,

Kto on zacz, i wyjawił, że jest w srogiej nędzy,

Chciałem go wspomóc, ale on, skromny bez miary,

Zwracał mi nieodmiennie część mojej ofiary.

„To za wiele — powiadał — połowa dość będzie,

I tak łaski twej nadto doznaję w tym względzie”.

Gdym zaś wzbraniał się przyjąć, zgadnij, co on pocznie:

Resztę biednym w mych oczach rozdzielał bezzwłocznie.

Słowem, niebo go wwiodło w domu mego progi,

A z nim weszła pomyślność wszelka, spokój błogi.

On o wszystko się troszczy, nawet o mą żonę —

O mój honor starania ma nieocenione —

Jego straże każdemu do niej wstępu bronią

I bardziej niż ja stokroć zazdrosny jest o nią.

A przy tym sam dla siebie, ach, jakiż surowy!

W lada drobnostce grzechu już dojrzeć gotowy,

Za rzecz najbłahszą żąda pokuty i kary:

Wszakci sam się obwinił, skruszony bez miary,

Że kiedyś w uniesieniu grzesznym, Bóg mi świadkiem,

Pchłę zabił, przy pacierzu schwyconą przypadkiem.

Kleant

Czyś ty oszalał, bracie, czy też od godziny

Bajaniem takim stroisz sobie ze mnie drwiny?

Co ty chcesz wmówić we mnie? Czy myślisz, że można...

Orgon

Mój bracie, twoja mowa jest wielce bezbożna

Wiem, że brat ku tym błędom chętnie ucha skłania,

I nigdy nie taiłem o tym mego zdania,

Że ci to niedowiarstwo nie wyjdzie na zdrowie.

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

8

Kleant

Oto, jakiego ćwieka każdy z was ma w głowie:

Żądacie, aby wszyscy ludzie byli ślepi,

I bezbożnikiem dla was jest, kto widzi lepiej!

Kto przed waszym bałwanem nie uchyli czoła,

Dla tego już na świecie nic świętego zgoła!

Nie, bracie, twych pogróżek głos mnie nie poruszy.

Wiem, co mówię, a Pan Bóg czyta w mojej duszy.

Mów, co chcesz, ja przy swoim sądzie pozostanę:

Są udane świętoszki, jak zuchy udane;

Tak jak na polu walki nie tego człowieka

Mam za najdzielniejszego, co najgłośniej szczeka,

Tak samo i pobożność szczerą w sercu kryje

Nie ten, co leżąc krzyżem, skręca sobie szyję.

Cóż u licha! Rozróżnić czyliż to tak trudno

Między świątobliwością szczerą a obłudną? […]

Tak znów nic mnie nie mierzi bardziej na tej ziemi

Niż fałsz, co się pozory barwi nabożnemi,

Niż owi obłudnicy, nędzne szarlatany,

Którzy podłych grymasów dewocji udanej

Używają bezkarnie, by ciągnąć korzyści

Z tego, co ludzie w sercu swym wielbią najczyściej. […]

I gdy chcą kogoś zgubić, osłonią, gdy trzeba,

Swoją własną nienawiść interesem nieba — […]

Takich w świecie szalbierzy wielu brat obaczy,

Lecz szczera bogobojność wygląda inaczej.

AKT IV, Scena 5.

Tartuffe, Elmira, Orgon pod stołem

Tartuffe

Lecz skoro hołd mój widzisz okiem tak łaskawem,

Czemuż nie chcesz obdarzyć bardziej słodkim prawem?

Elmira

Lecz jakże mogę chęci okazać łaskawsze,

Nie obrażając nieba, którym grozisz zawsze?

Tartuffe

Jeżeli tylko niebo nam na drodze stoi,

Usunąć tę zawadę leży w mocy mojej:

Przeszkodą to nie będzie szczęśliwości naszej.

Elmira

Lecz kara niebios wieczna, którą pan nas straszy?

Tartuffe

Mogę rozproszyć pani dziecinne obawy,

W zwalczaniu tych skrupułów mam bo nieco wprawy.

Prawda, że w oczach nieba rzecz to nieco zdrożna

Lecz i z niebem dać rady jakoś sobie można:

Jest sztuka, która wedle potrzeby przemienia,

Rozluźnia, ścieśnia węzły naszego sumienia

I która umie zmniejszyć złych czynów rozmiary,

Jeżeli czyste dla nich wynajdzie zamiary.

Na zgłębienie tajemnic tych nadejdzie kolej,

Niech mi się tylko pani prowadzić pozwoli!

Chciej spełnić me pragnienia, a ja w tej potrzebie

Odpowiadam za wszystko, grzech biorę na siebie!

[…]

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

9

Słowem, brać tych skrupułów nie trzeba dosłownie:

Wszak wiedzieć nikt nie będzie, a niech pani wierzy,

Że zło naszych postępków w ich rozgłosie leży.

Zgorszenie świata — oto, co sumienie gniecie,

I wcale ten nie grzeszy, kto grzeszy w sekrecie. […]

Elmira

Zechciej pan drzwi otworzyć i spojrzeć dokoła,

Czy mój mąż w jaki sposób zajść tu nas nie zdoła!

Tartuffe

Skądże ta troska w pani dziś się mogła zrodzić?

Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić.

tłum. T. Żeleński-Boy

Molier, Świętoszek, Kraków 2008

Temat 2. Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem

Bogiem przedstaw przemyślenia Marka Edelmana o możliwościach godnego

życia w czasach Zagłady i różnych poglądach na temat godnej śmierci.

Zdążyć przed Panem Bogiem

Teodozja Goliborska mówiła mi, że w szpitalu domyślali się jego (Marka Edelmana)

innych zajęć, o które nie należało pytać, więc nie wymagali od niego wiele, tyle że codziennie

odnosił do stacji sanitarno-epidemiologicznej krew chorych na tyfus, a później mógł już zająć

miejsce przy wejściu na Umschlagplatz i stać tam codziennie przez sześć tygodni, aż te

czterysta tysięcy ludzi przejdzie obok niego w drodze do wagonów. […]

Krzyczy (Marek Edelman), że ja (Hanna Krall) pewnie uważam biegnących do wagonu

za gorszych od tych, którzy strzelają. Jasne, na pewno uważam, przecież tak uważają

wszyscy, nawet ten profesor amerykański, który go niedawno odwiedził, mówił mu: „Szliście

jak barany na śmierć.” Amerykański profesor wylądował gdzieś na francuskiej plaży, biegł

czterysta czy pięćset metrów pod morderczym ogniem, nie schylając się i nie padając, i był

ranny, a teraz uważa, że jak ktoś przebiegnie taką plażę, to może później mówić – „człowiek

powinien biec” albo „człowiek powinien strzelać”, albo – „szliście na śmierć jak barany.”

Żona profesora dodała, że strzały są potrzebne przyszłym pokoleniom. Śmierć ludzi ginących

w milczeniu jest niczym, bo nic nie pozostawia po sobie, a ci, co strzelają, pozostawiają

legendę – jej i jej amerykańskim dzieciom.

Doskonale rozumiał, że profesor, który ma blizny po ranach, ordery i katedrę, pragnie

jeszcze mieć i te strzały w swojej historii, próbował jednak wytłumaczyć mu różne rzeczy –

że śmierć w komorze gazowej nie jest gorsza od śmierci w walce i że niegodna śmierć jest

tylko wtedy, kiedy się próbowało przeżyć cudzym kosztem – ale nie udało mu się niczego

wytłumaczyć, bo znowu zaczął krzyczeć i jakaś pani, która tam była, starała się go

usprawiedliwić: „Wybaczcie mu”, prosiła z zażenowaniem, „jemu trzeba wybaczyć…”

– Moje dziecko – mówi – musisz to wreszcie zrozumieć: ci ludzie szli spokojnie i godnie.

To jest straszna rzecz, kiedy się idzie tak spokojnie na śmierć. To jest znacznie trudniejsze

od strzelania. Przecież o wiele łatwiej się umiera, strzelając, o wiele łatwiej było umierać nam

niż człowiekowi, który idzie do wagonu, a potem jedzie wagonem, a potem kopie sobie dół,

a potem rozbiera się do naga… Już to rozumiesz? – pyta.

– Tak – mówię. – To tak. – Bo przecież o tyle łatwiej nam patrzeć na ich śmierć, kiedy

strzelają, niż na człowieka, który kopie sobie dół.

– Widziałem kiedyś na Żelaznej zbiegowisko. Ludzie tłoczyli się na ulicy dookoła beczki –

zwyczajnej drewnianej beczki, na której stał Żyd. Był stary, niski i miał długą brodę.

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

10

Przy nim stało dwóch niemieckich oficerów. (Dwóch pięknych, rosłych mężczyzn przy

małym, zgarbionym Żydzie.) I ci Niemcy wielkimi krawieckimi nożycami obcinali Żydowi

po kawałeczku jego długą brodę, zaśmiewając się do rozpuku.

Tłum, który ich otaczał, też się śmiał. Bo obiektywnie to naprawdę było śmieszne: mały

człowieczek na drewnianej beczce z coraz krótszą brodą, ginącą pod krawieckimi nożycami.

Jak gag filmowy.

Nie było jeszcze getta, więc w tej scenie nie czuło się grozy. Z Żydem przecież nic

strasznego się nie działo: tyle że można go było bezkarnie na tej beczce postawić, że ludzie

zaczynali rozumieć, że to jest bezkarne i że budził śmiech.

Wiesz co?

Wtedy zrozumiałem, że najważniejsze ze wszystkiego jest nie dać się wepchnąć na beczkę.

Nigdy, przez nikogo. Rozumiesz?

Wszystko, co robiłem potem – robiłem dlatego, żeby nie dać się wepchnąć. […]

Przed wojną byłeś nikim. Więc jak się to stało, że trzy lata później byłeś członkiem

komendy ŻOB-u? Byłeś jednym z pięciu ludzi wybranych spośród trzystu tysięcy…

– To nie ja powinienem tam być. Tam miał być… No, wszystko jedno. Nazwijmy go

„Adam”. Skończył przed wojną podchorążówkę, brał udział w kampanii wrześniowej,

w obronie Modlina. Wszyscy znali jego odwagę. Przez długie lata był moim prawdziwym

bożyszczem.

Pewnego dnia szliśmy razem Lesznem, na ulicy były tłumy ludzi i nagle jacyś esesowcy

zaczęli strzelać.

Tłum rzucił się do ucieczki. On też.

Wiesz, ja sobie w ogóle przedtem nie wyobrażałem, że on się może czegokolwiek bać.

A on, mój idol, uciekał.

Bo on był przyzwyczajony do tego, że zawsze miał broń: w podchorążówce, w Warszawie,

we Wrześniu, w Modlinie. Tamci mieli broń i on miał broń, więc był odważny. A kiedy stało

się tak, że tamci strzelali, a on nie mógł strzelać – był już innym człowiekiem.

Nastąpiło to właściwie bez słowa, z dnia na dzień; po prostu przestał działać. I kiedy miało

być pierwsze posiedzenie Komendy, on już się nie nadawał do tego, żeby tam iść. Więc ja

poszedłem.

Miał taką dziewczynę, Anię. Zabrali ją na Pawiak – później wydostała się zresztą, ale jak

ją zabrali, on się załamał zupełnie. Przyszedł do nas, oparł się rękami o stół i zaczął mówić,

że i tak jesteśmy straceni, i że nas wyrżną, że jesteśmy młodzi i powinniśmy uciekać

do lasu…

Nikt mu nie przerwał.

Już wyszedł – ktoś powiedział: „To dlatego, że ją zabrali. Teraz nie ma już po co żyć.

Teraz zginie.” Każdy musiał wtedy mieć kogoś, wokół kogo kręciło się jego życie, dla kogo

mógł działać. Bierność oznaczała pewną śmierć. Działanie było jedyną szansą przetrwania.

Trzeba było coś robić, gdzieś iść.

Ta krzątanina nie miała żadnego znaczenia, bo i tak wszyscy ginęli, ale człowiek

nie czekał na swoją kolej bezczynnie.

Ja krzątałem się wokół Umschlagplatzu – miałem dzięki naszym ludziom z policji

wyprowadzać tych, którzy byli nam najbardziej potrzebni. Jednego dnia wyciągnąłem

chłopaka z dziewczyną – on był z drukarni, a ona była dobrą łączniczką. Zginęli wkrótce

oboje, on w powstaniu, ale zdążył jeszcze wydrukować przedtem jedną gazetkę, a ona

na Umschlagplatzu, ale zdążyła jeszcze przedtem ją rozkolportować.

Jaki to miało sens, chcesz zapytać?

Żadnego. Nie stało się dzięki temu na beczce. To wszystko.

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Warszawa 1992

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

11

WYPRACOWANIE

na temat nr .....................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

12

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

13

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

14

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

15

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka polskiego

Poziom podstawowy

16

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

Pobierz cały dokument
2010 MAJ OKE PP.pdf
Rozmiar 681,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2010 MAJ OKE PP
2010 MAJ OKE PP
2005 MAJ OKE PP ODP
2002 MAJ OKE PP IIid 21662
2005 MAJ OKE PP TRS
2002 MAJ OKE PP I ODP(1)
2006 MAJ OKE PP
2002 MAJ OKE PP III KRYTERIA OCENIANIA
2008 MAJ OKE PP ODP
2011 MAJ OKE PP ODP
2003 MAJ OKE PP MAPAid 21720 Nieznany
2006 MAJ OKE PP
2011 MAJ OKE PP I
2011 MAJ OKE PP II
2002 MAJ OKE PP II
2002 MAJ OKE PP Iid 21660

więcej podobnych podstron