Fleksja imion i nazwisk 2

Pobierz cały dokument
Fleksja imion i nazwisk 2.pdf
Rozmiar 668,8 KB
background image

dr hab. prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, KJP: FLEKSJA IMION I NAZWISK II


Źródło: Formy i normy, red. K. Mosiołek-Kłosińska; archiwum własne 1NAZWISKA

– ŚIĄGAWKA

Nadzieja, Krzeja, Bareja,
Humieja, Neruda, Niekrasa,
Lauda, Kalinka, Żiżka,
Pociecha, Glinka

Pohorille, Stande, Noe, Reszke,
Moltke, Struwe, Szewardnadze,
Hauke, Pohanke, Lübke, Janke
, Wudke, Marcuse, Wende,
Rabe, Handke

Poincaré, René, Pappée

Marais [mare], Rabelais [rable]

Ramorino, Pietro, Tarantino,
Murillo, Pacino, Nullo, Utrillo,
Bettino, Caballero, Avogadro,
Pirandello, Palladio, Pacino,
Cagliostro, Badoglio, Ennio, El
Greco, Canaletto

Ruseau, Watteau, Marceau,
Marivaux, Montesquieu

Presley, Thackeray, Mc
Cartney, Gray, Gay, Disney,
Losey, Humprey

Pawłow, Rublow, Winogradow,
Suworow, Tichonow,
Nowosilcow, Niekrasow,
Miecznikow, Raskolnikow,
Obrazcow, Sacharow, Sierow,
Rostowcew, Aksjonow,
Pugaczow, Łomonosow

Iłakowiczówna,
Wereszczakówna,
Bohuszewiczówna, Bitnerówna,
Iłłakowiczówna, Kucówna,
RysiównaSkuszanka, Skarżanka,
Puzynianka, Wanażanka,
Latoszanka, Zawieruszanka,
Pocieszanka, Baruszanka,
Sowianka,

Robbe-Grillet [rob], Philipe
[filp]
, Pierre [pier], Pirce [pirs],
Walpol

e[łolpol], Pope [pop],

Wolf

e[łulf], Saussure[sosir],

Sartre[sartr], Steve [stiw],
Malle[ mal], Maurice [moris],
Neville [newel], Osborne
[ozborn],
Mariotte [mariot],
Larousse [larus], Baudelaire
[bodler],
Benveniste[benwenist], Lodge
[

lodż], Gere [ger], Racine

[rasin], Gabriele [gabriel],
Sterne [stern], Fosse [fos],
Verlaine [werlen], de Gaulle
[degol],
Wycliff

e [łyklif],

Livingstone [liwinkston]

Skirgiłło, Makarenko, Żwirko,
Moniuszko, Orzeszko, Oczko,
Klaczko, Kliczko, Joteyko,
Chodźko, Szewczenko, Sidło,
Sanguszko, Pronaszko,
Tołłoczko, Szyszko,
Szewczenko, Dejneko, Glinko,
Dowgiałło,

Percy, Ponty, Mercury, Berry,
Jarry, Salisbury, Hardy

Kandinsky, Ormandy, Radetzky

Andrássy [ondraszi]


Yves [iw], Barthes [bart],
Jacgues

[żak], Deskartes

[dekart]

Pickwick, Pontiac, Lautrec
[lutrek], Mauriac, Chuck [czak]

Andrić, Pogorelić, Lubić

Arrow [ar

], Shaw [szoł],

Ramlau, Landau

Marlowe [marl

],


Zeiss
Wundt, Humboldt, Scott,
Narbutt, Poczobutt, Berhardt,

Smith, Wordsworth

Ogorzały, Owsiany, Lepszy,
Żelazny, Konieczny, Nadolny,

Sławoj-Składkowski, Rydz –
Śmigły, Osóbka-Morawski,
Pobóg –Malinowski, Wieniawa-
Długoszewski, Róg-Świostek,
Ścibor-Rylski

Rodin [ro

dę], Gogin [gogę],

Camus [kami]

Anheli , Zefirelli, Piccoli,
Baciarelli, Minelli, Gigli [żili],
Boccelli, Andriolli

Bárány [barań], Kodaly [kodaj]

background image

dr hab. prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, KJP: FLEKSJA IMION I NAZWISK II


Źródło: Formy i normy, red. K. Mosiołek-Kłosińska; archiwum własne 2Proszę wpisać wyrazy w nawiasach w odpowiednich formach.

A.

Detektyw Harry Little szedł budapeszteńską ulicą [Imre Nagy] ……………………………………………… i rozmyślał o
skomplikowanej sprawie Polaka [Eustachy Dąb] ……………………………………………………………zdradzanego przez
żonę, Rosjankę z pochodzenia, [Ałła] …………………………z [Otwinow (l.mn.)] ……………………………………i z pewnym
Węgrem

mieszkającym

na

placu

[Henry

Matisse]

……………………………………..……………………………………………………………………………..
Któż mógłby zawrócić w głowie [Ałła] …………………………?[Harry Little] ………………………………… chodziła po głowie
myśl o [Gabor Kossuth] …………………………………………………………………...jako sprawcy nieszczęścia rodziny [Dąb]
……………………………….Mieszkał on pod numerem siedemnastym, tuż obok [Jarema i Anna Dowgiałło]
……………………………………………………………, którzy przybyli na Węgry w poszukiwaniu pamiątek po [James Joyce]
………………………………………,[Beckett]

…………………………………,

[Watt]

……………………………i

[Gide]

………………………….……………. Niewierna Ałła poznała [Kossuth] ………………………………… w Bratysławie, gdzie na
Uniwersytecie

[Komensky]

…………………………………………razem

studiowali

dzieła

[Chomsky]

………………………………………………. Mimo że urodą nie grzeszyła, wpadła tam w oko [Kosma Żyro]
……………………………………

tłumaczowi

książek

[Remarque]…………………………………,

[Beaumarchais]……….…………………………………,

[Newerly]………………………,

[Paul

Valery]

…………………………………………..i [Jules Verne] …………………………………………….. Ponieważ Rosjanka odrzucała
zaloty literata, musiał on szukać pocieszenia u badaczki twórczości [Goya]…………………………………,
uduchowionej [Anna Ondraszkova] ………………………………………………… Tymczasem Ałła zagięła parol na
przystojnego Węgra i pod pretekstem szukania sensu w zdaniu „Bezbarwne zielone idee śpią wściekle”
zaciągnęła go do pustego mieszkania państwa [Lange] ……………………………….. Nie w ciemię jednak bity Gabor
wiedział od razu, co się święci i uciekł do sąsiadów, którymi okazali się Polacy, państwo [Sadowy]
…………………………………. Dochodził u nich do siebie, słuchając piosenek [Turnau] ………………………… Następnego
dnia, gdy opowiadał kolegom na uniwersytecie o [Turnau] ………………………………,Ałła, którą od dawna
podejrzewano o to, że jest pacjentką psychiatry [Andrew Monroe] ………………………………………, podbiegła do
Gabora i, krzycząc, że już go nie kocha, spoliczkowała go, po czym rzuciła się na szyję [Jerome Kuzio]
…………………………………………. To zdarzenie sprawiło, że wszyscy wzięli [Gabor] ……………………… i [Ałła]
…………………………… za parę. W tę pułapkę dał się złapać także zazdrosny o żonę Eustachy Dąb, który zlecił [Harry
Little
] ……………………………………… odnalezienie kochanka i utopienie go w wodach Dunaju. Jednak podejrzenia
błyskotliwego [Harry Little] ………………………………………… nie padły na [Gabor Kossuth] ………………………………………,
lecz na

[Istvan Horty] ……………………………………, który mieszka pod numerem ósmym obok dwóch pięknych

Polek, sióstr [Leniewiczówna (l.mn.)] ……………………………………………. Mogłoby się zdawać że Horty, podobny do
[Clark Gable], ……………………………………………………., nie chciałby się zadawać z kobietą o fizjonomii tego pijaka
[Józef Sidło] …………………………………………………. i figurze przypominającej gitarę [Picasso] ……………………………….
Jednak w grę mogły wchodzić sprawy pieniężne. Ałła Dąb odziedziczyła spory majątek po wuju [Hugo Marców]
………………………………………..…………, który był zresztą spokrewniony z rosyjskim politykiem [Ruckoj]
…………………………………. [Horty] ………………………… mogło także zależeć na [Ałła]………………………………, dlatego że
ma ona rozległe znajomości w świecie polityki. Spędziła niejedne wakacje z senatorem
[Kennedy]……………………………………oraz z prezydentami [Chirac] ……………………………………………… i [Georges
Pompidou
] …………………………………………., bywała na przyjęciach u państwa [Havel] ………………………………… i
[Carter]

………………………………

Jej

przodkowie

przyjaźnili

się

z

kardynałem

[Richelieu]

…………………………………………. Swoimi podejrzeniami detektyw podzielił się z przyjaciółmi domniemanego
rogacza,

państwem

[Gudzweler]……………………………………,[Cyzio]………………………………,[Kulesza]………………………………………,
[Sito].……………………………………………, [Hadke]……………………………, [Katoni] ………………………………… i [Sito]

background image

dr hab. prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, KJP: FLEKSJA IMION I NAZWISK II


Źródło: Formy i normy, red. K. Mosiołek-Kłosińska; archiwum własne 3.…………………………………………… [Kulesza] ………………………………… uznali, że Harry Little poszedł właściwym
tropem. Natomiast [Hadke] ……………………………i [Sito] ………………………………… byli odmiennego zdania. [Little]
……………………………… nie pozostało więc nic innego niż poradzić [Dąb] ……………………………, by powiesił sobie na
ścianie

portret

[Otello]

……………………………………

i

godzinami

przyglądał

się

temu

[Otello]

……………………………………. Może to go wyleczy z chorobliwej zazdrości?

B.

1.

Na spotkanie z premierem (Grzegorz Kołodko) ........................................ zaproszono (Janusz Korwin-

Mikke) ............................................................................................................ ……………….
2.

Spytaliśmy prezesa (Renke) .................................o udział w zawodach sióstr (Tlałkówna)

......................................................................................................................................................
3.

Referat radnego (Dąb-Kocioł) ................................................ dotyczył przede wszystkim rządów

poprzedniego burmistrza – (Leopold Ryszka) ........................................................................
4.

Na wakacje zwykle wyjeżdżam z przyjaciółmi: (Staszek Ozimek, Czesiek Kość, Jurek Kędzia, Lucek

Surdel

i

Ryś

Daleczko)………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................
5.

Niespodzianką było dopiero siódme miejsce (Tkaczówna) ............................., podczas gdy (Kwirężyna)

...............................i młodszej z sióstr (Ciepły)............................. szczęście dopisało i obie uplasowały się w
trzeciej dziesiątce.
6.

Trudno nie zgodzić się z (Lange)............................ w tej materii, jednakże stanowisko (Bruno

Mech)............................................... pozostawia drogę otwartą. Gdy przyjrzymy się (Mech)...............................,
dostrzeżemy, że bliżej mu chociażby do (Okrzeja)........................ czy do innych logików ze szkoły (Stefan
Baley)
............................................................................................
7.

W

ostatnim

numerze

Ruchu

Filozoficznego

zamieszczono

polemikę

(Tadeusz

Pini).......................................... z (Zygmunt Bravo)................................…………… ………………………..
8.

W radiu nadano wywiad z (Józef Waczków)................................................................ …………

9.

W rozkazie wymieniono tylko dwóch oficerów – (Sito).................................... Pominięto natomiast

(Cyzio) ............................. …………………………………………………………………………………………………..
10.

Bójka (Staszek Kocioł) .................................................z (Janek Gołąb)........................... wstrząsnęła

(Jurek Tyszko) ........................................................................................................ …
11.

Komentarz (Igor Janke) .......................................i (Juliusz Kaziów)................................. w “Życiu

Warszawy” dotyczył strajków górniczych.
12.

W referacie autor zajął się sylwetkami (Zieja)....................................i (Puzyna)..........................., choć

kilka

uwag

poświęcił

także

swojemu

nauczycielowi

(Weryho).....................................................................................................................................
13.

Książkę o (Tadeusz Gajcy)…………………..................................... uznano za mało odkrywczą. Pochwalono

natomiast zbiór wierszy (Ewa i Jacek Woźnica)........................................................ i felietony (Otto
Byzio)
....................................................................................................................
14.

We Wrocławiu odwiedziła (Paweł Jeske)................................, ale zapomniała o (Janek

Raducha)................................ i (Marysia Mazurówna)....................................., której miała przekazać
pozdrowienia od (Wojtek Kędzia)......................................................................... ………………………….
15.

Całe

biuro

plotkuje

o

(Emilia

Latocha-Marczak)..............................................

i

(Piotr

Biega).........................................................................................................................................
16.

Państwo

(Biały).......................................zaprosili

na

wakacje

swoich

przyjaciół

(Saloni)........................................................................................................................................
17.

W reportażu (Krzysztof Breja)................................. słowa (Stanisław Tekieli) .......................................

pomyłkowo przypisano (Bruno Lesiów)...................................................

background image

dr hab. prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, KJP: FLEKSJA IMION I NAZWISK II


Źródło: Formy i normy, red. K. Mosiołek-Kłosińska; archiwum własne 418.

W książce o (Bohdan Czeszko)..........................., którą pożyczyłem (Roman Błachnio)

......................................., zostawiłem wycinek z reportażem (Leon Bójko).....................................
19.

W centrum miasta ma stanąć pomnik (La Fayette)..........................................................

20.

Nie wiem, jak odróżnić malarstwo (Claude Monet) ............................. od obrazów (Edouard

Manet)................................................... Co gorsza, nie wyjaśnia tego amerykański bryk dla opornych, autorstwa
(George Boley) ............................................................................................................
21.

O (Rabelais)................ i (Goethe)............... napisano już wszystko, a życiorysy (Corneille).....................

czy (Manzoni) .................... są prawie nie znane humanistom.
22.

Posłuchamy

teraz

(Karel

Mlady)..........................,

a

następnie

oddamy

głos

(Grigorij

Łysenko)....................................................................................................................................
23.

Suita Popołudnie fauna autorstwa (Claude Debussy).........................., inspirowana przez wiersz

(Stephane Mallarmé)......................, stała się manifestem nowej estetyki.
24.

W ostatnim numerze tego miesięcznika można znaleźć wypowiedź Mariusza (Benoit)...................

o (Samuel Beckett).......................................................................................
25.

Utwory

sceniczne

(Gabriele

d'Annunzio)............................................................

skłaniały

do

odchodzenia od iluzjonizmu w kierunku stylizacji.
26.

Współcześni teoretycy bajki może są dalecy od przecenienia (La Fontaine)

.......................................................,ale

bez

wątpienia

uznają

(Charles

Perrault)......................................................................................................................................
27.

Można zaakceptować porównanie (Daniel Defoe)....................................... z (Bernardo

Canaletto).......................................

Gdy

jednak

w

rozdziale

poświęconym

(Pierre

Corneille)....................................................................

więcej

słychać

o

(Aleksander

Dumas).................................................................niż o autorze Cyda, miarka się przebiera. Z całego życia
(Beaumarchais)........................................................... dla autora istotna jest jedynie polityka.

Pobierz cały dokument
Fleksja imion i nazwisk 2.pdf
Rozmiar 668,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
003 Ustawa o zmianie imion i nazwisk
ust o zmianie imion i nazwisk, prawo administracyjne(1), Pr. administracyjne
Ustawa o zmianie imion i nazwisk
ZESTAWIENIE IMION I NAZWISK, Numerologia
USTAWA o zmianie imion i nazwisk
Zmiana imion i nazwisk e learning
ZMIANA IMION I NAZWISK, referaty i materiały, administracja
Zmiana imion i nazwisk, Różne Spr(1)(4)
Prezentacja zmiana imion i nazwisk
o zmianie imion i nazwisk
003 Ustawa o zmianie imion i nazwisk
ust o zmianie imion i nazwisk, prawo administracyjne(1), Pr. administracyjne
Zmiana imion i nazwisk

więcej podobnych podstron