2009 10 27 Wstep do SI [w 03 04 Nieznany

Pobierz cały dokument
2009 10 27 Wstep do SI [w 03 04 Nieznany .pdf
Rozmiar 601 KB
background image

WAI

Wykłady 3 i 4. Sieci neuronowe. Uczenie i

zastosowania. Wst

ę

p do logiki rozmytej.

Literatura:
S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 1997.

D. Rutkowska, M. Piliński i L. Rutkowski, Sieci neuronowe, algorytmy

Ż

urada Jacek, Barski Mariusz , Jędruch Wojciech, Sztuczne sieci neuronowe, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa, 1996

.

D. Rutkowska, M. Piliński i L. Rutkowski, Sieci neuronowe, algorytmy
genetyczne i systemy rozmyte
, PWN, Warszawa 1997
R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa, 1993, 1999

background image

Perceptron - przypomnienie

w

1

x

1

x

2

x

n

w

2

w

n

=

.

.

0

1

p

p

w

x

w

y

i

i

θ

w

1

y

w

2

w

n

background image

Przypomnienie.Jak opisa

ć

perceptron?

Co charakteryzuje perceptron?

• Perceptron jest opisywany jedno-

znacznie przez zbiór wag w

1

,...,w

n

∈ℜ

oraz wartość progowa

θ ∈ℜ

oraz wartość progowa

θ ∈ℜ

• Wartości x

1

,...,x

n

∈ℜ

to zmienne

pojawiające się na wejściu do
perceptronu

• Funkcja aktywacji:

=

otherwise

x

w

y

i

i

θ

0

1

background image

Uczenie perceptronu

Przykład

Przykład

Przykład

Przykład: rozpoznawanie znaków

Siatka 6

×

6

36 wejść

Wyjście: 1, jeśli na wejściu
pojawia się litera “A”, zaś 0
w p.p.

Siatka 6

×

6

Zadanie: dobrać wagi wejść i wartość progową tak,
by uzyskać zaplanowany efekt

Dane treningowe

(znane odpowiedzi)

Dobór wag (uczenie)

Dane testowe

Odpowiedź

background image

Uczenie perceptronu, n=2

Proces uczenia:

– Inicjujemy wagi losowo
– Dla każdego przykładu, jeśli

odpowiedź jest nieprawidłowa, to

Wejście:

– Ciąg przykładów uczących ze znanymi odpowiedziami

w

1

+ =

αααα

x

1

w

2

+ =

αααα

x

2

θθθθ

– =

αααα

w

1

(k+1)= w

1

(k) + w

1

+ ,

podobnie dla w

2

,

θθθθ

(k+1)=

θθθθ

(k) –

θθθθ

– ,

k-krok iteracji, epoka

[w

1

,w

2

]

gdzie

αααα

jest równe ró

ż

nicy odpowiedzi sieci i prawidłowej

odpowiedzi.

background image

Uczenie perceptronu

• Często

αααα

mnoży się dodatkowo przez

niewielki współczynnik uczenia

• Po wyczerpaniu przykładów, zaczynamy

proces uczenia od początku, dopóki następują
jakiekolwiek zmiany wag połączeń

jakiekolwiek zmiany wag połączeń

• Próg

θ

można traktować jako wagę

dodatkowego wejścia o wartości -1:

θ

= 3

2

-4

x

2

x

1

(

θ

= 0)

2

-4

x

2

x

1

(zawsze -1)3

background image

Przykład: Uczenie neuronu

Zbiór punktów na wykresie jest
liniowo separowalne.

=

otherwise

x

w

y

i

i

θ

1

1

Funkcja
aktywacji:

background image

• Otrzymamy

Niech

w

1

=1, w

2

=1,

θθθθ

= 1, wsp. uczenia

ηηηη

=1

Pierwszy przykład jest

dobrze, ale drugi nie,
modyfikujemy zatem wagi:

w

1

+ = (-1 - 1) 9.4

w

2

+ = (-1 - 1) 6.4

θθθθ

– = (-1 - 1)

• Otrzymamy

w

1

= - 18.8

w

2

= - 12.2

θθθθ

= 3

Drugi przykład jest

dobry, ale trzeci nie…

background image

Uczenie perceptronu

• Opisany schemat jest w miarę

przejrzysty tylko dla pojedynczych
perceptronów, lub niewielkich sieci

perceptronów, lub niewielkich sieci

• Ciężko jest stosować reguły tego typu

dla skomplikowanych modeli

– Tymczasem np. do rozpoznawania

wszystkich liter potrzeba by sieci złożonej
z 26 takich perceptronów

background image

Sieci perceptronów

Synapses

Axon

Dendrites

Synapses

+

+

+

-

-

(weights)

Nodes

Ograniczenia pojedynczych perceptronów spowodowały
w latach 80-tych wzrost zainteresowania sieciami
wielowarstwowymi i opracowanie algorytmu ich uczenia
(propagacja wsteczna)

background image

SIECI PERCEPTRONÓW

Potrafią reprezentować dowolną funkcję
boolowską (opartą na rachunku zdań)

p

1

θ

= 2

1

1

q

θ

= 1

-
2

p XOR q

1

1

background image

SIECI WIELOWARSTWOWE

• Wyjścia neuronów

należących do
warstwy niższej
połączone są z
wejściami neuronów
należących do

należących do
warstwy wyższej

– np. metodą „każdy z

każdym”

• Działanie sieci polega na liczeniu odpowiedzi

neuronów w kolejnych warstwach

• Nie jest znana ogólna metoda projektowania optymalnej

architektury sieci neuronowej

background image

Funkcje aktywacji

• Progowe

( )

<

=

0

0

0

1

s

s

s

f

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-15

-10

-5

0

5

10

15

• Sigmoidalne

( )

s

e

s

f

+

=

1

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-15

-10

-5

0

5

10

15

-0,2

-15

-10

-5

0

5

10

15

background image

FUNKCJE AKTYWACJI (2)

• Unipolarne

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

( )

s

e

s

f

+

=

1

1

• Bipolarne

0

-15

-10

-5

0

5

10

15

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-15

-10

-5

0

5

10

15

( )

1

1

2

+

=

s

e

s

f

background image

FUNKCJE AKTYWACJI (3)

0,4

0,6

0,8

1

1,2

( )

s

e

s

f

α

α

+

=

1

1

α

= 2.0

0

0,2

-15

-10

-5

0

5

10

15

α

= 1.0

α

= 0.5

( )

( )

<

=

>

=

=

+∞

0

0

0

5

.

0

0

1

lim

5

.

0

lim

0

s

s

s

s

f

s

f

α

α

α

α

background image

FUNKCJE AKTYWACJI (4)

( )

(

)

θ

α

α

θ

+

=

s

e

s

f

1

1

,

0,8

1

1,2

5

.

1

2

=

=

α

θ

0

0,2

0,4

0,6

0,8

-10

-5

0

5

10

15

5

.

1

=

α

background image

FUNKCJE AKTYWACJI (5)

• Zasady ogólne:

– Ciągłość (zachowanie stabilności sieci jako

modelu rzeczywistego)

modelu rzeczywistego)

– Różniczkowalność (zastosowanie

propagacji wstecznej błędu)

– Monotoniczność (intuicje związane z

aktywacją komórek neuronowych)

– Nieliniowość (możliwości ekspresji)

background image

SIECI NEURONOWE

Potrafią modelować (dowolnie dokładnie
przybliżać) funkcje rzeczywiste

(z tw. Kołmogorowa)

y

f w

w x

i

i

n

=

+0

y

f w

w x

i

i

i

=

+

=

0

1

( )

s

e

s

f

+

=

1

1

Σ

funkcja aktywacji

background image

0.3

1.1

1

-2

0

-0.2

-0.2

0.4

0.4

SIECI NEURONOWE

Σ

Sieć tworzy teksturę

background image

0.9

-0.5

1.2

0.3

1.2

-0.4

-0.4

1

-0.4

-0.8

SIECI NEURONOWE

0.9

0.9

1.2

-0.4

1

-0.4

-0.8

-2

1.2

-0.5

-0.1

-0.7

background image

SIECI JAKO FUNKCJE ZŁO

Ż

ONE (1)

g

f2

f1

x1

x2

w1

w2

v11

v22

v12

v21

y

(

)

(

)

(

)

2

22

1

12

2

2

2

21

1

11

1

1

x

v

x

v

f

w

x

v

x

v

f

w

g

y

+

+

+

=

(

)

2

1

, x

x

Network

y

=

background image

SIECI JAKO FUNKCJE ZŁO

Ż

ONE (2)

g

f2

f1

x1

x2

4

-3

5

1

3

-7

y

(

)

(

)

(

)

(

)<

+

+

+

+

=

+

+

8

1

1

2

3

1

4

0

8

1

1

2

3

1

4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

2

7

5

3

3

2

7

5

3

x

x

x

x

x

x

x

x

e

e

e

e

y

background image

SIECI JAKO FUNKCJE ZŁO

Ż

ONE (3)

g

f2

f1

x1

x2

w1

w2

v11

v22

v12

v21

y =

=Network(x1,x2)

• Jeśli wszystkie poszczególne funkcje

aktywacji są liniowe, to funkcja Network jest
również liniowa (małe znaczenie w praktyce)

• Architektura wielowarstwowa daje zatem

nowe możliwości tylko w przypadku
stosowania funkcji nieliniowych

background image

SIECI JAKO FUNKCJE ZŁO

Ż

ONE – przypadek liniowy

• Niech

f (x1,x2) = a *(x1*v 1 + x2*v 2) + b

g

f2

f1

x1

x2

w1

w2

v11

v22

v12

v21

y

f

i

(x1,x2) = a

i

*(x1*v

i

1 + x2*v

i

2) + b

i

g(z1,z2) = a*(z1*w1 + z2*w2) + b

• Wtedy

Network(x1,x2) = A1*x1 + A2*x2 + B

• Np.:

A1 = a*(a1*v1*w1 + a2*v2*w2)

background image

PROPAGACJA WSTECZNA BŁ

Ę

DU (1)

Chcemy “wytrenowa

ć

” wagi poł

ą

cze

ń

mi

ę

dzy kolejnymi warstwami

neuronów. Jest to tzw.

proces adaptacji

wag. Jego algorytm

odpowiada zadaniu minimalizacji funkcji bł

ę

du. Jest to

uczenie pod

nadzorem

, zwane z nauczycielem, gdy

ż

mamy zbiór danych

trenuj

ą

cych.

Inicjujemy wagi losowo (na małe warto

ś

ci)

Inicjujemy wagi losowo (na małe warto

ś

ci)

Dla danego wektora ucz

ą

cego obliczamy odpowied

ź

sieci (warstwa

po warstwie)

Ka

ż

dy neuron wyj

ś

ciowy oblicza swój bł

ą

d, odnosz

ą

cy si

ę

do

ż

nicy pomi

ę

dzy obliczon

ą

odpowiedzi

ą

y oraz poprawn

ą

odpowiedzi

ą

t.

Nast

ę

pnie ten bł

ą

d jest rozkładany na poszczególne połaczenia,

zaczynaj

ą

c od poł

ą

czenia wyj

ś

ciowego.

background image

PROPAGACJA WSTECZNA BŁ

Ę

DU (2)

dane uczące

odpowiedź sieci y

właściwa odpowiedź t

błąd d

(

)

2

2

1

t

y

d

=

ą

d sieci definiowany jest zazwyczaj jako

background image

PROPAGACJA WSTECZNA BŁ

Ę

DU (3)

• Oznaczmy przez:

f: R

R – funkcję aktywacji w neuronie

w

1

,..., w

K

– wagi połączeń wchodzących

z

1

,..., z

K

– sygnały napływające do neuronu z

z

1

,..., z

K

– sygnały napływające do neuronu z

poprzedniej warstwy

• Błąd neuronu traktujemy jako funkcję wag

połączeń do niego prowadzących:

(

)

(

)

(

)

2

1

1

1

...

2

1

,...,

t

z

w

z

w

f

w

w

d

K

K

K

+

+

=

background image

PRZYKŁAD (1)

• Rozpatrzmy model, w którym:

– Funkcja aktywacji przyjmuje postać

(

)

2

3

1

)

(

+

+

=

s

s

f

– Wektor wag połączeń = [1;-3;2]

• Załóżmy, że dla danego przykładu:

– Odpowiedź powinna wynosić t = 0.5

– Z poprzedniej warstwy dochodzą sygnały [0;1;0.3]

(

)

2

3

1

)

(

+

+

=

s

e

s

f

background image

PRZYKŁAD (2)

• Liczymy wejściową sumę ważoną:

• Liczymy odpowiedź neuronu:

4

.

2

3

.

0

2

1

)

3

(

0

1

3

3

2

2

1

1

=

+

+

=

+

+

=

x

w

x

w

x

w

s

• Liczymy odpowiedź neuronu:

• Błąd wynosi:

(

)

23

.

0

1

1

1

1

)

(

2

.

1

2

4

.

2

3

+

=

+

=

=

+

e

e

s

f

y

(

)

036

.

0

5

.

0

23

.

0

2

1

2

=

d

background image

IDEA ROZKŁADU BŁ

Ę

DU

• Musimy „rozłożyć” otrzymany błąd na

połączenia wprowadzające sygnały do danego
neuronu

• Składową błędu dla każdego j-tego połączenia

określamy jako pochodną cząstkową funkcji

określamy jako pochodną cząstkową funkcji
błędu d(x,y,t) względem j-tej wagi

• Składowych tych będziemy mogli użyć do

zmodyfikowania ustawień poszczególnych
wag połączeń

background image

IDEA ROZKŁADU BŁ

Ę

DU (2)

Załóżmy, że mamy neuron z wagami w

0

=0, w

1

=2, w

2

=3. Mamy

dane wektor wejściowy: [0.3 , 0.7], przy czym oczekiwana
odpowiedź to t=1. Jak należy zmienić wagi, aby błąd był jak
najmniejszy?

w

1

x

1

Możemy błąd przedstawić jako funkcję w

1

, w

2

:

y

f w

w x

i

i

i

n

=

+=

0

1

( )

s

e

s

f

+

=

1

1

w

1

w

2

x

1

x

2

y

Wagi powinniśmy zmienić się w
kierunku spadku wartości błędu.

-4

-2

0

2

4

-4

-2

0

2

4

0

0.2

0.4

-4

-2

0

2

4

błąd

wartość błędu
dla wag [2, 3]

background image

KIERUNEK ZMIANY WAG

Jeśli rozważymy większą liczbę przykładów, funkcja średniego

błędu będzie miała bardziej skomplikowany kształt.

[0.3, 0.7], t=1

[0.2, 0.9], t=0.1

[-0.6, 1], t=0

[0, -0.8], t=0.5

10

0.75

1

1.25

[0, -0.8], t=0.5

[0.6, 1], t=0.3

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

-10

-5

0

5

10

Nachylenie wykresu w danym punkcie
(odpowiadającym aktualnym wartościom wag) dane jest
przez gradient, czyli wektor pochodnych cząstkowych.

Zmiana wag powinna nastąpić w kierunku przeciwnym.

-10

-5

0

5

-10

-5

0

5

0.25

0.5

0.75

-10

-5

0

5

background image

(

) ( )

j

z

s

f

t

y

'

OBLICZANIE POCHODNEJ

(

)

=

j

K

w

w

w

d

,...,

1

(

)

(

)

K

K

t

z

w

z

w

f

+

+

2

1

1

...

2

1

(

)

( ) (

)

j

K

K

w

z

w

z

w

s

s

f

y

t

y

+

+

=

...

2

1

1

1

2

(

)

(

)

j

K

K

w

t

z

w

z

w

f

+

+

=

1

1

...

2

background image

PROPAGACJA WSTECZNA BŁ

Ę

DU

• Idea:

– Wektor wag połączeń powinniśmy przesunąć w

kierunku przeciwnym do wektora gradientu błędu
(z pewnym współczynnikiem uczenia

η

)

– Możemy to zrobić po każdym przykładzie uczącym,

albo sumując zmiany po kilku przykładach.

• Realizacja:

• Realizacja:

(

) ( )

j

j

z

s

f

y

t

w

=

'

η

Prosty przykład: wagi w

1

=1, w

2

=1, dane wejściowe: [0.5, 0.5], t = 1.

Funkcja sigmoidalna:

więc:

Stąd: s = 0.5 + 0.5 = 1, y = 0.731, zmiana w= (1- 0.731) * 0.19 * 0.5 = 0.026.
A więc nowe wagi to 1.026. Ten sam przykład da tym razem odpowiedź y=0.736.

( )

s

e

s

f

+

=

1

1

( )

(

)

2

1

s

s

e

e

s

f

+

=

background image

PROPAGACJA WSTECZNA BŁ

Ę

DU (2)

błąd

δ

1

w

1

Błędy są następnie propagowane w kierunku poprzednich warstw.
Wprowadźmy pomocniczo współczynnik błędu

δ

zdefiniowany

dla ostatniej warstwy jako:

=

n

i

i

w

s

f

)

(

δ

δ

(

)

y

t

s

f

=

)

(

δ

a dla pozostałych warstw:

błąd

δ

w

2

=

=

i

i

i

w

s

f

1

)

(

δ

δ

czyli neuron w warstwie ukrytej “zbiera” błąd
z neuronów, z którymi jest połączony.

błąd

δ

2

Zmiana wag połączeń następuje po fazie propagacji błędu i odbywa
się według wzoru:

z

w

=

δ

η

Oznaczenia: w - waga wejścia neuronu, z - sygnał wchodzący do neuronu danym wejściem,

δ

- współczynnik błędu obliczony dla danego neuronu, s - wartość wzbudzenia (suma

wartości wejściowych pomnożonych przez wagi) dla danego neuronu.

background image

Zadania sprawdzające:

1.

Co charakteryzuje prosty perceptron?

2.

Podać inną funkcję logiczną niż XOR, której nie
potrafi obliczyć sieć neuronowa.

potrafi obliczyć sieć neuronowa.

3.

Jaką własność posiada każda funkcja aktywacji?

4.

Co to jest równanie perceptronowe? Jakie jest
jego znaczenie?

5.

Co potrafi zrobić pojedyńczy neuron?

background image

Co potrafi układ perceptronów?Klasyfikować punkty na

Klasyfikować punkty na
płaszczyźnie należące do kilku

płaszczyźnie należące do kilku
różnych obszarów

różnych obszarówJeśli funkcje decyzyjne neuronów w

Jeśli funkcje decyzyjne neuronów w
warstwie wewnętrznej są afiniczne,

warstwie wewnętrznej są afiniczne,
to rożne obszary są rozdzielane

to rożne obszary są rozdzielane
prostymi (ogólnie:

prostymi (ogólnie:
hiperpłaszczyznami

hiperpłaszczyznami w przestrzeni

w przestrzeni n

n--

wymiarowej

wymiarowej).

).Układ perceptronów, który jest już

Układ perceptronów, który jest już
siecią neuronową

siecią neuronową perceptronową

perceptronową

realizuje klasyfikator.

realizuje klasyfikator.

background image

ROZPOZNAWANIE WZORCÓW

Wzorce: obrazy, nagrania, dane personalne, sposoby prowadzenia
pojazdu, etc.

Reprezentacja wzorca:

– Wektor cech (wejść do sieci neuronowej)

Klasyfikacja wzorców:

Klasyfikacja do jednej z istniejących klas

Klasyfikacja wzorców:

Klasyfikacja do jednej z istniejących klas

Formowanie klas wzorców , tutaj sieć samoorganizująca się,
np.ART, Kohonena, uczenie bez nauczyciela

Asocjacyjne odtwarzanie wzorców, tutaj sieć Hopfielda: każdy
neuron połączony z każdym

– Odtwarzanie wzorców podobnych
– Uzupełnianie wzorców
– Odzyskiwanie (czyszczenie) wzorców

background image

Przykład zagadnienia

praktycznego

• Znaleźć, odczytać i zapamiętać numer

rejestracyjny samochodu na podstawie
zdjęcia:

zdjęcia:

background image

Odczytywanie tablic

rejestracyjnych (2)

Wyselekcjonowany obszar

Lokalizacja znaków

Rozpoznawanie znaków:
- znajdowanie istotnych cech
liczbowych
- klasyfikacja na podstawie
cech (systemy uczące się)

background image

Wykorzystywane technik sztucznej

inteligencji i ich narzędzi

• Sieci neuronowe

• Wnioskowanie, indukcja reguł

• Wnioskowanie, indukcja reguł

• Algorytmy ewolucyjne

• Systemy wieloagentowe (współpraca)

• Automaty komórkowe

• Metody przeszukiwania możliwych

rozwiązań i ich optymalizacji...

background image

PRZYKŁADOWE POLE DO POPISU

• Analiza dźwięku, obrazu, bądź danych

multimedialnych, nie może opierać się ani
wyłącznie na sieciach neuronowych, ani na,
np., drzewach decyzyjnych czy AG .

• Konieczne jest połączenie metod

numerycznych, naśladujących działanie
ludzkich zmysłów, z metodami
symbolicznymi, naśladującymi ludzkie
rozumowanie .

background image

Zbiory rozmyte

Sposób formalnego opisu nieprecyzyjności

Literatura

Literatura

1. Piegat A. Modelowanie i sterowanie rozmyte. Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT Warszawa 1999

2. Rutkowska D., Piliński M, Rutkowski L. Sieci

neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Wyd.
Naukowe PWN Warszawa 1997

background image

Zbiory rozmyte

naśladowanie ludzkiej nieprecyzyjnej oceny otoczenia

• Ludzie patrzą na świat nieprecyzyjnie: „bardzo zimno”,

„szybko”, „niedaleko”

„szybko”, „niedaleko”

• Ludzie potrafią radzić sobie mimo nieprecyzyjnej oceny

nawet w ekstremalnych sytuacjach : przechodzenie przez
jezdnię, sterowanie samolotem

background image

Przynależność do zbioru

• Zbiory klasyczne

– przynależność całkowita

• Czy duży stos kamieni przestanie być dużym stosem kamieni,

gdy zabierzemy jeden? A jak dwa, a jak 22?

• Czy po zabraniu części kamienia myślimy o dużym stosie jako

• Czy po zabraniu części kamienia myślimy o dużym stosie jako

o nieco mniejszym?

• Czy cena za produkt 3,99 jest w codziennym życiu

równoważna cenie 4,00?

• Zbiory rozmyte

– przynależność częściowa

• Przestrzeń zbiorów klasycznych jest podzbiorem przestrzeni

zbiorów rozmytych, poprzez funkcję charakterystyczną tego
zbioru, jako szczególnym przypadkiem funkcji przynależności
zbioru rozmytego

background image

Zbiór klasyczny

jak jednoznacznie opisać?

Funkcja charakterystyczna - odpowiednik zbioru klasycznego

Funkcja charakterystyczna

zbioru A

:

χ

A

Przedział (zbiór) A

X

Presztrzeń X

1

background image

Definicje

DEFINICJA

Zbiorem rozmytym A

na pewnej przestrzeni X,

nazywamy zbiór par:

A={(x,

µ

A

(x))}

x

X

gdzie:

µ

jest funkcją, która przypisuje każdemu

gdzie:

µ

A

jest funkcją, która przypisuje każdemu

elementowi x

X (przyjętej przestrzeni rozważań X)

jego stopień przynależności

do zbioru A, przy czym:

µ

A

: X

[0,1],

zatem

µ

A

(x)

[0,1]. Można to odebrać jako zdanie w

logice wielowartościowej, gdzie 0 –fałsz, 1- prawda.

background image

Funkcja

µ

A

nazywana jest

funkcją przynależności

, zaś jej

wartość dla danego argumentu nazywana jest

stopniem

przynależności x do zbioru rozmytego A.

Stopień

przynależności określa, w jakim stopniu rozpatrywany

argument należy do zbioru rozmytego A. Można

argument należy do zbioru rozmytego A. Można

zauważyć, że funkcja

µ

A

wraz z dziedziną jednoznacznie

wyznaczają zbiór A.

Zbiór rozmyty, którego funkcja przynależności osiąga

wartość 1 dla co najmniej jednego elementu nazywany

jest zbiorem rozmytym normalnym.

background image

Dla każdego zbioru rozmytego wyznacza się często jego

integralny parametr pomocny przy określaniu i analizie

różnych własności - nośnik (ang. support).

DEFINICJA

Nośnikiem zbioru rozmytego A

w X jest zbiór nierozmyty

Nośnikiem zbioru rozmytego A

w X jest zbiór nierozmyty

oznaczany jako supp(A) i określony następująco:

supp(A)={x:

µ

A

(x) > 0}.

Inaczej mówiąc, nośnikiem nazywamy taki podzbiór

dziedziny funkcji przynależności, dla którego elementów,

wartości funkcji są większe od zera.

background image

Zbiór rozmyty reprezentujący

określenie „ciepła pogoda”.

µ

A

Przykład zbioru rozmytego (1)

T[

°

C]

1

15

20

25

30

35

10

5

40

45

background image

Zbiór rozmyty

reprezentujący określenie

„ciepła pogoda”.

µ

A

Przykład zbioru rozmytego (2)

T[

°

C]

1

15

20

25

30

35

10

5

40

45

background image

Zbiór rozmyty (dyskretny)

reprezentujący określenie

„sympatyczne zwierzę”.

µ

A

Przykład zbioru rozmytego (3)

1

owca

Gatunek
zwierząt

rekin

koń

pies

kot

mucha

kura

0,8
0,6
0,4
0,2

background image

Działania na zbiorach rozmytych

Istnieją różne sposoby definiowania działań na

zbiorach

rozmytych.

Tutaj

zostaną

omówione

te

zaproponowane przez Zadeha w 1965r. zwane działaniami

mnogościowymi.

Sumą zbiorów rozmytych

A i B z funkcjami

Sumą zbiorów rozmytych

A i B z funkcjami

przynależności (odpowiednio

µ

A

i

µ

B

) określonymi na tym

samym zbiorze X nazywamy zbiór C wyznaczony przez

funkcję przynależności

µ

C

µ

C

(x)=

µ

A

B

(x) = max(

µ

A

(x),

µ

B

(x))

gdzie x

X.

background image

A

B

A+B

background image

Iloczynem

(przecięciem) zbiorów rozmytych A i B z funkcjami

przynależności (odpowiednio

µ

A

i

µ

B

) określonymi na tym samym zbiorze X

nazywamy zbiór C wyznaczony przez funkcję przynależności

µ

C

µ

C

(x)=

µ

A

B

(x) = min(

µ

A

(x),

µ

B

(x))

gdzie x

X.

background image

A

B

A

B

background image

Dopełnieniem

zbioru

A

określonego

na

przestrzeni X jest zbiór rozmyty

¬

A wyznaczony przez

funkcję przynależności

µ

¬

A

µ

(x) = 1 -

µ

(x)

µ

¬

A

(x) = 1 -

µ

A

(x)

gdzie x

X.

background image

A

¬

A

background image

Własności działań w klasycznej teorii zbiorów

Inwolucja (podwójna

negacja)

A=

¬

(

¬

A)

Przemienność

A

B = B

A

A

B = B

A

Łączność

(A

B)

C = A

(B

C)

Łączność

(A

B)

C = A

(B

C)

(A

B)

C = A

(B

C)

Rozdzielność

A

(B

C) = (A

B)

(A

C)

A

(B

C) = (A

B)

(A

C)

Idempotencja

A = A

A, A = A

A

Pochłanianie (absorpcja)

A

(A

B) = A

A

(A

B) = A

background image

Pochłanianie dopełnienia

A

(

¬

A

B) = A

B

A

(

¬

A

B) = A

B

Pochłanianie przez

i U

A

U = U

A

∩ ∅

=

Identyczność

A

∪ ∅

= A

A

U = A

Prawo zaprzeczenia

A

∩ ¬

A =

Prawo wyłączonego środka

A

∪ ¬

A = U

Prawa de Morgana

¬

(A

B) =

¬

A

∪ ¬

B

¬

(A

B) =

¬

A

∩ ¬

B

U – uniwersum do którego należą rozważane zbiory A, B i C

- zbiór pusty, jego funkcja charakterystyczna jest stała i równa zero

background image

Własności spełniane przez działania mnogościowe

na zbiorach rozmytych

Inwolucja

tak

Przemienność

tak

Łączność

tak

Rozdzielność

tak

Idempotencja

tak

Idempotencja

tak

Pochłanianie

tak

Pochłanianie dopełnienia

nie

Pochłanianie przez

i U

tak

Identyczność

tak

Prawo zaprzeczenia

nie

Prawo wyłączonego środka

nie

Prawa de Morgana

tak

background image

Operatory t-normy i s-normy – normy trójkątne

Istnieją różne rodzaje działań, które można nazywać sumą lub
iloczynem zbiorów. Warunki, które muszą być spełnione, by dane
działanie było sumą nazywane są s-normą, iloczynem – t-normą.
Ogólnie nazywa się je normami trójkątnymi.

s-normą nazywa się funkcję S: [0, 1]

×

[0, 1]→[0, 1] taką, że dla

s-normą nazywa się funkcję S: [0, 1]

×

[0, 1]→[0, 1] taką, że dla

każdego a, b, c

[0, 1] spełnione są warunki

o

łączność – S(S(a, b),c) = S(a, S(b, c))

o

przemienność – S(a, b) = S(b, a)

o

monotoniczność – dla b

c zachodzi S(a, b)

S(a, c)

o

warunek brzegowy (element neutralny) – S(a, 0) = a

background image

t – normą nazywa się funkcję T: [0, 1] x [0, 1] → [0, 1] niemalejącą

(monotoniczną) oraz spełniającą warunki łączności, przemienności

(jak w przypadku s-normy), a także warunek brzegowy:

T(a,1) = a

Dla każdej konkretnej normy trójkątnej istnieje norma do niej dualna

Dla każdej konkretnej normy trójkątnej istnieje norma do niej dualna

inaczej nazywana jej ko-normą. Warunkiem tego, by s-norma była

dualna do danej t-normy (i na odwrót) jest spełnianie poniższych

zależności:

S(a,b) = 1-T(1-a,1-b)

T(a,b) = 1-S(1-a,1-b),

które można rozpatrywać jak uogólnienie praw de Morgana.

background image

Przykładowe często wykorzystywane normy trójkątne:

Norma maksyminowa

t – norma – minimum: T(a, b) = a

b = min (a, b)

s – norma – maksimum: S(a, b) = a

b = max(a, b)

Norma Larsena

t – norma - iloczyn algebraiczny: T(a, b) = a

b

t – norma - iloczyn algebraiczny: T(a, b) = a

b

s – norma - iloczyn probablistyczny: S(s, b) = a + b – (a

b)

Mimo, iż normy trójkątne podają ogólne warunki, jakie musi

spełniać dane działanie, by można je było nazwać dodawaniem

lub mnożeniem, to są wygodnym narzędziem służącym do

definiowania działań także na zbiorach rozmytych (zatem także

liczbach rozmytych).

background image

Przykładowe częściej wykorzystywane normy trójkątne:

Norma

maksyminowa

t – norma – minimum: T(a, b) = a

b = min (a, b)

s – norma – maksimum: S(a, b) = a

b = max(a, b)

Norma

Larsena

t – norma -

iloczyn algebraiczny

: T(a, b) = a

b

t – norma -

iloczyn algebraiczny

: T(a, b) = a

b

s – norma -

iloczyn probabilistyczny

: S(s, b) = a + b – (a

b)

Mimo, iż normy trójkątne podają ogólne warunki, jakie musi

spełniać dane działanie, by można je było nazwać dodawaniem

lub mnożeniem, to są wygodnym narzędziem służącym do

definiowania działań na zbiorach rozmytych (zatem także

liczbach rozmytych, które są szczególnym przypadkiem gdy

X=R).

Pobierz cały dokument
2009 10 27 Wstep do SI [w 03 04 Nieznany .pdf
Rozmiar 601 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2009 10 27 Wstęp do SI [w 03 04]
2009 10 13 Wstep do SI [w 01]id Nieznany
2009-10-13 Wstęp do SI [w 01], Sztuczna inteligencja
2009-10-13 Wstęp do SI [w 02], Sztuczna inteligencja
2009 10 13 Wstęp do SI [w 01]id 26833 ppt
2009 12 01 Wstep do SI [w 09 10 Nieznany (2)
2009 12 15 Wstęp do SI [w 11 12]id 26842 ppt
2009 10 27
2009 10 27 19 40 Puszcze i bory z legenda 2xA4
Wstęp do pedagogiki, WSTĘP DO PEDAGOGIKI 15.10.2011, WSTĘP DO PEDAGOGIKI
28.10.11, Wstęp do teorii komunikacji
28.10.11, Wstęp do teorii komunikacji
hoff - 30.10 ćw, wstep do religioznawstwa
2009 10 27 Podróż służbowa funkcjonariusza SG ost[1]-1, 2009, rozporzadzenia SG
WstĂŞp do Filozofii wykÂł.III - 20.10.2010, Wstęp do filozofii
WstĂŞp do Filozofii. wykÂł I.6.10.2010, Wstęp do filozofii

więcej podobnych podstron