pascal cwiczenia fragment id 34 Nieznany

Pobierz cały dokument
pascal cwiczenia fragment id 34 Nieznany .pdf
Rozmiar 294,3 KB
background image
background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

PASCAL. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE.

Marek Pudełko

Skład i łamanie:

Patrycja Kierzkowska

Korekta:

Anna Matusewicz

Wydanie pierwsze, Jędrzejów 2007

ISBN: 978-83-60320-77-8

Wszelkie prawa zastrzeżone!

Autor oraz Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, by informacje zawarte w tej

publikacjach były kompletne, rzetelne i prawdziwe. Autor oraz Wydawnictwo Escape

Magazine nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające

z wykorzystania informacji zawartych w publikacji lub użytkowania tej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź

towarowymi ich właścicieli.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu w jakiejkolwiek

postaci jest zabronione. Kopiowanie, kserowanie, fotografowanie, nagrywanie,

wypożyczanie, powielanie w jakiekolwiek formie powoduje naruszenie praw autorskich.

Drukowanie publikacji dla własnych potrzeb przysługuje tylko osobie, która nabyła to dzieło.

darmowy fragment

Escape Magazine

ul. Spokojna 14

28-300 Jędrzejów

http://www.escapemag.pl

2

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

Marek Pudełko

Pascal.

Ćwiczenia praktyczne.

3

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

Wstęp

Niniejsza publikacja zawiera wiele ćwiczeń i zadań związanych z programowanie w Pascalu.

Zbiór jest podzielony na dwie części. Pierwsza część zawiera poszczególne polecenia języka

Pascal. Te ćwiczenia umożliwiają przyswojenie i poszerzenie wiedzy na temat poznanego

wcześniej polecenia. Druga zawiera trudniejsze ćwiczenia wymagające dobrej znajomości

Pascala i pewnej praktyki programistycznej. Ćwiczenia zaawansowane podzielone są na

działy tematyczne.

Zbiór ten może być przydatny dla każdej osoby zajmującej się programowaniem. Z części

pierwszej najwięcej korzyści będą miały osoby dopiero uczące się programować. Z drugiej

mogą korzystać osoby szlifujące swoje umiejętności programistyczne.

Oczywiście to zestawienie nie wyczerpuje zagadnienia. Zadania zawarte w niniejszym

zbiorze można rozbudowywać, zmieniać, dostosowywać w zależności od poziomu wiedzy

użytkownika.

Wprawdzie ćwiczenia są ułożone pod kątem programowania w Pascalu, ale ich układ pozwala

również na rozwiązywanie ich w innych językach.

Autor będzie wdzięczny za wszelkie wnioski, uwagi. Najmilej widziana jest krytyka. Jeżeli

uważasz, że coś tu należy zmienić lub poprawić, proszę uprzejmie o kontakt.

Mój e-mail:

mpudelko@komandor.pl

4

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

Ćwiczenia z poszczególnych funkcji Pascala

Poniższe ćwiczenia pozwalają na opanowanie poszczególnych poleceń języka Pascal.

Materiał w nich zawarty umożliwia sprawdzenie i rozszerzenie poznanych umiejętności.

I. Polecenia write, writeln, read, readln.

Hello World

1.1. Napisz program wypisujący tekst: "Hello World!"

Moje dane osobowe

1.2. Napisz program, który napisze o tobie następujące informacje:

imię i nazwisko

adres

szkoła, do której uczęszczasz (lub firma, w której pracujesz)

hobby

Wszystkie te informacje zapisz:

w jednej linijce, oddzielając je przecinkami

każdą w oddzielnej linijce.

Wizytówka

1.3. Utwórz program-wizytówkę, która będzie zawierała następujące informacje:

imię i nazwisko

twój adres

szkoła, do której uczęszczasz (lub firma, w której pracujesz)

hobby

Wizytówka ma mieć postać:

Rysunek 1 - Wizytówka z danymi osobowymi

Proszę zadbać o elegancki wygląd wizytówki i o poprawność danych.

5

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

Tabela

1.4. Napisz program-tabelkę, która zawiera w pierwszej kolumnie państwa, w drugiej ich

stolice. Tabelka ma mieć postać:

Rysunek 2 - Tabelka z państwami i ich stolicami

ASCII-ART

1.5. Napisz program, który rysuje następujące obrazki ASCII-ART:

a) Ludek - wizytówka.

\|/
@ @
.---ooO-(_)-Ooo---------------------.
| |
| Imię i nazwisko |
| .ooO Ooo. |
!---( )---( )---------------------!
(_) (_)

b) Żaglowiec

| | |
)_) )_) )_)
)___))___))___)\
)____)____)_____)\\
_____|____|____|____\\\__
--------\ /---------
^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

c) Krówka

d) Myszka

\_/
muu! ( _ ) -(_)-
~O o~__ / \
(._.)_|\
________|_|_|_____

)
(__
_ )_
(_)_(_)
(o o)

==\o/==

6

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

e) Świnka

f) Lew

(\____/)
/ @__@ \
( (oo) )
"-.~~.-"
@/ \_
(/ / \ \)
WW"----"WW

&%%.
," %%%%=---._
"-"\%% _( |\
|/-" )/ *
-----""----""----

g) Kowboj

h) Samochód

.--.--.
: ` :
.—-":_______:"--.
"-.._________..-"
( (_) )
) ___ (
\_____/

_____
__/__|__\___
[| _\ | |_ |D
"-(_)----(_)-"

Wczytywanie danych

1.6. Napisz program, który wczytuje najpierw imię, potem nazwisko. Po wczytaniu tych

danych wypisuje je razem w jednej linijce.

1.7. Napisz program, który wczytuje: miasto, powiat, województwo, kraj. Po wczytaniu

tych danych wypisuje je razem w jednej linijce w następującym zdaniu:

"Mój kraj to …….. Moje miasto to ……………… Znajduje się ono w województwie
…………….. i powiecie ………………… .".

1.8. Napisz program, który wczytuje dwie liczby i podaje ich sumę.

a) Rozbuduj program dodając różnicę.
b) Rozbuduj program dodając iloczyn.
c) Rozbuduj program dodając iloraz.

Kolorowe teksty

1.9. Napisz program, który napisze o tobie następujące informacje:

imię i nazwisko

adres

szkoła, do której uczęszczasz (lub firma, w której pracujesz)

hobby

Każdą z tych informacji zapisz innym kolorem.

7

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

1.10.Narysuj kolorowe obrazki ASCII-ART:

1.10.1.Krówka na pastwisku (Utwórz różne kolory tła).

Rysunek 3 - Kolorowe tła

1.10.2.Żaglowiec (kolorowe omasztowanie i kadłub)

Rysunek 4 - Kolorowy żaglowiec

1.10.3.Kolorowy ludek - wizytówka (napis innym kolorem niż ramka)

Rysunek 5 - Kolorowa wizytówka

1.10.4.Krówka na kolorowym pastwisku (biała krowa, żółte słońce, czerwona łąka)

Rysunek 6 - Krówka na kolorowym pastwisku

Czyszczenie ekranu

1.11.Dodaj do napisanych wcześniej programów czyszczenie ekranu z efektów pracy.

8

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

II. Operatory i wzory matematyczne.

Obliczanie dat

2.1. Napisz program, który wczytuje dany rok i podaje, ile lat temu wybuchła II Wojna

Światowa.

2.2. Napisz program, który wczytuje twój wiek i podaje, w którym roku się urodziłeś.

Proste obliczenia finansowe

2.3. Napisz program, który wczytuje kwotę pieniędzy netto i podaje:

a) Ile wynosi VAT 22%
b) Ile wynosi kwota brutto z 22% VAT

2.4. Napisz program, który wczytuje kwotę pieniędzy brutto (z VAT = 22%) i podaje:

a) Ile wynosi kwota VAT
b) Ile wynosi kwota netto (bez VAT).

Zapisywanie wzorów matematycznych

2.5. Zapisz poniższe wzory matematyczne w Pascalu:

a)

5

+

=

y

z

b)

5

+

=

y

z

c)

5

+

=

y

z

d)

x

x

z

+

=

e)

2

)

(

y

x

z

+

=

f)

2

2

y

x

z

+

=

g)

y

x

z

+

=

2

h)

2

y

x

z

+

=

i)

3

2

+

=

x

z

j)

3

2

=

x

z

k)

2

)

3

(

+

=

x

z

l)

2

)

3

(

=

x

z

m)

)

(

*

y

x

x

z

+

=

n)

)

/

(

3

y

x

z

=

o)

3

*

)

5

(

=

x

z

p)

)

3

(

*

2

y

z

=

q)

y

x

y

x

z

+

=

2

2

r)

y

x

y

x

z

+

=

2

)

(

s)

2

)

(

y

x

y

x

z

+

=

t)

2

2

2

2

y

x

y

x

z

+

=

u)

2

3

3

+

=

x

x

z

v)

2

2

2

3

3





+

=

x

x

z

w)

2

2

2

3





+

=

x

y

x

z

x)

2

2

2

3





+

=

y

y

x

z

y)

9

81

2

=

x

x

z

9

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

Zapisz podane wzory trygonometryczne w Pascalu:

a)

)

sin(

y

x

z

+

=

b)

)

sin(

y

x

z

=

c)

)

16

sin(

2

=

x

z

d)

)

21

sin(

=

y

z

e)

)

cos(

y

x

z

+

=

f)

)

cos(

y

x

z

=

g)

)

cos(

2

y

x

z

+

=

h)

)

cos(

2

y

x

z

+

=

i)

)

/

arctan(

y

x

z

=

j)

)

arctan(

y

x

z

+

=

k)

)

5

arctan(

=

x

z

l)

)

3

arctan(

y

z

=

m)

3

)

cos(

3

)

sin(

2

2

+

=

x

x

z

n) jedynka

trygonometryczna.

2.6. Zapisz następujące wzory matematyczne w Pascalu:

a)

)

ln(

y

x

z

+

=

b)

)

/

ln(

y

x

z

=

c)

)

5

ln(

=

x

z

d)

)

3

ln(

y

z

=

e)

y

x

e

z

+

=

f)

5

+

=

y

e

z

g)

y

x

e

z

=

h)

5

+

=

x

e

z

d

i)

6

36

ln

2

=

x

x

z

j)

9

)

81

ln(

2

=

x

x

z

Zamiana liczb

2.7. Napisz program, który wczytuje dwie liczby i zamienia ich wartości.

2.8. Napisz program, który wczytuje trzy liczby i zamienia ich wartości.

10

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

III. Równania matematyczne.

Pola figur geometrycznych

3.1. Napisz program, który wczytuje wielkość promienia lub średnicy koła i na jej

podstawie wylicza:

pole koła

obwód koła

3.2. Napisz program, który wczytuje długość boku kwadratu i podaje:

pole kwadratu

przekątną kwadratu

3.3. Dane są przyprostokątne trójkąta prostokątnego a i b. Oblicz przeciwprostokątną

c oraz kąty trójkąta w stopniach.

Układ współrzędnych

3.4. Napisz program, który wczytuje współrzędne dwóch punktów w układzie

współrzędnych i podaje, jaka jest odległość pomiędzy nimi.

3.5. Napisz program, który wczytuje współrzędne trzech punktów w układzie

współrzędnych i podaje, jakie jest pole trójkąta pomiędzy nimi.

Właściwości liczb

3.6. Napisz program, który wczytuje pewną liczbę całkowitą i podaje, ile wynosi liczba:

setek, dziesiątek, jedności. Wykorzystaj funkcje DIV i MOD.

3.7. Napisz program, który wczytuje liczbę całkowitą i podaje, ile wynosi suma jej cyfr.

Konwersje skal temperatur

3.8. Napisz program, który wczytuje temperaturę w stopniach Celsjusza i podaje ją

w stopniach Kelwina.

3.9. Napisz program, który wczytuje temperaturę w stopniach Kelwina i podaje ją

w stopniach Celsjusza.

3.10.Napisz program, który wczytuje temperaturę w stopniach Celsjusza i podaje ją

w stopniach Fahrenheita.

3.11.Napisz program, który wczytuje temperaturę w stopniach Fahrenheita i podaje ją

w stopniach Celsjusza.

11

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

Ciągi matematyczne

3.12.Napisz program, który oblicza określone wartości ciągu arytmetycznych.

a) Znając pierwszy wyraz i różnicę pomiędzy dwoma kolejnymi wyrazami oblicz

wyraz o numerze n.

b) Znając pierwszy i ostatni wyraz oraz różnicę pomiędzy dwoma kolejnymi

wyrazami oblicz ilość elementów.

c) Znając pierwszy i ostatni wyraz oraz ilość elementów oblicz różnicę pomiędzy

dwoma kolejnymi wyrazami.

3.13.Napisz program, który oblicza określone wartości ciągu geometrycznych.

a) Znając pierwszy wyraz i iloraz pomiędzy dwoma kolejnymi wyrazami oblicz

wyraz o numerze n.

b) Znając pierwszy i ostatni wyraz oraz iloraz pomiędzy dwoma kolejnymi wyrazami

oblicz ilość elementów.

c) Znając pierwszy i ostatni wyraz oraz ilość elementów oblicz iloraz pomiędzy

dwoma kolejnymi wyrazami.

3.14.Napisz program, który oblicza określone wartości ciągu harmonicznego.

a) Oblicz wyraz o numerze n.
b) H

n

., czyli n-ta liczba harmoniczna jest sumą kolejnych n wyrazów ciągu

harmonicznego. Oblicz dla danego n liczbę H

n

.

Funkcje matematyczne

3.15.Napisz program, który znajduje miejsce zerowe funkcji liniowej y = a*x + b

12

background image

Marek Pudełko, Pascal. Ćwiczenia praktyczne,

http://www.escapemag.pl

Pełna wersja ebooka:

http://www.escapemag.pl/192467-pascal-cwiczenia

13

Pobierz cały dokument
pascal cwiczenia fragment id 34 Nieznany .pdf
Rozmiar 294,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pascal Cwiczenia praktyczne id Nieznany
Pascal Cwiczenia praktyczne id Nieznany (2)
Pascal cwiczenia praktyczne id Nieznany
pascal cwiczenia praktyczne id Nieznany
Pascal Cwiczenia praktyczne id Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany
Biologia Cwiczenia 11 id 87709 Nieznany (2)
cwiczenie 14 id 125164 Nieznany
8 Cwiczenia rozne id 46861 Nieznany
cwiczenia wzrost id 155915 Nieznany
cwiczenie III id 101092 Nieznany
Cwiczenie 5B id 99609 Nieznany
Cwiczenie nr 8 id 99953 Nieznany
cwiczenie 05 id 125057 Nieznany
F Cwiczenia, cz 3 id 167023 Nieznany
cwiczenie 52 id 41325 Nieznany
Cwiczenie 01 id 98935 Nieznany
Cwiczenie 12 id 99084 Nieznany
CWICZENIE 3 temat id 99386 Nieznany

więcej podobnych podstron