egzamin08 09, egzamin08 09

Pobierz cały dokument
egzamin08 09, egzamin08 09.pdf
Rozmiar 118,4 KB
background image

Egzamin ze "Wstępu do Informatyki" 2008/ 2009

Imię i nazwisko:

.................................................................

Kierunek.....................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1) (1 pkt) Podaj reprezentację dwójkową ułamka

dziesiętnego

0,5625.

..........................

2) (1 pkt) Podaj reprezentację szesnastkową

liczby

(111101011010101)

2

.

..........................

3) (1 pkt) Podaj ośmiobitową reprezentację

uzupełnieniową liczby:

-46

.

..........................

4) (3 pkt) Napisz instrukcję

switch

, która dla

danej liczby całkowitej dodatniej

nr

wyświetli jeden z komunikatów:

pierwsze miejsce
drugie miejsce

trzecie miejsce
miejsca 4 – 5

miejsce niepunktowane

5) (2 pkt) Napisz fragment programu, który oblicza

i przypisuje zmiennej

w

wartość funkcji

f(x)

określonej wzorem

( )

(

)



+

=

).

,

1

(

gdy

],

1

,

1

[

gdy

,

1

;

gdy

,

1

,

2

1

,

1

2

x

x

x

x

x

f

6) (3 pkt) Zapłata za dobę hotelową wynosi 50

złotych, jeżeli pobyt w hotelu był dłuższy niż 7
dni, 75 złotych dla pobytu od 4 do 6 dni i 100
złotych, jeżeli pobyt nie przekroczył 3 dni.
Napisz ciąg instrukcji, który dla ilości dób
hotelowych

ile_dni

obliczy wartość zmiennej

do_zaplaty

zgodnie z powyższym opisem.

W przypadku ujemnej wartości zmiennej

ile_dni

wartość zmiennej

do_zaplaty

ma

wynosić

0

.

1

background image

7) (2 pkt) Wykorzystując pętlę

do while

, napisz

ciąg instrukcji, który ponawia wczytywanie z
klawiatury liczby

a

, aż do chwili gdy będzie

ona należała do przedziału

).

,

5

(

)

5

,

(

− ∞

8) (3 pkt) Dana jest zmienna całkowita

n

oraz

wektor

tab

:

int n; //1<=n<=150

int tab[150];

Napisz instrukcje, które każdy element tablicy

tab

zastąpią sumą dwóch sąsiadujących z nim

elementów, przy czym pierwszy i ostatni
element w tablicy nie powinny zostać
zmienione.
Przykład:
tablica początkowa :

2 4 3 5 1

tablica wynikowa:

2 5 9 4 1

9) (3 pkt) Dana jest zmienna całkowita

n

oraz

dwuwymiarowa tablica

tab

:

int n; //1<=n<=20

double tab[20][20];

Napisz ciąg instrukcji, który przypisze zmiennej
logicznej

w

wartość

true

, jeżeli suma

n

elementów

tab[0][0]

,

tab[1][1]

,...,

tab[n-1][n-1]

tablicy

tab

jest większa od sumy

n

elementów

tab[0][0]

,

tab[0][1]

,...,

tab[0][n-1]

tej tablicy, zaś

false

w przeciwnym przypadku.

10) (2 pkt) Napisz fragment programu, który dla

danej liczby naturalnej

h

wyświetli

równoległobok liczb zgodnie z poniższym
formatem (dla

h = 5

):

5 5 5 5 5
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1

2

background image

11) (3 pkt) Napisz fragment programu

wyświetlający na ekranie algorytm zapisu
binarnego dla wczytanej z klawiatury liczby
naturalnej x. Przykładowo dla x=149 należy
wyświetlić

149| 1
74| 0
37| 1
18| 0
9| 1
4| 0
2| 0
1| 1
0| -

12) (3 pkt) Napisz ciąg instrukcji, który oblicza

przybliżoną wartość

x

e , gdzie

x

jest zadaną

liczbą rzeczywistą, stosując algorytm Hornera

y=1

,

y=y*x/k+1

(dla

k=n, n-1, ..., 1

)

otrzymany z rozwinięcia

.

!

...

2

1

2

n

x

x

x

e

n

x

+

+

+

+

13) (2 pkt) Napisz fragment programu zapisujący do

n

-elementowej tablicy liczb

t[0] ... t[n-1]

ciąg liczb

4, 8, 12, 16, ...

14) (4 pkt) Napisz program, który dla zadanej liczby

naturalnej

n

wyznacza i wyświetla największą

cyfrę występującą w jej zapisie dziesiętnym.

3

background image

15) (3 pkt) Mając deklaracje typów strukturalnych

struct TKsiazka

{

string tytul;

//tytuł książki

string autor;

//autor książki

int kat;

//rodzaj książki

bool dostepna;

//dostępność:

//true, gdy jest dostępna,

//false w przeciwnym przypadku

};

struct TBiblioteka
{

int n;//

liczba

//

książek w bibliotece

TKsiazka kat[1000];

};

napisz instrukcje wczytujące dane o

k

(

1<=k<=1000

) książkach z biblioteki do struktury

TBiblioteka B;

Dla wszystkich wprowadzanych książek w polu

dostepna

ma być ustawiona wartość

true

.

16) (3 pkt) Zakładając, że książki z informatyki

charakteryzują się tym, że w polu

kat

mają

wartość

3

, napisz fragment programu

wyświetlający tytuły i autorów wszystkich
dostępnych książek informatycznych z biblioteki

B

z poprzedniego zadania.

4

Pobierz cały dokument
egzamin08 09, egzamin08 09.pdf
Rozmiar 118,4 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
EGZAMIN ANATOMIA 09
Chemia egzamin stomatologia 09
egzamin poprawkowy teoria 16 09 10
Egzamin 3 09 2008 (Kubryński)
egzamin 09 2009 pop2
egzamin 2008 09
Zagadnienia egzaminacyjne PF3-09, SKRYPTY, NOTATKI, WYKŁADY, Podstawy Fizyki 3, wykład
MIKROBIOLOGIA – egzamin 09 II termin (11 09 2009r )
Egzamin z literatury18 1939 09
Egzamin 09
Egzamin 09  zadania
Egzamin Misiek 3 termin 09 2009r
2010 09 22 PZPN Egzamin III ligi (2)
Teoria egzamin 16.09, 34-36, Zadanie 34
javaczeni, 08.09.12 Egzamin Progr sd, Zad

więcej podobnych podstron