09 05

Pobierz cały dokument
09 05.pdf
Rozmiar 141,7 KB
background image

1

9.5 Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej - różne znaczenia


Zdarza się, że rzeczownik w liczbie pojedynczej ma

inne

znaczenie, niż ten sam rzeczownik

użyty w liczbie mnogiej. Przykładem może być rzeczownik

niepoliczalny

damage

zniszczenie. Jeśli dodamy do niego –s, utworzymy damages - odszkodowania.

Ułóżmy kilka zdań z takimi rzeczownikami. W lewej kolumnie tabelki 5 użyliśmy
rzeczowników w liczbie pojedynczej, w prawej rzeczowników w liczbie mnogiej:

zdania z rzeczownikami w liczbie

pojedynczej

zdania z rzeczownikami w liczbie

mnogiej

Her reasoning is based on the wrong
premise. Jej rozumowanie jest oparte

na błędnym założeniu.

The company is expanding and is buying
new premises. Firma się rozrasta i

kupuje nowe tereny pod zabudowę.

Mark fell off a bike and broke his arm.
Marek spadł z roweru i złamał ramię.

Arms

are

kept in a well guarded store.

Broń jest trzymana w dobrze

strzeżonym magazynie.

After the scandal, her reputation suffered
serious damage. Po tym skandalu, jej

reputacja została zniszczona.

(damage

zniszczenie jest rzeczownikiem niepoliczalnym)

The insurance will cover all the
damages. Ubezpieczenie pokryje

wszystkie odszkodowania.

The anaesthetic will ease the pain.
Środek znieczulający złagodzi ból.

Claudia took great pains to complete
the book by Christmas. Klaudia włożyła

ogromny wysiłek w to, żeby skończyć
swoją książkę do Bożego Narodzenia.

Evelina painted red roses on a violet

ground. Ewelina namalowała czerwone
róże na fioletowym tle.

The minister resigned on health

grounds. Minister podał się do dymisji z
powodu
złego stanu zdrowia.

Which is more difficult to write: lyric or

prose? Co jest trudniej pisać: poemat
liryczny
czy prozę?

I know who composed the music, but who

wrote the lyric

s

of the song? Wiem kto

skomponował muzykę, ale kto napisał

słowa tej piosenki?

Ula’s home was furnished at great
expense
. Ula poniosła duże koszty,

żeby umeblować swój dom.

Then you’ll take our client out for a meal
on expenses. Później weźmiesz naszego

klienta na obiad do restauracji, płatne
na koszt firmy
.

rzeczownik people nie jest używany w liczbie
pojedynczej.

People in Europe will welcome the idea.
Ludziom w Europie spodoba się ta idea.

The people

s

of Europe will welcome the

idea. Narodom Europy spodoba się ta

idea.

tab 5

Pobierz cały dokument
09 05.pdf
Rozmiar 141,7 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MN energetyka zadania od wykładowcy 09-05-14, STARE, Metody Numeryczne, Część wykładowa Sem IV
Ekonomika ochrony srodowiska 09.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
formy opieki 09.05, Formy opieki zdrowotnej
09 05 2013
wp a3yw+bezrobocia+na+skal ca+przest capczo 8cci+licencjat+10 09 05 XUMQLVUF4ZYDFAYGT3GWUGGIYNGFHUCI
ppok materiały 09 05 2012
09 05 86
Andragogika wykład 18 04, 09 05
09-05-Oswietlenie placu budowy i stanowisk pracy
plan laborek elektroniki wer 09-05-14, STARE, Inne
09 05
09 05 2011
DGP 2014 09 05 prawnik
ćw 28 09, 05 10, 12 10
badania marketingowe-ćwiczenia 09.05.2009r, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-201
Kryon 07 09 05 Public Channeling
Wykład 12 - 09.05.12, I rok, I rok, Histologia i cytofizjologia, Histologia, histologia
Antropologia wykład 23[1][1].09.05, SOCJOLOgia, Antropologia

więcej podobnych podstron