Pomysl na lekcje poruszanie sie Nieznany

Pobierz cały dokument
Pomysl na lekcje poruszanie sie Nieznany .pdf
Rozmiar 469,6 KB
background image

1

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl

Pomysł na lekcję z zastosowaniem prezentacji multimedialne j

Temat:

W jaki sposób się poruszamy?


Zakres treści

Układ ruchu i jego części. Układ kostny: budowa i funkcje. Układ mięśniowy: rodzaje mięśni
i ich funkcje, związek z układem kostnym. Stawy i ich funkcje. Dbanie o układ ruchu, omówie-
nie prawidłowych nawyków. Slajdy sprawdzające stopień przyswojenia wiedzy.

Cel główny

Budowa i funkcjonowanie układu ruchu oraz jego higiena.

Cele szczegółowe


Wiadomości:

A – Uczeń:

wyjaśnia rolę szkieletu i mięśni podczas poruszania się,

wyjaśnia, jaką funkcję pełnią stawy.

B – Uczeń:

wymienia różne grupy mięśni (szkieletowe, narządów wewnętrznych),

wyjaśnia, jak mięśnie łączą się z kośćmi.

Umie jętności:

C – Uczeń:

określa na sobie położenie wybranych kości (kończyny dolnej i górnej, kręgo-
słupa i czaszki),

uzasadnia związek układu ruchu z innymi układami (m.in. funkcje ochronne).


Postawa:

Uczeń rozumie potrzebę higienicznego trybu życia i właściwego odżywiania się oraz
znaczenie sportu dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji.

Formy pracy

Indywidualna, zbiorowa.

Metody

Prezentacja multimedialna z elementami wykładu i pogadanki.

Środki dydaktyczne

Model szkieletu człowieka, prezentacja multimedialna „Poruszanie się”, podręcznik, atlas ana-
tomiczny, miara krawiecka.

Przygotowanie do lekcji

Lekcja nie wymaga specjalnych przygotowań; przed zajęciami warto znaleźć odpowiednie ilu-
stracje w atlasie anatomicznym.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

background image

2

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl

Nauczyciel prosi uczniów, żeby na zasadzie „burzy mózgów”, podali, jakie funkcje pełni szkielet
człowieka i jakie funkcje pełnią mięśnie.

Faza realizacyjna

Nauczyciel otwiera plik „Poruszanie_sie.ppt”. Po wciśnięciu klawisza F5 rozpoczyna się preze n-
tacja. Za pomocą klawisza „spacja” (lub lewego przycisku myszy) nauczyciel wyświetla kolejne
slajdy i omawia przedstawione na nich zagadnienia.

Podczas omawiania slajdu „Układ ruchu” wyjaśnia, jakie elementy składają się na
układ ruchu człowieka.

Podczas omawiania slajdu „Kości szkieletu” wyjaśnia funkcje czaszki, kręgosłupa
i żeber. Mówi też, że kręgosłup jest zbudowany z kręgów. W ramach ciekawostki
może dodać, że wszystkie ssaki mają po 7 kręgów szyjnych, chociaż wydaje się, że
jest inaczej. Podaje przykład żyrafy, myszy i człowieka.

Podczas omawiania slajdu „Rodzaje mięśni” wymienia niektóre narządy wewnętrzne,
które są zbudowane z mięśni (serce, żołądek i jelita). Wspomina także, że mięśnie
(niezależnie od rodzaju) nie mogą się rozwijać ani pracować bez tlenu oraz składni-
ków odżywczych, dostarczanych wraz z krwią.

Podczas omawiania „Ruchu mięśni” wskazuje na rysunkach na slajdzie który miesień
pracuje, czyli się kurczy. Prosi uczniów o zaprezentowanie na sobie ruchu zginania
ręki.

W trakcie omawiania slajdu „Stawy” prosi o wskazanie, gdzie jeszcze znajdują się
stawy (poza tymi, które są oznaczane na slajdzie strzałkami). Wystarczy, że ucznio-
wie wskażą nadgarstek lub palce.

Podczas omawiania slajdu „Nie zapominaj o prawidłowych nawykach” uświadamia
uczniom, jak ważna jest prawidłowa postawa. Wymienia niektóre wady postawy
(skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie).

W trakcie omawiania slajdów 15–19 „Sprawdź, czy wiesz” prosi o nazwanie kości
zaznaczonych strzałką oraz określenie ich funkcji (zgodnie z poleceniami ze sla jdu).
Przy omawianiu kości udowej prosi o zmierzenie jej na sobie miarą krawiecką.
Wspomina, że u dorosłego człowieka kość udowa może osiągać nawet 50 cm długo-
ści. W formie ciekawostki może podać, że najmniejsza kosteczka w uchu (zwana
strzemiączkiem) mierzy zaledwie 2,6 mm długości.

Podczas omawiania slajdów 20 i 21 „Ciekawe, czy wiesz…” może podać informacje
uzupełniające i rozszerzające wiedzę.. Na przykład przy slajdzie 20 warto dodać, że
niemowlę ma 356 kości, a szkielet dorosłego człowieka jedynie 206, ponieważ kości
zrastają się z wiekiem. Przy omawianiu slajdu 21 warto posłużyć się atlasem anato-
micznym, dobrze ilustrującym poszczególne grupy mięśni.

.

Faza podsumowująca

Nauczyciel prosi wybranych uczniów o wskazanie i nazwanie najważniejszych kości na modelu
szkieletu człowieka. Dokładne obejrzenie kości na modelu człowieka – daje możliwość lepszego
zapamiętania lekcji (nawet najlepsze rysunki nie zastąpią modelu przestrzennego!). Nauczyciel
prosi o przypomnienie, jak należy dbać o układ ruchu.

background image

3

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl

Zadanie domowe

Wykonanie ćwiczeń dotyczących tematu lekcji w zeszycie ćwiczeń. Chętni wyszukują odpowie-
dzi na pytania:

Z ilu kości składa się dłoń? (27)

Co to są szwy kostne i gdzie można je znaleźć? (nieruchome połączenia kości, czaszka)

Co to jest przepona? (główny mięsień oddechowy)


Za podanie tych nadobowiązkowych wiadomości uczeń otrzymuje plusa za aktywność.

Pobierz cały dokument
Pomysl na lekcje poruszanie sie Nieznany .pdf
Rozmiar 469,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scheda SCIENZE, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH, WŁOSKI, POMYSŁ NA LEKCJE WŁOSKIEGO OD PODSTAW
Na ciała poruszające się w cieczy, NAUKA, chemia, lab
Scheda GEOGRAFIA, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH, WŁOSKI, POMYSŁ NA LEKCJE WŁOSKIEGO OD PODSTAW
6.I SOGGETTI DEL SISTEMA ECONOMICO, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH, WŁOSKI, POMYSŁ NA LEKCJE WŁOSKIEGO OD PODS
Scheda SCIENZE, NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH, WŁOSKI, POMYSŁ NA LEKCJE WŁOSKIEGO OD PODSTAW
Informacja dla kierowców samochodów ciężarowych na 2014 rok , a poruszających się po Włoszech
fizya2,
LEPKOSC, Aby sprecyzować na czym polega zjawisko lepkości posłużmy się przykładem deski poruszajacej
a61932 30 pomyslow na sylwestro Nieznany
Spieszmy się kochać ludzi...scenariusz na lekcje wychowawcza, szkoła - nauczyciele
Spieszmy się kochać ludzi...scenariusz na lekcje wychowawcza, Rok szkolny 2011-2012
Wyprowadzić wzór na prędkość punktu ciała sztywnego poruszającego się ruchem płaskim, WAT, LOTNICTWO
Trening siły specjalnej osób poruszających się na wózkach, kinezyterapia
Poruszanie się na rynku pracy
Informacja dla kierowców samochodów ciężarowych na 2014 rok , a poruszających się po Włoszech
Podstawowe zasady bezpieczeństwa poruszanie się na górskich szlakach turystycznych

więcej podobnych podstron