mat bud cwicz 10 11 id 282450 Nieznany

Pobierz cały dokument
mat bud cwicz 10 11 id 282450 Nieznany .pdf
Rozmiar 179,1 KB
background image

Zakład Budownictwa Ogólnego


Ć

WICZENIE NR 10,11

Drewno – oznaczanie wytrzymało

ś

ci drewna na rozci

ą

ganie

Ceramika budowlana – oznaczenie wytrzymało

ś

ci na

ś

ciskanieInstrukcja z laboratorium:
„Materiały budowlane”
„Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo”

background image

Instrukcja do ćwiczenia nr 10 i 11

Strona 2

2

10.1. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie drewna


Oznaczenie przeprowadza się, wykorzystując przygotowane

próbki z badanego materiału (bez wad) o wymiarach według rys.
10.1
. Badanie wytrzymałości na rozciąganie drewna wykonuje się
wzdłuż włókien.

Próbka do badania. Na przekroju poprzecznym próbki słoje

roczne powinny przebiegać prostopadle do szerszego boku zrywanej
części próbki, a włókna drzewne równolegle do krawędzi podłużnych
próbki. Odchylenie włókien od kierunku działania siły powoduje

zmniejszenie

wytrzymałości

na

rozciąganie.

Przy odchyleniu włókien ok. 15

°

wytrzymałość maleje poniżej 50

%

w stosunku do drewna o prostolinio-
wym układzie włókien. Duże obniżenie
wytrzymałości

powoduje

także

przesuwanie słojów.


Przebieg badania. Próbkę należy umocować w szczękach

maszyny wytrzymałościowej (rys. 10.2) w taki sposób, aby części
uchwytowe próbki pozostały na długości 20

÷

25 mm od strony części

pomiarowej. Podczas badania próbek z drewna miękkiego, w celu
uniknięcia zniszczenia (zmiażdżenia) części uchwytowych pod
naciskiem szczęk, nawierca się w części uchwytowej otwory.
W otwory wprowadza się stalowy sworzeń o średnicy 10 mm
i długości 17 mm, długość sworznia jest o 3 mm mniejsza niż grubość
próbki.

Próbkę poddaje się rozciąganiu, przyrost siły powinien

wynosić 1,2

÷

1,8 kN/min (1200

÷

1800 N/min).

Wynik pomiaru. Wytrzymałość na rozciąganie oblicza się według zależności:

,

A

P

R

w

=

[MPa]

(10.1)

gdzie: P - siła niszcząca, N;

A - powierzchnia przekroju zrywanej próbki, mm

2

.

Tab.10.1. Orientacyjne wartości wytrzymałości na rozciąganie poszczególnych gatunków drewna.

Gatunek drewna

Wytrzymałość na rozciąganie,

[MPa]

Buk

135

Dąb

90

Jesion

104

Modrzew

107

Sosna

104

Rys. 10.1. Wymiary próbki do

oznaczanie wytrzymałości na

rozciąganie drewna.

Rys. 10.2. Widok maszyny

wytrzymałościowej.

background image

Instrukcja do ćwiczenia nr 10 i 11

Strona 3

3

11.1. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów ceramicznych

Próbkę do badania należy ustawić współosiowo ze środkiem przegubu płyty dociskowej, tak

aby zapewnione było jej stabilne położenie. Nie należy
stosować żadnych materiałów przekładkowych. Można
położyć cztery odcinki stalowej taśmy tej samej szerokości
co powierzchnia ścianki zewnętrznej i 50 mm od niej
dłuższe, dwa na wierzchu i dwa u podstawy, wyrównując je
na każdym końcu, w przypadku:
- elementów przeznaczonych do kładzenia powierzchnią
ś

cianki zewnętrznej;

- elementów przeznaczonych do układania na pasmach
zaprawy;
- elementów przygotowanych przez szlifowanie.

Zalecany przyrost obciążenia podaje tabela 1.1.

Początkowo

przyłożyć

zwykle

stosowany

przyrost

obciążenia, a gdy osiągnie około połowę oczekiwanego
maksymalnego obciążenia, wyregulować przyrost, tak aby
maksymalne obciążenie zostało osiągnięte w czasie nie
krótszym niż około 1 min.

Tab. 11.1. Zalecany przyrost obciążenia próbki do badania wytrzymałości na ściskanie

Oczekiwana wytrzymałość na ściskanie

(N/mm

2

)

Przyrost obciążenia

(N/mm

2

)/s

<10

11 do 20
21 do 40
41 do 80

>80

0,05
0,15

0,3
0,6
1,0


Obliczenie i przedstawienie wyników. Wytrzymałość każdej próbki należy obliczyć

przez podzielenie maksymalnego osiągniętego obciążenia przez pole obciążanej powierzchni.
Wynik podać z dokładnością do 0,1 N/mm

2

.

Obliczyć wytrzymałość na ściskanie jako wartość średnią wytrzymałości poszczególnych

próbek (dokładność 0,1 N/mm

2

) i obliczyć współczynnik zmienności próbki badawczej.


Ceramiczne elementy murowe mogą być klasyfikowane zgodnie ze normalizowanymi

klasami wytrzymałości na ściskanie wg tablicy 1.2.

Tab. 11.2. Klasy wytrzymałości na ściskanie elementów ceramicznych

Klasy wytrzymałości na ściskanie

Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie

w N/mm

2

nie mniejsza niż

5

5,0

7,5

7,5

10

10,0

12,5

12,5

15

15,0

20

20,0

25

25,0

30

30,0

35

35,0

40

40,0

45

45,0

50

50,0

60

60,0

75

75,0

Rys. 11.1. Prasa hydrauliczna do badania

wytrzymałości na ściskanie.

background image

Grupa LP-……/zespół ……

Data……………

1. …………………………

2. …………………………

3. …………………………

4. …………………………

Ć

wiczenie 10

OZNACZANIE CECH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DREWNA

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE

Powierzchnia

rozciągana

Wartość siły

niszczącej

Wytrzymałość

na rozciąganie

Nr

próbki

mm

2

N

MPa

1

2

Średnia:


Wnioski: ………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ć

wiczenie 11

OZNACZENIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE ELEMENTÓW MUROWYCH

Nazwa wyrobu:…………………………………

Przyrost

obci

ąż

enia

Pole

powierzchni

ś

ciskanej

Maksymalne

obci

ąż

enie

Wytrzyma-

ło

ść

na

ś

ciskanie

Próbka

(N/mm

2

)/s

mm

2

kN

N/mm

2

Klasa

wytrzymało

ś

ci

na

ś

ciskanie

1

Wnioski: ………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Pobierz cały dokument
mat bud cwicz 10 11 id 282450 Nieznany .pdf
Rozmiar 179,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
mat fiz 2003 10 11 id 282349 Nieznany
mat fiz 2004 10 11 id 282351 Nieznany
mat fiz 2002 10 12 id 282347 Nieznany
plan dla 3 roku wl 10 11 id 360 Nieznany
mat fiz 2006 10 09 id 282354 Nieznany
mat bud cwicz 8 9 id 282452 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany
Biologia Cwiczenia 11 id 87709 Nieznany (2)
Cwiczenia nr 10 (z 14) id 98678 Nieznany
moje wykresy 11 id 306777 Nieznany
G2 PB 02 B Rys 3 11 id 185401 Nieznany
III CZP 33 11 id 210275 Nieznany
grupa 11 id 441853 Nieznany
24 11 id 30514 Nieznany (2)
mnozenie do 25 11 id 304283 Nieznany
mat fiz 2003 12 06 id 282350 Nieznany
cwiczenie 11 id 125145 Nieznany

więcej podobnych podstron