Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2)

Pobierz cały dokument
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2).pdf
Rozmiar 154,1 KB
background image

dysleksja


MJZ-R2A1P-052

EGZAMIN MATURALNY

Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO

Arkusz III

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy 110 minut


Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6

stron.

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

3. Nie używaj korektora.
4. Błędne zapisy przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
6. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie

wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla
egzaminatora.

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.

Zamaluj

pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL.

Błędne zaznaczenie otocz kółkiem

i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!ARKUSZ III

MAJ

ROK 2005
Za rozwiązanie

wszystkich zadań

można otrzymać

łącznie

23 punkty

Wypełnia zdający przed

rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO

tylko

OKE Kraków,

OKE Wrocław

KOD

ZDAJĄCEGO

Miejsce

na naklejkę

z kodem szkoły

background image

Egzamin maturalny z języka szwedzkiego

Arkusz III

2

STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH


Zadanie 15. (2,5 pkt)

Przeczytaj poniższy fragment tekstu. Uzupełnij pozostawione w nim luki 15.1. – 15.5.,
przekształcając wyrazy podane w nawiasach tak, aby powstał logiczny i gramatycznie
poprawny tekst. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

En av Sveriges mest 15.1. _______________ (FRAMSTÅ) cancerexperter fälldes i dag för

djurplågeri. Forskaren injicerade tumörceller i svansen på friska djur, utförde amputationer

och lät sedan djuren självdö. Den 54-årige docenten ansvarar för cancer

15.2. _______________ (FORSKA) på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han

har i många år forskat om bröst- och prostatacancer och är ansvarig för djurförsök som

bedrivs på institutionen. Enligt den ansökan docenten själv skrev till Djuretiska nämnden

skulle friska 15.3. ________________ (MUS) utsättas för 15.4. ________________________

(BESTRÅLA). Om djuren blev så sjuka att de kunde förväntas dö inom ett par dygn skulle

de avlivas för att förkorta 15.5. ______________________________ (LIDA).


Zadanie 16. (2,5 pkt)

Przekształć podane zdania 16.1. - 16.5., posługując się podanym na początku wyrazem
lub zwrotem tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

16.1. Vem stal min cykel? frågade han.

Han ville ______________________________________________________________

16.2. Om du läser många svenska böcker, kommer du att prata svenska bättre.

Ju____________________________________________________________________

16.3. Hon har inte samma åsikter som hennes man.

Hon håller inte _________________________________________________________

16.4. Det är fem månader sedan jag fick ett brev från min bror.

Min bror har __________________________________________________________

16.5. Jag kan inte sälja mitt hus i år.

Mitt hus ______________________________________________________________

background image

Egzamin maturalny z języka szwedzkiego

Arkusz III

3

WYPOWIEDŹ PISEMNA

Zadanie 17. (18 pkt)

Wypowiedz się na jeden z trzech poniżej podanych tematów. Wypowiedź powinna
zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej
w poleceniu. Zaznacz temat, który wybrałeś /-aś zakreślając jego numer.

1.
Napisz opowiadanie, którego pierwsze lub ostatnie zdanie brzmi:

Trots att vi försökte flera gånger, lyckades vi inte väcka honom.


2. Opisz konkurs zorganizowany przez Twoją szkolę, w którym główną nagrodę wygrał Twój

najbliższy przyjaciel.


3.
Zrecenzuj przedstawienie teatralne, które poleciłbyś/poleciłabyś swoim kolegom/

koleżankom.

BRUDNOPIS

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka szwedzkiego

Arkusz III

4

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka szwedzkiego

Arkusz III

5

CZYSTOPIS

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

background image

Egzamin maturalny z języka szwedzkiego

Arkusz III

6

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Pobierz cały dokument
Egzamin 2005 poziom rozszerzony (2).pdf
Rozmiar 154,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin 2005 poziom rozszerzony transkrypcja
Egzamin 2008 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany (2)
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Egzamin 2012 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2015 poziom rozszerzony
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2007
Egzamin 2005 poziom podstawowy transkrypcja
Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Maj 2006
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2016 poziom rozszerzony
Egzamin 2006 poziom rozszerzony (2)
Egzamin 2014 poziom rozszerzony
Egzamin 2006 poziom rozszerzony Nieznany (2)
Egzamin 2013 poziom rozszerzony Nieznany
Egzamin 2014 poziom rozszerzony

więcej podobnych podstron