Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol z czynności ustalenia na gruncie nowych punktów granicznych

Pobierz cały dokument
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol z czynności ustalenia na gruncie nowych punktów granicznych.pdf
Rozmiar 15,1 KB
background image

PROTOKÓŁ

Utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych

W dniu 11 maja 2010 geodeta Piotr Płókarz legitymuj

ą

cy si

ę

uprawnieniami zawodowymi nr 12345,w

wykonaniu postanowie

ń

§ 10 rozporz

ą

dzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r w sprawie sposobu i trybu

dokonywania podziałów nieruchomo

ś

ci (Dz. U. 268, poz. 2663) w sprawie zatwierdzenia projektu podziału

nieruchomo

ś

ci, poło

ż

onej w obr

ę

bie ewidencyjnym Dzier

żąż

no w gminie Kartuzy oznaczonej w operacie

ewidencyjnym jako działka nr 1/1, dokonał utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych.

Do utrwalenia punktów granicznych u

ż

yto butelki jako znaku podziemnego, oraz słupa betonowego jako

znaku naziemnego.

Wyniki pomiaru kontrolnego utrwalonych punktów granicznych przedstawia szkic polowy stanowi

ą

cy

zał

ą

cznik do niniejszego protokołu.

W czynno

ś

ciach utrwalenia brali udział:

1. Marcin Krzywina

2. Bogdan Wi

ę

cki

3. .....................................................................................

4. .....................................................................................

5. ......................................................................................

Na tym protokół zako

ń

czono i po przeczytaniu podpisano:Geodeta Uprawniony

In

ż

. Piotr Płókarz

Nr upr. 12345 zak. 1,2,3

Województwo …………………….. pomorskie

Powiat ........................................... kartuski

Gmina………………… …………….Kartuzy

Obr

ę

b: - nazwa .............................Dzier

żąż

no

Pobierz cały dokument
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol z czynności ustalenia na gruncie nowych punktów granicznych.pdf
Rozmiar 15,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zestaw doc opisowych do celów prawnych protokol z czynności ustalenia na gruncie nowych punktów gran
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokół z czynności wznowienia znaków granicznych, 2010/062
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny2
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny3
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, Protokol badania KW
Zestaw doc opisowych do celów prawnych protokol graniczny2
Zestaw doc opisowych do celów prawnych protokol graniczny3
Zestaw doc opisowych do celów prawnych Protokol badania KW
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny1
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny4
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, h Protokol badania KW , Wzór protokołu badania KW:
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny2
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny3
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, Protokol badania KW
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, wyrys
Zestaw doc opisowych do celów prawnych wypis
Zestaw doc opisowych do celów prawnych ugoda3
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, ugoda2
Zestaw doc opisowych do celów prawnych wyrys

więcej podobnych podstron