IV WL zagadnienia 2010 2011

Pobierz cały dokument
IV WL zagadnienia 2010 2011.pdf
Rozmiar 62,3 KB
background image

IV rok Wydz. Lekarski 2010/2011

1

PATOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO

Zagadnienia:

1.

ARDS

2.

Nadciśnienie płucne

3.

Atelectasis

4.

Przewlekłe obturacyjne choroby płuc

(emphysema, bronchitis chronica,
asthma bronchiale, bronchiectases)

5.

Zapalenia płuc

Seminarium: Zapalenia płuc. ARDS.
Rozedma.

Preparaty histologiczne:

asthma bronchiale

emphysema pulmonum

sclerosis vascularis pulmonum

anthracosis et fibrosis pulmonum
bronchopneumonia abscedens

bronchopneumonia ex aspiratione

pneumonitis interstitialis

pneumocystosis

pneumocystosis [bronchio-alveolar-lavage
(BAL)]

PATOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA

Zagadnienia:

1.

Zapalenia nasierdzia, mięśnia

sercowego i wsierdzia

2.

Zapalenia naczyń (polyarteritis

nodosa, granuloma Wegeneri, morbus
Bürgeri)

3.

Nowotwory naczyń


Seminarium: Zapalenia mięśnia sercowego.

Preparaty histologiczne:

polyarteriitis nodosa

glomus tumor

sarcoma Kaposi

lymphangioma

haemangiopericytoma

PATOLOGIA TARCZYCY I NADNERCZY

Zagadnienia:

1.

Zapalenia tarczycy

2.

Nowotwory tarczycy

3.

Pheochromocytoma


Seminarium: Zapalenia tarczycy.
Pheochromocytoma.

Preparaty histologiczne:

carcinoma papillare glandulae thyreoideae

carcinoma papillare glandulae thyreoideae
– BAC

carcinoma folliculare glandulae
thyreoideae

carcinoma medullare glandulae
thyreoideae (amyloid+)

carcinoma gigantocellulare anaplasticum
glandulae thyreoideae BAC

pheochromocytoma

adenoma corticis glandulae suprarenalis

PATOLOGIA UKŁADU RUCHU

Zagadnienia:

1.

Zapalenia kości i stawów

2.

Osteomalacia

3.

Osteitis fibrosa

4.

Osteitis deformans

5.

Osteoarthrosis

6.

Nowotwory układu ruchu


Seminarium: Nowotwory układu ruchu.

Preparaty histologiczne:

arthritis rheumatoidea

tenosynovitis villonodularis pigmentosa
(TV)

exostosis osteo-cartilaginea (TV)

chondroma

metastasis carcinomatosa ad os

myeloma multiplex - BAC (TV)

myeloma multiplex (TV)

background image

IV rok Wydz. Lekarski 2010/2011

2

PATOLOGIA SKÓRY

Zagadnienia:

1.

Znamiona barwnikowe

2.

Melanoma malignum

3.

Nowotwory przydatków skórnych

4.

Guzy fibrohistiocytarne


Seminarium: Nowotwory złośliwe skóry
pochodzenia nabłonkowego. Zmiany
przednowotworowe, z których może rozwinąć
się rak płaskonabłonkowy przedinwazyjny.

Preparaty histologiczne:

naevus pigmentosus compositus

melanoma malignum cutis

melanoma in situ

verruca (keratosis) seborrhoica

verruca vulgaris

naevus Spitz (melanoma juvenile) (TV)

cystis epidermalis

cystic tricholemmalis

cystis pilonidalis

hidradenoma nodulare

PATOLOGIA UKŁADU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO – 1

Zagadnienia:
TRZON MACICY

1. Endometriosis
2. Hyperplasia endometrii
3. Nowotwory łagodne i złośliwe
4. Mola hydatidosa
5. Choriocarcinoma


Seminarium: Nowotwory złośliwe trzonu
macicy.

Preparaty histologiczne:

decidua et villi placentarii

mola hydatidosa

choriocarcinoma

polypus endometrii

hyperplasia glandularis cystica endometrii

adenocarcinoma endometrii

endometriosis

PATOLOGIA UKŁADU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO – 2

Zagadnienia:

1.

Nowotwory jajnika

2.

Zapalenia jajowodu

3.

Ciąża pozamaciczna


Seminarium: Zapalenia jajowodu. Ciąża
pozamaciczna.

Preparaty histologiczne:

teratoma adultum ovarii

tumor Krukenbergi

cystadenocarcinoma papillomatosum
serosum ovarii

tumor Brenneri

fibrothecoma

cystadenoma mucinosum

folliculoma (granulosa cell tumor)

graviditas tubaria

PATOLOGIA UKŁADU PŁCIOWEGO MĘSKIEGO

Zagadnienia:

1.

Epididymitis tuberculosa

2.

Hyperplasia prostatae

3.

Carcinoma prostatae


Seminarium: Zapalenia najądrza.

Preparaty histologiczne:

hyperplasia adenomatosa prostatae

epidydymitis tuberculosa

carcinoma prostatae - biopsja
gruboigłowa

carcinoma prostatae - BAC

carcinoma prostatae

carcinoma prostatae (PSA+, PSAP+)

metastasis carcinomatis prostatae ad
lymphonodum (PSA+)

PATOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO – 1

Zagadnienia:

1.

Gastritis

2.

Morbus ulcerosus

3.

Carcinoma vesicae felleae


Seminarium: Choroba wrzodowa.

Preparaty histologiczne:

infectio Helicobacter pylori

ulcus pepticum ventriculi

lymphoma malignum ventriculi

carcinoma planoepitheliale oesophagi

przełyk Barretta

adenocarcinoma vesicae felleae bene
differentatum (GI)

adenocarcinoma vesicae felleae male
differentatum (GIII)

background image

IV rok Wydz. Lekarski 2010/2011

3

PATOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO – 2

Zagadnienia:

1.

Martwice wątroby

2.

Zapalenia wątroby

3.

Nowotwory wątroby


Seminarium: Wirusowe zapalenia wątroby.

Preparaty histologiczne:

hepatitis chronica C

hepatitis alcoholica

cirrhosis hepatis – biopsja gruboigłowa
wątroby

hyperplasia focalis nodularis hepatis

carcinoma hepatocellulare

metastasis carcinomatosa ad hepar – BAC

metastasis carcinomatosa ad hepar

PATOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO – 3

Zagadnienia:

1.

Zapalenia jelita grubego

2.

Carcinoma coli i zmiany przedrakowe

3.

Zapalenia, torbiele i nowotwory

trzustki

4.

MEN i wyspiaki

5.

GIST


Seminarium: Rak trzustki. MEN.

Preparaty histologiczne:

colitis ulcerosa

morbus Crohn

adenoma tubulo-villosum coli

GIST (CD117+)

carcinoid appendicis

diverticulum Meckeli

adenocarcinoma pancreatis

PATOLOGIA GŁOWY i SZYI

Zagadnienia:

1.

Rak krtani

2.

Rak nosogardła

3.

Nowotwory ślinianek

4.

Przyzwojak

5.

Perlak


Seminarium: Nowotwory ślinianek.

Preparaty histologiczne:

carcinoma planoepitheliale laryngis

carcinoma nasopharyngis

ranula

nodulus cantorum

hyperkeratosis cavi oris

tumor Warthini

tumor mixtus benignus parotis

tumor mixtus malignus parotis

carcinoma adenoides cysticum

carcinoma mucoepidermale

zespół Sjoegrena

paraganglioma

cholesteatoma

CHOROBY DZIECI

Zagadnienia:

1.

Choroba hemolityczna noworodka

2.

Fibrosis cystica

3.

Nowotwory łagodne i złośliwe wieku

dziecięcego


Seminarium: Choroba hemolityczna
noworodka. Fibrosis cystica.

Preparaty histologiczne:

fibrosis cystica

membranae hyalineae pulmonum

włókniak dziecięcy nosogardła

haemangioma cutis

teratoma (okolicy krzyżowej)

PATOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO

Zagadnienia:

1.

Nowotwory ośrodkowego układu

nerwowego

2.

Encephalitis et meningitis


Seminarium: Klasyfikacja nowotworów
ośrodkowego układu nerwowego.

Preparaty histologiczne:

meningioma

astrocytoma fibrillare

glioblastoma multiforme

oligodendroglioma

meningitis purulenta

background image

IV rok Wydz. Lekarski 2010/2011

4


PATOLOGIA UKŁADU CHŁONNEGO

Zagadnienia:

1.

Lymphoma malignum

2.

Morbus Hodgkini

(lymphogranulomatosis maligna;
Hodgkin disease)

3.

Białaczki i choroby mieloproliferacyjne

4.

Histiocytosis X

5.

Odczynowe powiększenie węzłów

chłonnych


Seminarium: Białaczki. Interpretacja wyników
z cytometrii przepływowej.

Preparaty histologiczne:

lymphoma malignum lymphocyticum
lymphonodi

morbus Hodgkini (Hodgkin disease -
mixed cellularity)

morbus Hodgkini (Hodgkin disease -
nodular sclerosis)

hyperplasia follicularis lymphonodi

metastasis carcinomatosa ad
lymphonodum

choroba kociego pazura (cat scratch
disease)

cystis branchiogenes

PATOLOGIA UKŁADU MOCZOWEGO

Zagadnienia:

1.

Kłębuszkowe zapalenia nerek

2.

Nefropatie naczyniowe

3.

Pyelonephritis chronica

4.

Nephrolithiasis

5.

Nowotwory układu moczowego


Seminarium: Odmiedniczkowe zapalenie
nerek. Rak pęcherza moczowego.

Preparaty histologiczne:

pyelonephritis chronica

glomerulosclerosis intercapillaris renis

glomerulonephritis rapide progressive

glomerulonephritis membranosa
(glomerulopatia błoniasta)

glomerulonephritis submicroscopica
(minimal change disease)

nefropatia IgA

papilloma vesicae urinariae

carcinoma urotheliale

carcinoma clarocellulare renis - BAC

oncocytoma renis


Pobierz cały dokument
IV WL zagadnienia 2010 2011.pdf
Rozmiar 62,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
IV WL wyklady 2010 2011
IV WL wyklady 2010 2011
pedagogika stopień I zagadnienia 2010 2011, Pedagogika materiały, Semestr VI
administracja zagadnienia 2010 2011, Administracja Notatki UŚ, prawo pracy
IV WL zagadnienia 2008 2009
1.14test z farmakologii dla IV r. sem zim 2010-2011, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak
PREPARATY HISTOLOGICZNE NA EGZAMIN PRAKTYCZNY IV WL 2010 2011
# TEMATY ZAJĘĆ zajec z farmakologii dla iv roku i wl rok akadem. 2010-2011, 4 ROK, FARMAKOLOGIA,
zagadnienia na egzamin magisterski 2010-2011, WSAP BIAŁYSTOK ADMIN MG ROK (RÓŻNOŚCI)
mechatronika plan 2010 SV, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Mechatronika. Wykład, Wykłady 2010 2011
Projekt PSI 2010-2011(bez MB), Informatyka, SEMESTR IV, Projektowanie
PJU zagadnienia III WLS 2010 2011
Mechanika i mechatronika zaliczenie SV, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Mechatronika. Wykład,
Zagadnienia egzaminacyjne 2011-2012, WROCŁAW, IV ROK, Choroby zwierząt gospodarskich
Karta odpowiedzi - Międzyszkolne Zawody 2010- 2011, Klasa IV(1)

więcej podobnych podstron