Metody pracy z osobami słyszącymi głosy

Pobierz cały dokument
Metody pracy z osobami słyszącymi głosy.pdf
Rozmiar 82,2 KB
background image

Tradycyjnie słyszenie głosów traktowane jest jako symptom. Marius Romme i Sandra Escher w
książce "Making sense of voices" podchodzą do nich inaczej. Na podstawie swoich badań autorzy
dochodzą do wniosku, że zdrowe osoby słyszące głosy, traktują je inaczej od tych, poszukujących
pomocy psychiatrów. Osoby zdrowe akceptują ich obecność i postrzegają jako swoich doradców,
natomiast osoby korzystające z pomocy psychiatrów odrzucają je jako powodujące lęk i
przysparzające cierpienie.

W metodzie tej kładzie się nacisk na poszukiwanie związku między słyszeniem głosów a historią
życia klienta, zwracając szczególną uwagę na wpływ sytuacji traumatycznych, trudnych, zmiany
warunków życia. Autorzy wychodzą z założenia, że głos mają zawsze indywidualne znaczenie dla
osoby je słyszącej i każda osoba inaczej sobie z nimi poradzi. W pracy z głosami chodzi o to, żeby
głosy zrozumieć, zaakceptować i zdobyć nad nimi kontrolę.

Romme i Escher proponują podejście zorientowane na powrót do "normalnego" funkcjonowania, w
którym można nauczyć się żyć z głosami. Zakładają, że głosy są sposobem radzenia sobie z
sytuacją trudną, mechanizmem obronnym, pojawiającym się w sytuacji, kiedy osoba nie radzi sobie
z poważnym problemem (np. śmiercią bliskich, identyfikacją seksualną). Ważne jest zrozumienie
problemu osoby, zaangażowanie w historię jego życia. Głosom trzeba się dokładnie przyjrzeć -
informacje podawane przez głosy mogą mieć związek z problemami, które pojawiły się w życiu
klienta i mogą o naturze tych problemach dużo powiedzieć. Tradycyjne podejście ignoruje
informacje niesione przez głosy, zaleca się "niezgłębianie" treści głosów. Autorzy tymczasem
uważają, że ignorowanie głosów, brak rozmów na ich temat, uniemożliwia zidentyfikowanie
głównego problemu, który je wywołał i tym samym rozwiązania go. Dzięki słuchaniu "przekazu"
swoich głosów, klienci mogą rozpoznać problemy i nauczyć się radzić sobie z nimi oraz przy
okazji, w dojrzalszy sposób radzić sobie z nowymi.

Dzięki wysłuchaniu i akceptacji okazanej przez innych, klienci zaczynają akceptować swoje głosy.
Akceptacja pozwala im odzyskać kontrolę nad życiem. Uczą się, że głosy można kontrolować, nie
muszą zaburzać funkcjonowania, jednym słowem mogą "normalnie" żyć.

W zniwelowaniu wpływ głosów na życie pomaga:

zidentyfikowanie głosów

odzyskanie kontroli nad nimi - pomaga to pozbyć się również lęku przed nimi

danie "miejsca" głosom, poprzez zaprzestanie zaprzeczania im

wyrażenie emocjonalnych problemów ? przepracowanie traumy

akceptacja głosów i życia z nim

nauka sposobów radzenia sobie z głosami

pokazanie, że głosy mają związek z życiem klienta

wprowadzanie strategii radzenia sobie z głosami

Sposoby radzenia sobie z głosami:

ignorowanie ich

dyskusja, o jakich porach dnia mogą się pojawiać

wybiórcze słuchanie

"odsyłanie" ich na określoną godzinę

prowadzenie dzienniczka

relaksacja

background image

dieta

Sposoby radzenia sobie z głosami Mike'a Smitha

Podobne podejście prezentuje Mike Smith w książce "Psychiatric first aid in psychosis".
Podstawowe założenia w pracy z głosami, według Mike'a Smitha, to:

słyszenie głosów nie jest problemem - problemem jest podejście osoby słyszącej je i jej
stosunek do nich,

osoba słysząca głosy może zyskać wpływ na głosy, może przejąc nad nimi kontrolę i dzięki
temu ograniczać ich wpływ na swoje życie,

nawet jeśli nie uda się całkowicie wyeliminować głosów z życia, można znacząco
ograniczyć ich częstotliwość pojawiania się.
Sposoby radzenia sobie z głosami można podzielić na sposoby krótkoterminowe/doraźne
oraz strategie długoterminowe - wymagające wytrwałości i ćwiczeń w ich stosowaniu. W
przypadku pierwszych jak i drugich pomocna będzie cierpliwość i łagodność w stosunku do
siebie. Każde ograniczenie wpływu głosów jest krokiem ku lepszemu życiu - dobrze jest o
tym pamiętać i wynagradzać się za włożony wysiłek i wynagradzać zaangażowanie w
zyskanie większej kontroli.

Do najskuteczniejszych sposobów doraźnych należą:

rozmowa z zaufaną osobą - przeciwdziała budowaniu systemu urojeniowego wokół głosów,

korzystanie z telefonu komórkowego do porozumiewania się z głosami, dyktafonu - w
sytuacjach społecznych, gdy konieczna jest rozmowa z głosami. Przeciwdziała to poczuciu
odmienności i stygmatyzacji,

znalezienie zajęcia absorbującego uwagę, najlepiej wymagające wysiłku fizycznego (np.
prace domowe, prace ogrodowe). Pomoże to oderwać się od głosów - ciągłe wsłuchiwanie
się w głosy uznawane jest za niekonstruktywną strategię radzenia sobie z nimi,

gra na komputerze, wymagająca szybkiego myślenia i dobrego refleksu,
- czytanie na głos - książki, artykułu, instrukcji zadania do wykonania, etykiet na produktach
itp.

wstrzymanie wykonywania czynności i nazywania przedmiotów znajdujących się wokół na
głos lub w myślach (np. z wystawy sklepowej, w parku itp.),

używanie stoperów - w przypadku osób słyszących głosy z zewnątrz, pomocne przy
zasypianiu

relaks - uważność na momenty, gdy zaczyna nasilać się stres,

dbanie o siebie - aromatyczna kąpiel, spacer, drobny upominek, masaż,

ćwiczenia fizyczne - bieg, szybki marsz, jazda na rowerze,

wyeliminowanie "praktycznych problemów" mogących przysparzać stres (np. spłacenie
długów, uregulowanie zaległych rachunków); w razie potrzeby poprosić o pomoc rodzinę,
przyjaciół.

W przypadku strategii długoterminowych ważne jest, by zacząć je stosować jak najwcześniej od
pojawiania się pierwszego incydentu słyszenia głosów. Pozwala to na wyrobienie właściwych
nawyków w radzeniu sobie z głosami oraz ograniczenie ich wpływu na życie.

background image

Propozycje strategii długoterminowych:

Odpowiadanie głosom zamiast ich ignorowania, zwłaszcza w sytuacjach, gdy głosy
komentują wykonywane czynności, wypowiadają absurdalne sądy. Najlepsza jest
odpowiedź krótka, konkretna i zdecydowana - dłuższe dialogi i dyskusje są zbyteczne i nie
pomagają. Np.: gdy głos mówi "Ta ulica jest ciemna", najprościej odpowiedzieć, gdy się
zgadzamy "Tak, ta ulica jest ciemna" lub gdy się nie zgadzamy "Nie, ta ulica nie jest
ciemna".

Prowadzenie dziennika, notatek z tego, co mówią głosy, kiedy się pojawiają, co je
wywołuje. Informacje z notatek mogą być pomocne w pracy terapeutycznej nad możliwym
znaczeniem głosów oraz ich źródłem. Więcej o tym sposobie pracy z głosami w kolejnym
artykule.

Sprawdzanie czy głosy mówią prawdę - gdy istnieje przekonanie, że głosy posiadają
szczególna moc np. przepowiadania przyszłości. Najlepiej jest weryfikować treść głosów z
zaufaną osobą - łatwiej wtedy o obiektywizm.

Wygospodarowanie "czasu dla głosów", podczas którego możliwe będzie ich wsłuchanie i
rozmowa z nimi. Ważne jest, żeby ustalić stały czas "spotkań", np. codzienni wieczorem
przez 2 godziny. Jeśli głosy budzą duży lęk, można poprosić o towarzyszenie przyjaciela.
Ustalając "spotkania" można spróbować powiedzieć głosom, że mają zbyt duży wpływ na
Twoje życie i zapewnić, że chcesz je wysłuchać, jednak w dogodnym dla Ciebie czasie. Z
reguły, z początku głosy nie chcą się podporządkować umowie, pomocna jest stanowczość i
przestrzeganie ustalonych godzin "spotkania". Gdy głosy pojawiają się o innych niż
wyznaczone pory dnia, należny ignorować je i odsyłać do umówionego terminu.

Selektywne słuchanie tylko tych głosów, które są "pozytywne". W zidentyfikowaniu głosu
"pozytywnego" pomocne jest zadanie sobie pytania: "Który głos jest najmniej nieprzyjemny,
ma na mnie najmniej inwazyjny wpływ?"

Przeciwstawianie się głosom. Przy dłuższej praktyce, można nauczyć się wpływać na głosy i
zmieniać je z uciążliwych na pomocne. Pierwszym krokiem jest prowadzenie dialogu z
głosami, argumentowanie i odmawianie głosom, które o coś proszą. Najlepszy moment na
rozpoczęcie tej techniki jest wtedy, gdy samopoczucie jest w miarę dobre, w przeciwnym
razie głosy mogą wydawać się zbyt obezwładniające. Pracę z głosami nakazującymi
rozpocząć jest najlepiej od odroczenia wykonania nakazu na minutę, z czasem wydłużając
czas między nakazem a jego wykonaniem. Można również sprawdzać konsekwencje
niewykonania nakazu i w ten sposób przekonać się czy głosy maja "prawdziwą władzę" czy
tylko straszą. W dłuższej perspektywie można oddalać czas wykonania polecenia i
ostatecznie przeciwstawiać się lub tylko wykonać te czynności, które nie budzą sprzeciwu.

"Przywoływanie" głosów przed ważnym zadaniem wymagającym wysiłku i koncentracji.
Przywołanie ma na celu poświęcenie im uwagi, rozmowę z nimi, tak, by dały czas na
wykonanie ważnej czynności.

Przewidywanie pojawianie się głosów w określonych okolicznościach. Wiedząc, że głosy
pojawiają się np. przed wyjściem z domu, dobrze jest je wezwać i podyskutować z nimi.

Negocjowanie z głosami - ile czasu w ciągu dnia będzie do ich dyspozycji, jakie ich
polecenia będą wykonywane itd.

Wizualizacja głosu - jak wygląda, gdzie jest, jak się zachowuje, jak ma na imię. Można
wizualizować oddalanie się głosu. Inną odmianą wizualizacji jest wyobrażanie sobie muru,
który przepuszcza tylko wybrane głosy.

Stawianie granic. Dawanie sobie prawa do wymagania od głosu traktowania z szacunkiem,
nieakceptowania napaści. W momencie gdy głosy nie stosują się do wyznaczonych granic,
np. poniżając Cię, masz prawo do upomnienia, sprzeciwiania się, ignorowania. Ważna jest
konsekwencja, zdecydowanie w działaniu w przypadku każdego zachowania głosu
budzącego sprzeciw


Document Outline

Pobierz cały dokument
Metody pracy z osobami słyszącymi głosy.pdf
Rozmiar 82,2 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metody pracy z osobami słyszącymi głosy
cyberbullying i bullying, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spolecznie
Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
METODY WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spolecznie
METODYKA NAUCZANIA DZIECI UPOŚLEDZONYCH, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
system klasowo- lekcyjny, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
Najczęściej stosowane metody pracy z osobami upośledzonymi, przedszkole, obserwacje i analizy
Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spol
Diagnoza, Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi spolecznie
Klasyfikacja upośledzenia umysłowego według IX rewizji Międzynarodowej, Metodyka pracy z osobami upo
dydaktyka specjalna, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
Metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
METODA OŚRODKÓW PRACY, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
METODY PRACY Z OSOBAMI GŁĘBOKO NIEZROZUMIAŁYMI
Metodyka pracy z osobami z uszkodzonym słuchem2(1)
Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie skrypt

więcej podobnych podstron