3 3 BK Algorytmy parsingu id 34 Nieznany (2)

Pobierz cały dokument
3 3 BK Algorytmy parsingu id 34 Nieznany (2) .pdf
Rozmiar 171 KB
background image

Algorytmy parsingu

Teoria automatów i języków
formalnych

Dr inż. Janusz Majewski
Katedra Informatyki

Metody rozbioru gramatycznego

Problem rozbioru gramatycznego jest próbą odpowiedzi na pytanie:

„czy dany ciąg symboli terminalnych jest słowem należącym do
języka L(G) generowanego przez daną gramatykę?”. Istota
postępowania jest następująca: jeśli dla danego słowa można
zbudować drzewo rozbioru w danej gramatyce, to słowo to
należy do języka generowanego przez gramatykę, jeśli zaś dla
badanego słowa nie można zbudować drzewa rozbioru, wówczas
słowo nie należy do języka. W zależności od strategii budowania
drzewa rozbioru stosujemy jeden z dwóch algorytmów:

algorytm wyprowadzający „top-down” (budujemy drzewo w
kolejności: od korzenia ku liściom, odtwarzając wyprowadzenie
lewostronne)

algorytm redukujący „bottom-up” (budujemy drzewo w
odwrotnej kolejności: od liści ku korzeniowi, odtwarzając
wyprowadzenie prawostronne)

Rozważany ciąg symboli badany jest zawsze od lewej strony, w tym

sensie oba algorytmy są lewostronne.

background image

Przykład

Przykład:

Gramatyka:
E → E + T | T
T → T * F | F
F → (E) | id

Analizowane

słowo:

id + id * id

E

E + T

T

T +

T

F +

T

id +

T * F

id +

id + F * F

id + id * F

id + id * id

w

y

w

ó

d

l

e

w

o

s

tr

o

n

n

y

od lewej do prawej

Top-down

E

F +

T +

T * F

E +

id + id * id

w

y

w

ó

d

p

ra

w

o

s

tr

o

n

n

y

od lewej do prawej

Bottom-up

id * id

id * id

+ id * id

E + F * id

E + T * id

E + T

E

E

E + T

T

T * F

F

id

F

id

id

kierunek analizy

Metoda „top-down”

Symbol początkowy

gramatyki

Analizowane słowo

Rozpoczynamy od symbolu wyróżnionego gramatyki. W każdym kroku
najbardziej lewy symbol nieterminalny zastępujemy prawą stroną jakiejś
produkcji. Jeśli w wyniku kolejnego kroku otrzymamy symbol terminalny, to
sprawdzamy, czy jest on identyczny z odpowiednim symbolem
analizowanego słowa. Jeśli nie, to możemy „cofnąć się” i spróbować od
nowa, korzystając w ponownym wyprowadzeniu z jakiejś innej produkcji
(lub innych produkcji). Byłby to algorytm z powrotami (mało efektywny).
Wynik: akceptacja słowa lub odrzucenie w wyniku przebadania wszystkich
możliwości.

Problem: „jak uniknąć konieczności powrotów” może być pozytywnie i
jednoznacznie rozstrzygnięty dla pewnej klasy gramatyk bezkontekstowych
zwanych gramatykami LL(k). „Top-down” odtwarza wyprowadzenie
lewostronne.

background image

Metoda „bottom-up”

Analizując słowo od lewej strony bierzemy symbol bądź grupę symboli i
zastępujemy ją lewą stroną jakiejś odpowiedniej produkcji. Postępujemy tak
długo, aż dojdziemy do symbolu wyróżnionego gramatyki, co jest
równoznaczne z akceptacją słowa. W każdym kroku powinna być
redukowana osnowa, czyli najbardziej na lewo położona fraza prosta. Także
w tej metodzie możliwe jest postępowanie z powrotami.

Problem: „jak znaleźć osnowę nie mając jeszcze drzewa rozbioru
syntaktycznego i czym ją zastąpić” może być pozytywnie i jednoznacznie
rozstrzygnięty dla pewnych klas gramatyk bezkontekstowych: gramatyk
precedencyjnych, czy tzw. gramatyk LR(k). „Bottom-up” odtwarza
wyprowadzenie prawostronne.

Analizowane słowo

Symbol początkowy

gramatyki

Pobierz cały dokument
3 3 BK Algorytmy parsingu id 34 Nieznany (2) .pdf
Rozmiar 171 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
algorytmy sortujace id 57762 Nieznany
Algorytmy obliczen id 57749 Nieznany
Algorytmy zadania id 51150 Nieznany (2)
algorytmy tekstowe id 57778 Nieznany (2)
Ostrzezenie z zaswiatow 2 id 34 Nieznany
pascal cwiczenia fragment id 34 Nieznany
Algorytmy genetyczne 2 id 57672 Nieznany (2)
Algorytmy wyklad 1 id 57804 Nieznany
algorytmy ewolucyjne id 57660 Nieznany
Algorytm Simplex id 57544 Nieznany (2)
Algorytmy wyklad 6 7 id 57806 Nieznany
Algorytm RSA id 57542 Nieznany
Osprzet i czesci zamienne id 34 Nieznany
Otylosc i nadwaga (EUFIC) id 34 Nieznany
p szczegolowe by lsz v1 2 id 34 Nieznany
3 Przykladowy opis obrazu id 34 Nieznany (2)
BK Rozdzial obciazenia id 89776 Nieznany (2)
panstwowa inspekcja pracy id 34 Nieznany
Algorytmy wyklad 4 5 id 57805 Nieznany

więcej podobnych podstron