P 11 id 343562 Nieznany

Pobierz cały dokument
P 11 id 343562 Nieznany .pdf
Rozmiar 218,3 KB
background image

W_11

1) Z czym kojarzyć pojęcie ”ligand” – z / wapnem hydratyzowanym / solą nierozpuszczalną /

kompleksem / wartościowością / litowcami / koordynacją / – wskaż

2) Kompleks w chemii to : / roztwór wieloskładnikowy / osad soli nieorganicznych / związek

koordynacyjny / urządzenia laboratoryjne / – wskaż

3) Sferę koordynacyjną jonu centralnego tworzą: / orbitale / ligandy / punkty odniesienia

spinu / elektrony / orbitale hybrydyzowane / – wskaż

4) O wiązaniu koordynacyjnym decyduje: / wolna para elektronowa ligandów / nadwyżka

neutronów w jądrze atomu / liczba wiązań wielokrotnych / liczba atomowa / – wskaż

5) W związkach kompleksowych wiązanie jon centralny – ligand jest typu: / kowalencyjnego

/ przekazania elektronów przez ligandy / jonowego / kulombowskiego / brak jest
wiązania, to tylko efekt geometryczny / – wskaż

6) Dany jest wzór związku kompleksowego: [Co(NH

3

)

6

]Cl

3

– napisz, co jest ligandem, a co

jonem centralnym __________________________________________________

7) Dany jest wzór związku kompleksowego: [Fe(H

2

O)

6

]SO

4

– napisz, co jest ligandem, a co

jonem centralnym __________________________________________________

8) Dany jest wzór związku kompleksowego: K

2

PtCl

6

– napisz, co jest ligandem, a co jonem

centralnym __________________________________________________

9) Dany jest wzór związku kompleksowego: Na

2

UBr

6

– napisz, co jest ligandem, a co jonem

centralnym __________________________________________________

10) Dany jest wzór związku kompleksowego: [Co(NH

3

)

6

]Cl

3

– napisz, co jest ligandem, a co

jonem centralnym __________________________________________________

11) Dany jest wzór związku kompleksowego: [Fe(H

2

O)

6

]SO

4

– napisz, co jest ligandem, a co

jonem centralnym __________________________________________________

12) Związki kompleksowe : / mogą mieć właściwości paramagnetyczne / nie mogą być

paramagnetyczne / pojęcie magnetyzmu nie odnosi się do związków kompleksowych / –
wskaż

13) Związki kompleksowe są barwne ze względu na : / rozszczepienie energetyczne orbitali d

jonu centralnego / właściwości struktury wewnętrznej liganda / oddziaływania
dyspersyjne ligandów z cząsteczkami rozpuszczalnika / – wskaż

14) Wskaż indywidua chemiczne, które mogą być ligandami : / H

+

/ NH

3

/ Fe

3+

/ H

2

O / O

2

/

Ar / Mg

2+

/

15) Wskaż indywidua chemiczne, które mogą być ligandami : / NH

4

+

/ NH

3

/ Al

3+

/ CN

-

/

MgO / Pt / Ca

2+

/

16) Wskaż indywidua chemiczne, które mogą być ligandami : / Na

+

/ Cl

-

/ Co

3+

/ H

2

O / N

2

/

He / CN

-

/

17) Wskaż indywidua chemiczne, które mogą być jonami centralnymi : / amina / NH

3

/ Fe

3+

/

H

2

O / CH

4

/ Ar / Fe

2+

/ Cu

2+

/

18) Wskaż indywidua chemiczne, które mogą być jonami centralnymi : kwas szczawiowy /

NH

4

OH / N

2

/ Zn

2+

/ CH

4

/ Si / Fe

2+

/ Co

2+

/

Pobierz cały dokument
P 11 id 343562 Nieznany .pdf
Rozmiar 218,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany
Biologia Cwiczenia 11 id 87709 Nieznany (2)
moje wykresy 11 id 306777 Nieznany
G2 PB 02 B Rys 3 11 id 185401 Nieznany
III CZP 33 11 id 210275 Nieznany
mat bud cwicz 10 11 id 282450 Nieznany
grupa 11 id 441853 Nieznany
24 11 id 30514 Nieznany (2)
mnozenie do 25 11 id 304283 Nieznany
cwiczenie 11 id 125145 Nieznany
ort wiosna 11 id 340445 Nieznany
K 118 11 id 229276 Nieznany
Chemia 11 3 id 111768 Nieznany
cw2 11 id 123042 Nieznany
dialog zn 11 id 135614 Nieznany
IMG 11 id 210984 Nieznany
cw 11 id 122151 Nieznany
mat fiz 2003 10 11 id 282349 Nieznany
lista 11 2 id 269810 Nieznany

więcej podobnych podstron