Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany

Pobierz cały dokument
Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany .pdf
Rozmiar 315,6 KB
background image

-

jest to ilośd powietrza, która dostaje się do płuc i dróg oddechowych w ciągu jednej minuty

-

iloczyn objętości oddechowej (TV) i częstości oddechów (Bf)

V

E

= TV (0,5l) * f (12-16/min) = 6-8l/min

-

W warunkach spoczynkowych wynosi około:

Wentylacja minutowa płuc (V

E

)

-

amplituda (głębokośd) ok. 60% VC = 3l

-

częstośd > 30/min (50-60/min)

V

E

może wzrosnąd 10-25 razy

-

zwiększa się:

-

mała wydolnośd: 70-90 l/min

-

dobra wydolnośd: 100-130l/min

-

sportowcy: 150-160l/min (max 200l/min)

-

zapotrzebowanie na O

2

-

usuwanie CO

2

-

Zwiększenie wymiany gazowej w płucach

-

nasilenie V

E

-> wzrost ucieczki wody z organizmu (parowanie wody z pęcherzyków płucnych i

dróg oddechowych) - bez znaczenia dla termoregulacji

Nasilenie V

E

2 fazy wzrostu V

E

Pod wpływem wysiłku fizycznego:

-

jądro n. przeponowego (przepona) -> S3 i S4

-

jądra nn. międzyżebrowych oraz pomocniczych mm. oddechowych -> w odpowiedzi
odcinkach Th i L rdzenia kręgowego

-

rytmiczne wyładowania motoneuronów unerwiających mięśnie oddechowe

-

układ kontroli dowolnej
kora mózgowa (dowolna zmiana rytmu oddychania)

-

układ kontroli automatycznej, odruchowej
ośrodek oddechowy; most i rdzeo przedłużony

-

koordynacja działania obu ośrodków ruchowych:

Regulacja oddychania

-

odruch Heringa-Breuera poprzez n. błędny

-

chemorecepetory

-

baroreceptory

-

proprioreceptory

-

itp

Regulacja automatycznego ośrodka oddechowego

-

gwałtowny skok VE utrzymujący się 20-30 sekud

-

pola ruchowe kory mózgowej -> bodźce psychiczne

-

receptory metaboliczne mięśni

-

proprioreceptory mięśni ściegien, stawów

-

impulsy pobudzające

1. faza szybka - neurogenny charakter zmian

-

stopniowy wzrost VE aż do ustabilizowania się na poziomie danej intensywności wysiłku

wzrost temperatury organizmu i stężeo katecholamin przy wzroście intensywności

-

odruchowa reakcja na zmianę: pH, pO2, pCO2

2. faza wolna - humoralny charakter zmian:

Wysiłkowa regulacja oddychania

Dwiczenia 11

21 grudnia 2011

10:07

Fizjologia Strona 1

background image

-

wzrost temperatury organizmu i stężeo katecholamin przy wzroście intensywności
zasadniczy wpływ na regulację oddychania

-

maksymalna ilośd powietrza jaką badany może wydychad w jednostce czasu
(największa głębokośd i częstotliwośd oddechów)

-

wartości MVV znacznie przekraczają wartości wysiłkowe

-

podczas przedłużania próby następuje upośledzenie mechanizmów regulacyjnych

-

80-120 l/min - przeciętna sprawnośd układu oddechowego

-

100-155 l/min - dobra sprawnośd układu oddechowego

-

200 i więcej l/min - sportowcy

-

normy

Maksymalna dowolna wentylacja minutowa płuc (MVV)

-

test czynnościowy - sprawności i siły mięśni oddechowych (sprawnośd wentylacyjna płuc)

-

polega na wykonaniu najgłębszego i najszybszego wydechu poprzedzonego maksymalnym
wdechem

-

test ten różni się od pomiaru pojemności życiowej płuc (VC) szybkością i maksymalnym
natężeniem wydechu

-

pomiar tylko w pierwszej sekundzie - pomiar maksymalnej pojemności wydechowej
pierwszosekundowej - FEV1 (próba Tiffeneau)

Próba Tiffeneau

-

wentylacji

-

dyfuzji

-

perfuzji

Zaburzenia czynności oddechowej:

Fizjologia Strona 2

Pobierz cały dokument
Fizjologia Cwiczenia 11 id 1743 Nieznany .pdf
Rozmiar 315,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizjologia Cwiczenia 07 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 04 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 06 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 12 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 09 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 08 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 02 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 05 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 03 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 01 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 07 id 1743 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 04 id 1743 Nieznany
Biologia Cwiczenia 11 id 87709 Nieznany (2)
cwiczenie 11 id 125145 Nieznany
Cwiczenie 1 11 id 98972 Nieznany
Biochemia Cwiczenia 11 id 86308 Nieznany (2)
Cwiczenie 11 id 99083 Nieznany
Biologia C

więcej podobnych podstron