cwiczenia23 id 124959 Nieznany

Pobierz cały dokument
cwiczenia23 id 124959 Nieznany .pdf
Rozmiar 316,9 KB
background image

Moduł

Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2

Ćwiczenia

Podstawy programu Autocad 2011

Łuki

Opracowanie:
mgr inż. Aleksandra Miętus
na podstawie książki Autocad 2000 – ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Polecana literatura

- Autocad 2000 – ćwiczenia praktyczne. Mirosław Babiuch, wyd. Helion

- Autocad 2011 for Dummies, David Byrnes, Wiley Publishing

- Introduction to Autocad 2011, Alf Yarwood, Elsevier

- Autocad 2011 and Autocad LT No Experience Required, Donnie Gladfelter, Sybex

- Mastering Autocad 2011 and Autocad 2011 LT, George Omura, Wiley Publishing

Niezbędne programy:
Autocad 2011

Cele i informacje do ćwiczeń:

1. Dzisiejsze zadanie nie będzie oceniane!
2. Celem ćwiczeń jest:

a. opanowanie interfejsu programu Autocad 2011,
b. opanowanie podstawowych komend wywoływanych z linii poleceń.
background image

Ćwiczenie 1 - rozgrzewka (ŁUK, U)

a)

Łuk przechodzący przez 3 zadane punkty

Określ punkt początkowy łuku lub [śrOdek] : 50,50
Określ drugi punkt łuku lub [śrOdek/koNiec]: 100,100

Określ punkt końcowy łuku: 150,0

b)

Łuk w którym definiujemy kąt, środek oraz początek

Określ punkt początkowy łuku lub [śrOdek]: 50,50

Określ drugi punkt łuku lub [ŚrOdek/koNiec]: O Określ środek
łuku: 70,70
Określ punkt końcowy łuku lub [Kąt/Długość]: K Określ kąt

rozwarcia łuku: 150

c)

Definicja początku, środka i cięciwy łuku

Określ punkt początkowy łuku lub [ŚrOdek]: 50,50
Określ drugi punkt łuku lub [ŚrOdek/koNiec]: O Określ środek
łuku:70,70

Określ punkt końcowy łuku lub [Kąt/Długość]: D Określ długość
cięciwy: 50

background image

d)

Początek, koniec, kąt

Określ punkt początkowy łuku lub [śrOdek]: 50,50
Określ drugi punkt łuku lub [ŚrOdek/Koniec]: k Określ punkt

końcowy łuku: 100,100
Określ środek łuku lub [Kąt/zWrot/pRomień]: k Określ kąt

rozwarcia łuku: 100

e) Początek, koniec, zwrot
Określ punkt początkowy łuku lub [śrOdek]: 50,50
Określ drugi punkt łuku lub [ŚrOdek/koNiec]: K Określ punkt

końcowy łuku: 100,100
Określ środek łuku lub [Kąt/zWrot/pRomień]: w Określ kierunek

stycznej w punkcie początkowym łuku: 120

f)

Początek, koniec, promień

Określ punkt początkowy łuku lub [śrOdek]: 50,50

Określ drugi punkt łuku lub [ŚrOdek/koNiec]: K Określ punkt
końcowy łuku: 100,100

Określ środek łuku lub [Kąt/zWrot/pRomień]: r Określ promień
łuku:40


background image

g)

Środek, początek, koniec

Określ punkt początkowy łuku lub [śrOdek]: o Określ środek

luku:70,70
Określ punkt początkowy luku: 50,50

Określ punkt końcowy łuku lub [Kąt/cięciwą]: 100,100

h)

Środek, początek, kąt

Określ punkt początkowy łuku lub [śrOdek]: o Określ środek
łuku:70,70

Określ punkt początkowy łuku: 50,50
Określ punkt końcowy łuku lub [Kąt/cięciwa]: Określ kąt

rozwarcia łuku: 150

i)

Środek, początek, cięciwa

Określ punkt początkowy łuku lub [śrOdek]: o Określ środek
łuku:70,70

Określ punkt początkowy łuku: 50,50
Określ punkt końcowy łuku lub [Kąt/Długość]: D Określ długość
cięciwy: 50
background image

Ćwiczenie 2 - do samodzielnego wykonania


Wskazówki:

• Narysuj linie pomocnicze (proste!) – głównie po to aby wyznaczyć środki łuków!
• Jedynym elementem rysowanym „na oko” jest fragment z wykorzystaniem „splajn”


Document Outline

Pobierz cały dokument
cwiczenia23 id 124959 Nieznany .pdf
Rozmiar 316,9 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenie9 id 125928 Nieznany
cwiczenia 4 2 id 124428 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 3 id 17436 Nieznany
cwiczenie 4 2 id 125411 Nieznany
cwiczenie 9 id 125104 Nieznany
Cwiczenia 5 id 124444 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
cwiczenie 5 id 101060 Nieznany
Cwiczenie 3 id 125305 Nieznany
CWICZENIE 6 2 id 99618 Nieznany
cwiczenie 5 id 125447 Nieznany
Cwiczenie 6 id 125101 Nieznany
cwiczenia2 4 id 124943 Nieznany
cwiczenie 2 id 125220 Nieznany
cwiczenie 3 1 id 125314 Nieznany
kielbasy cwiczenia id 234529 Nieznany
cwiczenie 1 i 2 id 125124 Nieznany
cwiczenie 5 2 id 101056 Nieznany

więcej podobnych podstron