6082 PB 7C PERONY strona tytułowa UM

Pobierz cały dokument
6082 PB 7C PERONY strona tytułowa UM .pdf
Rozmiar 52,3 KB
background image

ZADANIE

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REWITALIZACJI OBIEKTU

DWORCOWEGO TORU

Ń

GŁÓWNY W RAMACH PROJEKTU PN

„INTEGRACJA SYSTEMU TRANSPORTU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAKUPEM

TABORU TRAMWAJOWEGO W TORUNIU BIT-CITY” WRAZ ZE

SPRAWOWANIEM NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJ

Ą

WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE NR 7

REWITALIZACJA OBIEKTU DWORCOWEGO TORU

Ń

GŁÓWNY – POPRAWA

DOST

Ę

PNO

Ś

CI I ZWI

Ę

KSZENIE ATRAKCYJNO

Ś

CI

ZADANIE NR 7C

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PERONÓW

INWESTOR

GMINA MIASTO TORU

Ń

ul. Wały Generała Sikorskiego 8 87-100 Toru

ń

WYKONAWCA

FIRMA BUDOWLANA FIJAŁKOWSKI I S-KA Sp. z o. o. ul. Okólna 7A

87-100 Toru

ń

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW Biuro Projektowania i Realizacji Architektury Sp. z o.o. ul. Cyganka 7

87-800 Włocławek

OBIEKT

OBIEKT: ODBUDOWA PERONÓW 1, 2, 3/3a i 4
BRAN

ś

A:

KOLEJOWA

ADRES BUDOWY: 87-100 TORU

Ń

, UL.KUJAWSKA 1

DZIAŁKI NR 83/5, 93 OBR

Ę

B EWID.65

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

DATA WYDANIA

03.2014.

KOLEJ

CPV 71000000-8
PROJEKTANCI

KOLEJ

Andrzej Sawoszczuk mgr in

ż

. upr. konstrukcyjno-budowlane nr KUP/5/POOK/03

SPRAWDZAJ

Ą

CY

Janusz Hildebrandt mgr in

ż

. upr. kolejowe nr OIK5-K-212/99

OPRACOWANIE

Łukasz Jami

ń

ski

TOM 1 Egzemplarz nr 1

Pobierz cały dokument
6082 PB 7C PERONY strona tytułowa UM .pdf
Rozmiar 52,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
6082 PB
6082 PB 7C PERONY opis techniczny
6082 PBW 7C OGRODZENIE strona tytułowa (2)
6082 PB 7C PERONY opis techniczny
6082 PW 7B TORY strona tytułowa e3
6082 PW 7B TORY strona tytułowa e1
6082 PW 7B TORY strona tytułowa e2
6082 PW 7B TORY strona tytułowa e1
6082 PW 7B TORY strona tytułowa e3
Strona tytułowa PB na geo
W.ODD 350 PB PF Strona tytułowa
Gleboznawstwo- strona tytułowa 2(2), ochrona środowiska PB
Gleboznawstwo- strona tytułowa 2, ochrona środowiska PB
6082 PB
6082 PBW
Strona tytułowa, wodociągi PB tomV 1

więcej podobnych podstron