p szczegolowe by lsz v1 2 id 34 Nieznany

Pobierz cały dokument
p szczegolowe by lsz v1 2 id 34 Nieznany .pdf
Rozmiar 253,7 KB
background image

1.Sformułuj prawo sił Lorentza dla ładunków punktowych.

Siła Lorentza jest siłą działającą na ładunek q, poruszający się z prędkością v znajdującego się w polu
magnetycznym

B i

elektrycznym

E.

2.
Zapisz i nazwij prawa tworzące równania Maxwella w postaci zależności czasowych.

3. Zapisz i nazwij prawa tworzące równania Maxwella wykorzystując amplitudy zespolone
(pobudzenie harmoniczne).

4.Podaj definicje ośrodka nieliniowego.

Ośrodek nieliniowy to taki ośrodek, którego dany parametr (przenikalność,

przewodność zależy od amplitudy pola pobudzającego.

5. Podaj definicję ośrodka anizotropowego.
Ośrodek anizotropowy -

ośrodek, którego własności fizyczne zależą od kierunku, wktórym są one

badane.

Parametry tego ośrodka nie dadzą się

zapisać jako liczby lecz jako tensory.

6. Zdefiniuj pojęcie impedancji falowej.

Wielkość opisująca właściwości ośrodka lub układu przenoszącego falę biegnącą, będąca

miarą oporu jaki ośrodek ten stawia drganiom podczas rozchodzenia się fali.

Impedancja falowa to stosunek składowej poprzecznej wektora natężenia

pola elektrycznego do magnetycznego

background image

7.Zdefiniuj pojęcie współczynnika propagacji.

Współczynnik ten jest funkcją parametrów ośrodka i pulsacji. Jest to wielkość zespolona
Część rzeczywista współczynnika propagacji decyduje o zmniejszeniu się amplitudy fali w kierunku
propagacji natomiast część urojona występuje w równaniu płaszczyzny stałej fazy.
Współczynnik propagacji jest ważnym parametrem dla opisu procesu rozchodzenia się fali płaskiej w
ośrodku nieograniczonym.

8.Zdefiniuj pojęcie głębokości wnikania i podaj jej związek z odpowiednim parametrem ruchufalowego.

Związek:
Fala elektromagnetyczna wnika w tkankę na głębokość, która zależy od oporu elektrycznego tkanki i
długości fali , a także od częstotliwości fali
Im większa częstotliwość fal tym oporność tkanki żywej jest mniejsza i głębokość wnikania fal
elektromagnetycznych
jest też mniejsza

9. Podaj zasadę zachowania energii i mocy (równanie Poyntinga) w postaci całkowej w
dziedzinie czasu. Wyja
śnij sens fizyczny wszystkich wielkości.

gęstość energii przekazanej przez pole cząstkom (nośnikom ładunku)

gęstość energii zmagazynowanej w polu magnetycznym

gęstość energii zmagazynowanej w polu elektrycznym

E- natężenie pola elektrycznego [V/m]

background image

H- natężenie pola magnetycznego [A/m]
D- indukcja pola elektrycznego lub gęstość strumienia elektrycznego [C/m

2

]

B- indukcja pola magnetycznego lub gęstość strumienia magnetycznego [Wb/m

2

]

ε

- przenikalność elektryczna [F/m]

µ

- przenikalność magnetyczna [H/m]

10.Podaj warunki brzegowe przy powierzchni idealnego przewodnika.

11.

Zdefiniuj kąt Brewstera.

Er-

składowa równoległa do

p

łaszczyzny padania.

Ep-

sk

ładowa prostopadła do

p

łaszczyzny padania.

Jest to kąt pod jakim światło niespolaryzowane pada na granicę ośrodków przezroczystych , w
wyniku czego kąt utworzony przez promień odbity i załamany wynosi 90* a światło odbite jest
całkowice spolaryzowane.
Kąt, dla którego nie ma fali odbitej nazywamy kątem Brewstera.

Pobierz cały dokument
p szczegolowe by lsz v1 2 id 34 Nieznany .pdf
Rozmiar 253,7 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BoeBot v1 0 id 91312 Nieznany (2)
Final v1 id 171205 Nieznany
ANSYS AI Nastran v1 0 id 65570 Nieznany (2)
lepiaro by Wiola & me id 267144 Nieznany
Ostrzezenie z zaswiatow 2 id 34 Nieznany
3 3 BK Algorytmy parsingu id 34 Nieznany (2)
programowanie c pl v1 id 395919 Nieznany
D5 instrukcja v1 5 id 130749 Nieznany
pascal cwiczenia fragment id 34 Nieznany
makro opracowanie v1 1 id 27757 Nieznany
IO wyk2 procesIO v1 id 556045 Nieznany
Osprzet i czesci zamienne id 34 Nieznany
Otylosc i nadwaga (EUFIC) id 34 Nieznany
projekt plakatu v1 id 399367 Nieznany
3 Przykladowy opis obrazu id 34 Nieznany (2)
Arrays v1 0 id 69295 Nieznany (2)
panstwowa inspekcja pracy id 34 Nieznany
OZE Pakiet BGR 21 11 2011 id 34 Nieznany

więcej podobnych podstron