REHABILITACJA DZIECI ZE SCHORZENIAMI UKŁADU ODDECHOWEGO 4

background image

REHABILITACJA DZIECI ZE

REHABILITACJA DZIECI ZE

SCHORZENIAMI UKŁADU

SCHORZENIAMI UKŁADU

ODDECHOWEGO

ODDECHOWEGO

mgr MAŁGORZATA BUSŁOWICZ

mgr MAŁGORZATA BUSŁOWICZ

KLINIKA NEUROLOGII I REHABILITACJI

KLINIKA NEUROLOGII I REHABILITACJI

SP DSK W BIAŁYMSTOKU

SP DSK W BIAŁYMSTOKU

background image

REHABILITACJA ODDECHOWA

REHABILITACJA ODDECHOWA

JEST CORAZ BARDZIEJ UZNAWANĄ METODĄ

JEST CORAZ BARDZIEJ UZNAWANĄ METODĄ

LECZENIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

LECZENIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

STANOWI UZUPEŁNIENIE LECZENIA

STANOWI UZUPEŁNIENIE LECZENIA

FARMAKOLOGICZNEGO, SKRACAJĄC CZAS

FARMAKOLOGICZNEGO, SKRACAJĄC CZAS

LECZENIA SZPITALNEGO

LECZENIA SZPITALNEGO

JEST ISTOTNYM ELEMENTEM PROCESU POWROTU

JEST ISTOTNYM ELEMENTEM PROCESU POWROTU

DO SPRAWNOŚCI I AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ

DO SPRAWNOŚCI I AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ

PACJENTÓW

PACJENTÓW

background image

CELE REHABILITACJI W CHOROBACH

CELE REHABILITACJI W CHOROBACH

UKŁADU ODDECHOWEGO:

UKŁADU ODDECHOWEGO:

Poprawa wzorca oddechowego

Poprawa wzorca oddechowego

Poprawa wentylacji płuc

Poprawa wentylacji płuc

Usprawnienie drożności drzewa oskrzelowego

Usprawnienie drożności drzewa oskrzelowego

Zwiększenie wydolności i aktywności fizycznej

Zwiększenie wydolności i aktywności fizycznej

Poprawa ruchomości klatki piersiowej

Poprawa ruchomości klatki piersiowej

Poprawa jakości życia

Poprawa jakości życia

Zapobieganie zaostrzeniom choroby oraz hospitalizacjom

Zapobieganie zaostrzeniom choroby oraz hospitalizacjom

background image

REHABILITACJA KOMPLEKSOWA

ZAWIERA:

naukę prawidłowego wzorca oddychania

naukę efektywnego kaszlu

techniki drenażowe i techniki wspomagające drenaż

pozycje ułożeniowe

gimnastykę ogólnie usprawniającą

inhalacje z użyciem leków wziewnych

edukację przewlekle chorych

background image

WSKAZANIA DO REHABILITACJI

ODDECHOWEJ:

CHOROBY OBTURACYJNE

Astma oskrzelowa

Mukowiscydoza

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli z
zapaleniem płuc

Rozstrzenie oskrzeli

Rozstrzenie oskrzeli

CHOROBY RESTRYKCYJNE

Zniekształcenia klatki piersiowej

Choroby nerwowo- mięśniowe
przebiegające z zajęciem mm
oddechowych (np. choroba
Werdniga, Hoffmanna, Kugelberga-
Welandera)

Oraz:

Stan uzależnienia od respiratora

Okres przed i pooperacyjny

Dzieci chore na choroby płuc

Znaczna otyłość

background image

TECHNIKI DRENAŻOWE

TECHNIKI DRENAŻOWE

FIZJOTERAPIA

FIZJOTERAPIA

KONWENCJONALNA

KONWENCJONALNA

:

:

DRENAŻ UŁOŻENIOWY

DRENAŻ UŁOŻENIOWY

TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE

TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE

DRENAŻ (oklepywanie,

DRENAŻ (oklepywanie,

wstrząsanie, uciski,

wstrząsanie, uciski,

wibracje klatki piersiowej)

wibracje klatki piersiowej)

TECHNIKI

TECHNIKI

ALTERNATYWNE

ALTERNATYWNE

TECHNIKA NATĘŻONEGO

TECHNIKA NATĘŻONEGO

WYDECHU

WYDECHU

TECHNIKA AKTYWNEGO

TECHNIKA AKTYWNEGO

CYKLU ODDECHOWEGO

CYKLU ODDECHOWEGO

DRENAŻ AUTOGENICZNY

DRENAŻ AUTOGENICZNY

TECHNIKA PODWYŻSZONEGO

TECHNIKA PODWYŻSZONEGO

CIŚNIENIA OSKRZELOWEGO

CIŚNIENIA OSKRZELOWEGO

(MASKA PEP)

(MASKA PEP)

TECHNIKA ZMIENNEGO

TECHNIKA ZMIENNEGO

CIŚNIENIA

CIŚNIENIA

OSKRZELOWEGO( FLUTTER)

OSKRZELOWEGO( FLUTTER)

background image

DRENAŻ UŁOŻENIOWY

DRENAŻ UŁOŻENIOWY

POZYCJA DRENAŻOWA

POZYCJA DRENAŻOWA

DRENOWANA OKOLICA PŁUC

DRENOWANA OKOLICA PŁUC

1.

1.

Leżenie przodem

Leżenie przodem

(głowa w dół)

(głowa w dół)

Płaty dolne obu płuc

Płaty dolne obu płuc

2.Leżenie na lewym

2.Leżenie na lewym

boku

boku

Płat środkowy lewy

Płat środkowy lewy

3.Leżenie na prawym

3.Leżenie na prawym

boku z rotacją tułowia

boku z rotacją tułowia

do tyłu

do tyłu

Szczątkowy płat środkowy

Szczątkowy płat środkowy

lewy (języczek)

lewy (języczek)

4.Leżenie tyłem (głowa

4.Leżenie tyłem (głowa

w dół)

w dół)

Segmenty przednie

Segmenty przednie

płatów dolnych

płatów dolnych

5. Leżenie tyłem na

5. Leżenie tyłem na

wznak

wznak

Segmenty przednie obu

Segmenty przednie obu

płatów górnych

płatów górnych

6. Siad, tułów

6. Siad, tułów

pochylony do przodu

pochylony do przodu

Segmenty tylne obu

Segmenty tylne obu

płatów górnych

płatów górnych

background image

DRENAŻ c.d.

DRENAŻ c.d.

Drenaż powinien być zakończony

Drenaż powinien być zakończony

technikami stymulującymi kaszel

technikami stymulującymi kaszel

U dzieci do 3-go roku życia jest to:

U dzieci do 3-go roku życia jest to:

ucisk podstawy języka szpatułką

ucisk podstawy języka szpatułką

ucisk na chrząstkę krtani

ucisk na chrząstkę krtani

U dzieci powyżej 3-go roku życia

U dzieci powyżej 3-go roku życia

technika natężonego wydechu

technika natężonego wydechu

background image

WADY DRENAŻU:

Trudność w
utrzymaniu
niezależności

Refluks żołądkowo-
przełykowy

Niewydolność
krążeniowo-
oddechowa
(hipoksemia)

background image

TECHNIKA NATĘŻONEGO WYDECHU

(Barbara Weber i Jennifer Pryor 1979)

CEL:

stymulacja do kaszlu

usunięcie wydzieliny z górnych oskrzeli

OPCJE STOSOWANIA:

natężony wydech przez otwarte usta („huff”)

kontynuowanie wydechu do momentu wystąpienia

skurczu mięśni klatki piersiowej i brzucha

background image

DRENAŻ AUTOGENICZNY

J CHEVAILIER

I OBJĘTOŚĆ

Wydech kontynuowany jest do osiągnięcia zapasowej

objętości wydechowej (powietrze oddechowe dostaje się do

najniżej położonych oskrzeli)

II OBJĘTOŚĆ

Faza kumulacji, wydzielina gromadzi się w średnich oskrzelach

III OBJĘTOŚĆ

Polega na wykonywaniu szybkich wydechów i odkrztuszeniu

wydzieliny

background image

TECHNIKA AKTYWNEGO CYKLU

TECHNIKA AKTYWNEGO CYKLU

ODDECHOWEGO

ODDECHOWEGO

background image

ZALETY TECHNIKI AKTYWNEGO CYKLU

ZALETY TECHNIKI AKTYWNEGO CYKLU

ODDECHOWEGO

ODDECHOWEGO

Efektywność co

Efektywność co

najmniej taka jak

najmniej taka jak

fizjoterapii

fizjoterapii

konwencjonalnej

konwencjonalnej

Może być stosowana u

Może być stosowana u

pacjentów zależnych od

pacjentów zależnych od

tlenu i pacjentów z

tlenu i pacjentów z

hipoksemią

hipoksemią

Dostarcza pacjentom

Dostarcza pacjentom

dużej niezależności

dużej niezależności

background image

TECHNIKA DODATNIEGO CIŚNIENIA OSKRZELOWEGO

TECHNIKA DODATNIEGO CIŚNIENIA OSKRZELOWEGO

(MASKA PEP)

(MASKA PEP)

Pacjent oddycha przez maskę typu

Pacjent oddycha przez maskę typu

anestezjologicznego z jednozaworową zastawką

anestezjologicznego z jednozaworową zastawką

dającą opór podczas wydechu

dającą opór podczas wydechu

Technika ta służy zapobieganiu zapadania oskrzeli

Technika ta służy zapobieganiu zapadania oskrzeli

podnosząc w nich ciśnienie w trakcie

podnosząc w nich ciśnienie w trakcie

wykonywania wydechu z oporem

wykonywania wydechu z oporem

Ciśnienie wydechowe dobierane jest

Ciśnienie wydechowe dobierane jest

indywidualnie do pacjenta i powinno wynosić 10-

indywidualnie do pacjenta i powinno wynosić 10-

20 cm H

20 cm H

2

2

O (przy niewielkim aktywnym wydechu)

O (przy niewielkim aktywnym wydechu)

background image

TECHNIKA ZMIENNEGO CIŚNIENIA OSKRZELOWEGO-

TECHNIKA ZMIENNEGO CIŚNIENIA OSKRZELOWEGO-

FLUTTER

FLUTTER

Oddychanie na flutterze pozwala na samodzielne

Oddychanie na flutterze pozwala na samodzielne

oczyszczenie oskrzeli

oczyszczenie oskrzeli

Stalowa kulka wprowadzana jest w drgania falą

Stalowa kulka wprowadzana jest w drgania falą

powietrza wydechowego i wytwarza zmienne

powietrza wydechowego i wytwarza zmienne

ciśnienie wewnątrz oskrzelowe wynoszące od 0,8 –

ciśnienie wewnątrz oskrzelowe wynoszące od 0,8 –

25 H

25 H

2

2

O

O

Odpowiednia częstotliwość drgań kulki wywołuje

Odpowiednia częstotliwość drgań kulki wywołuje

drgania ścian oskrzeli, co sprzyja ich oczyszczaniu

drgania ścian oskrzeli, co sprzyja ich oczyszczaniu

Pacjent wykonuje 8 wydechów przez flutter,

Pacjent wykonuje 8 wydechów przez flutter,

5 spokojnych wydechów i 2 „huffy”

5 spokojnych wydechów i 2 „huffy”

background image

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krążenia (1)
2007 01 Rehabilitacja osob ze schorzeniami naczyn obwodowych kkd cz 1
NAGLE ZAGROŻENIA W SCHORZENIACH UKŁADU ODDECHOWEGO
Różnicowanie objawów ze strony układu oddechowego end
Udział pielegniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym w schorzeniach układu oddechowego (POChP) p
19 12 zaburzenia ze strony układu oddechowego i moczowego
Nagle zagrozenia w schorzeniach ukladu oddechowego
Czynniki wirusowe i bakteryjne przyczyną schorzeń układu oddechowego3
materiały do egz (orto, pulmo, itp), Rnice w budowie ukadu oddechowego u dzieci, Różnice w budowie u
CX Leki stosowane w schorzeniach ukladu oddechowego, MEDYCYNA O, Pulmonologia
Pediatria. Schorzenia układu oddechowego, Wykłady, PEDIATRIA
Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego

więcej podobnych podstron