Biomateriały do regeneracji tkanek

background image

Biomateriały do

regeneracji tkanek

background image

Materiały dla

medycyny

Transplantologia

Transplanty

(przeszczep)

Biomateriały

Medycyna

regeneracyjna

inteligentne bio

-materiały

Autografty

Allografty

Izografty

Ksenografty

Implantologia

Implanty

(wszczep)

BIOMATERIAŁY

background image

Biomateriały do regeneracji

• Materiały które po wszczepieniu do

tkanek stymulują ich proces regeneracji

• Porowate materiały do regeneracji

tkanki kostnej

• Porowate (włókniste) wszczepy do

regeneracji tkanki chrzestnej

• Materiały resorbowalne lub stabilne

wykonane z ceramiki lub polimerów

background image

medycyna regeneracyjna polega na

przkonywaniu organizmu by uruchomił

przkonywaniu organizmu by uruchomił

samonaprawę tkanek

samonaprawę tkanek

w wyniku odebrania

w wyniku odebrania

odpowiednich sygnałów

odpowiednich sygnałów

pochodzących od ;

pochodzących od ;

Komórek

Komórek

Cytokin

Cytokin

Materiałów

Materiałów

Lub wszystkich równocześnie

Lub wszystkich równocześnie

Cytokiny to duża grupa substancji białkowych i glikoprotein wydzielanych

przez komórki układu immunologicznego, oraz wiele innych komórek
organizmu (np. fibroblasty, osteoblasty, adipocyty).

Cytokiny regulują reakcje odpowiedzi immunologicznej, reakcje zapalne i

procesy naprawy (regeneracji i reparacji) tkanek.

background image

Medycyna regeneracyjna

• Idea – biomimetyczna aktywacja procesu

regeneracyjnego

• Narzędzia – komórki, geny, komórki

modyfikowane genetycznie, czynniki

wzrostu, hormony, nanotechnologie w

zakresie materiałów do enkapsulacji

komórek i podłoży tkankowych

• Cel – nowe metody leczenia

background image

Medycyna regeneracyjna

….powstała w oparciu o przekonanie że

organizm ludzki posiada zdolność
samoleczenia, jeżeli tylko przekazane
zostaną mu odpowiednie sygnały…

background image

Metody regeneracji tkanek

medycyna regeneracyjna

Iniekcja aktywnych czynników do chorej

Iniekcja aktywnych czynników do chorej

tkanki – metody biomolekularne

tkanki – metody biomolekularne

Transplantacja komórek, komórki mogą być

Transplantacja komórek, komórki mogą być

enkapsulowane, również komórek

enkapsulowane, również komórek

modyfikowanych genetycznie – metody

modyfikowanych genetycznie – metody

komórkowe

komórkowe

Wszczepienie podłoży o biomimetycznej

Wszczepienie podłoży o biomimetycznej

budowie zaopatrzonych w bioaktywne

budowie zaopatrzonych w bioaktywne

molekuły ew. w komórki- metody

molekuły ew. w komórki- metody

materiałowe

materiałowe

background image

Bioaktywne

molekuły

komórki

Inżynieria

tkanek

in situ

Inżynieria
tkankowa

Metody materiałowe

medycyny

regeneracyjnej

Bioreaktor

Ludzki
organizm

Biomimetyczny, inteligentny

biomateriał

background image

Medycyna regeneracyjna

• Terapia przy zastosowaniu komórek

macierzystych

• Kontrowersyjne źródła komórek
• Komórki szpiku i ich możliwości

terapeutyczne

komórki

background image

Komórki macierzyste

Najbardziej popularnym źródłem tych

komórek u dorosłych jest szpik kostny

Przy pomocy komórek macierzystych ze

szpiku odtworzono tkanki takie jak:

nabłonek jelitowy i płucny, hepatocyty,

neurony i nawet myocardium. Nie

wszystkie jednak badania dają

powtarzalne wyniki.

Komórki o cechach charakterystycznych

dla komórek macierzystych izolowano

również z tkanek mięśni i mózgu, z jądra,

z tkanki tłuszczowej.

E. Menaszek Medycyna Regeneracyjna UJ 2007

background image

Bioaktywne

molekuły

komórki

Inżynieria
tkankowa

Bioreaktor

Ludzki
organizm

Biomimetyczny, inteligentny

biomateriał

background image

Podłoże (scaffold) czyli

• Kształt zdefiniowany ubytkiem tkanki przeznaczonym do

leczenia – tomografia komputerowa

• Wysoka porowatość (otwarta), powierzchnia o

chropowatości, pozwalającej na adhezje komórek

• Formy nanostrukturalne poprawiające adhezje komórek

Biomimetyczny, inteligentny

biomateriał

background image

Podłoże

(scaffold)

Podłoże zaopatrzone w bioaktywne

molekuły, stymulujące komórki do
proliferacji i tworzenia tkanki (leki,
geny, czynniki wzrostu..)

Określony czas degradacji (resorbcji).

komórki

Bioaktywne

molekuły

Biomimetyczny, inteligentny

biomateriał

background image

Inżynieria tkanek - jedno z narzędzi medycyny

regeneracyjnej

• Komórki pacjenta (zdrowa tkanka)
• Namnażanie komórek
• Zasiedlenie komórkami podłoża
• Hodowla tkanki w bioreaktorze
• Wszczepienie tkanki wyhodowanej w

miejsce ubytku

background image

Bioaktywne

molekuły

komórki

Medycyna regeneracyjna – inzynieria tkanek in

situ

(czyli bez bioreaktora)

Biomimetyczny, inteligentny

Biomateriał – założenia konstrukcyjne;

1. Podłoże tkankowe o budowie

inspirowanej strukturą macierzy zewnątrzkomórkowej

(zastępowanej tkanki)

(Funkcjonalizowane aktywnymi biomolekulami, zasiedlone

komórkami)

2.Membrana typu; space maker- ochrania przed niepożądanym

wpływem środowiska zewnętrznego

Biomimetyczny, inteligentny

biomateriał

background image

Przykłady zastosowań- implanty do

regeneracji tkanek

• Regeneracja nerwu obwodowego

polimerowa rurka o specyficznej
wieloskładnikowej budowie – zbliżona do
architektury nerwu

• Regeneracja skóry – wielowarstwowe

włókniste implanty zaopatrzone w
warstewkę ochronną

• Regeneracja tkanki kostnej – membrany i

materiał ceramiczny o ostoinduktywnych
właściwościach

background image

Zagadnienia

• Co to jest medycyna regeneracyjna ?
• Metody medycyny regeneracyjnej
• Idea inżynierii tkankowej
• Schemat konstrukcji materiału do

regeneracji tkanek


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biomateriały do Sterowanej Regeneracji Kości i Sterowanej Regeneracji Tkanek, Materiały Na Studia
materiały do zespalania tkanek
diatermia, Diatermia kondensatorowa wykorzystuje do nagrzania tkanek pole elektryczne
32 Homeostaza zdolnosc ukladow biologicznych do regeneracji i kompensacji
Metody regeneracji tkanek przyzębia
Metody regeneracji tkanek przyzębia
materiały do zespalania tkanek
materiały do zespalania tkanek
199905 maszyny do regeneracji l
Metody regeneracji tkanek przyzębia
POKRYWANIE RECESJI METODA STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK
otrzymywanie biomateriałów do chirurgii
Podawanie leków do tkanek
Przemysłowa regeneranja węgli aktywnych stosowanych do uzdatniania wody
Materialy do przedmiotu NEURO regeneracja nerwu
budowa tkanek, do szkoły, ściągi

więcej podobnych podstron