Zaburzenia zachowaia

background image

ZABURZENIA

ZACHOWANIA

background image

• DSM-IV 313.81 : ZABURZENIA

OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZE

• ICD –10 F91.3 : ZABURZENIA

OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZE

background image

Cechy charakterystyczne

• nasilone zachowania buntownicze
• nieposłuszeństwo,
• zachowania prowokujące
• nieobecność poważniejszych działań

antyspołecznych, które naruszają
prawo lub prawa innych osób.

background image

Ponieważ symptomy Zaburzenia
opozycyjno-buntowniczego są po
prostu zintensyfikowaniem zachowań
normalnie występujących u dzieci,
ważne jest wzięcie pod uwagę
poziomu rozwoju dziecka.

background image

Częstość występowania

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze
występują u 3-16% dzieci, około 3
razy częściej u chłopców niż u
dziewczynek.

background image

OBRAZ KLINICZNY

background image

• Wiek przedszkolny: częste napady

złości objawiającej się tupaniem,
krzykiem, rzucaniem i niszczeniem
przedmiotów. Bardzo niska tolerancja
na frustrację.

• Młodszy wiek szkolny:

nieposłuszeństwo, angażowanie
dorosłych w niekończące się słowne
spory, pasywny opór, niegrzeczne,
wrogie odpowiedzi, agresja fizyczna i
słowna, nieumiejętność odraczania
gratyfikacji.

background image

• Starszy wiek szkolny: chęć zemsty,

nieumiejętność godzenia się na
kompromisy, nieumiejętność
przyznawania się do winy, oskarżanie
innych za swoje błędy

background image

• DSM-IV-312.8 : CONDUCT DISORDER;

ZABURZENIA ZACOWANIA

• ICD-10-F91.0 : ZABURZENIA

ZACHOWANIA OGRANICZONE DO
ŚRODOWISKA RODZINNEGO

• ICD-10-F91.1 : ZABURZENIA

ZACHOWANIA Z NIEPRAWIDŁOWYM
PROCESEM SOCJALIZACJI

• ICD-10-F91.2 : ZABURZENIA

ZACHOWANIA Z PRAWIDŁOWYM
PROCESEM SOCJALIZACJI

background image

• agresja fizyczna
• znęcanie się nad zwierzętami
• kradzież
• podpalanie, niszczenia cudzej własności
• wagary (w wieku, w którym sie nie

wagaruje)

• łamanie prawa
• ucieczka z domu (na więcej niż dzień)
• używanie alkoholu i narkotyków
• aktywne poszukiwanie i wybierania

niebezpiecznych sytuacji

• wrogie nastawienie do innych i

przypisywanie innym wrogich intencji

background image

ETIOLOGIA

background image

• Psychopatologia rodziny:
• nadużywanie alkoholu przez rodziców
• używanie nadmiernie punitywnych

metod wychowawczych

• niekonsekwentna dyscyplina
• depresja rodziców

background image

METODY DIAGNOZOWANIA

background image

1. Skale obserwacyjne wypełniane

przez rodziców i nauczycieli

• Skale Connersa
• Skale Achenbacha

background image

2. Ewaluacja skierowana
bezpośrednio na diagnozę
zaburzenia zachowania

background image

• Systemy kodowania obserwacji interakcji między dzieckiem a

rodzicem podczas wizyty u klinicysty (Dyadic Parent-Child

Interaction Coding System Eyberga i Robinsona lub Forehand

Observation System)

• Systemy kodowania obserwacji zachowania dziecka w różnych

sytuacjach domowych (Family Interaction Coding System

Pattersona lub Observation Codes system Wahlera, Housea i

Stambaugha)

• Means-End Problem Solving Procedure ( badany ma za zadania

uzupełnić brakujący element historii tak by uwzględnione były

środki przy pomocy których można osiągnąć opisane zakończenie)

• Social Situation Analysis (badany ma za zadanie opisać pokazaną

na obrazku historię, obrazującą konflikt społeczny i podać możliwe

rozwiązania konfliktu)

• Buss-Durkee Hostility Inventory (Badany ma za zadania ocenić

siedem stwierdzeń dotyczących agresji wrogości jako prawdziwe

lub fałszywe)

background image

3. Diagnoza osobowości

• MMPI-A
• Test Apercepcji Tematycznej
• Kwestionariusz Jesness

background image

4. Diagnoza poznawcza

• WISC-R, WISC-3, WAIS (podskale,

które wskazuja na rozumienie
sytuacji społecznych oraz na poziom
funkcjonowania społecznego)

background image

5. Ocena rodziny

• Wypełniana przez rodziców skala

Family Evaluation System

background image

METODY ODDZIAŁYWANIA

background image

A. Oddziaływania behawioralne

mające na celu zmianę metod
wychowawczych używanych przez
rodziców i przystosowanie tych
metod do specyficznych potrzeb
dziecka z zaburzeniami zachowania

background image

Social Learning Family Intervention

(metoda rozwinięta w Oregon Social

Learning Center przez Pattersona)

• Metoda zawiera sześć etapów:
• 1. Psychoedukacja
• 2. Obserwacja i monitorowanie
• 3.Pozytywne wzmacnianie zachowań

prospołecznych

• 4. Metody używane do wyeliminowania

zachowań niepożądanych

• 5. Nadzór i pilnowanie
• 6. Metody komunikacji

background image

Trening dla rodziców dzieci w

wieku 3-8 lat (metoda rozwinięta
przez Forehand i McMahon)

• Metoda zawiera cztery etapy:
1. Zabawa niedyrektywna
2. Pozytywne wzmacnianie zachowań

prospołecznych

3. Proste efektywne polecenia
4. Użycie izolacji "time out" jako

konsekwencji nieposłuszeństwa

background image

B. Metody Psychoterapeutyczne;

metody używane w terapii zaburzeń
zachowania to metody poznawczo-
behawioralne

background image

Trening umiejętności społecznych
np. program Fit for Life
Moduły: motywacja, zdrowie, język

ciała, komunikacja, emocje, empatia,

pochwały i krytyka, rozwiązywanie

konfliktów, planowanie przyszłości,

plany zawodowe)

Techniki: dyskusja i burza mózgów, role

play, ćwiczenia behawioralne,

rytuały, ustalanie norm grupowych,

samo-obserwacja, trening samo

kontrol, relaksacja, video-feedbak

background image

Uczenie Ustrukturalizowane (Structured

Learning Therapy)

Kształtuje specyficzne zachowania, które

pomagają w funkcjonowaniu
interpersonalnym Goldstein (1981)

Poza modyfikacją zachowania, program ma

na celu zmianę nieprzystosowawczych
przekonań na temat interakcji
społecznych

Techniki: instrukcja, modelowanie, role

play, informacje zwrotne na temat
zachowania.

background image

2. Nauka rozwiązywania problemów
Pięć etapów rozwiązywania problemu:
a. Dorosły przerywa konflikt między dziećmi i hamuje

ich agresywne zachowanie

b. Dorosły nazywa kolejno uczucia każdego uczestnika

konfliktu

c. Dorosły dowiaduje się od dzieci co się stało, kolejno

wysłuchując relacji każdego dziecka

d. Dorosły opisuje problem
e. Dorosły wysłuchuje propozycji rozwiązania konfliktu
f.

Dorosły pomaga dzieciom wybrać najlepsze

rozwiązanie

g. Dorosły upewnia się, ze wszyscy uczestnicy sytuacji

konfliktowej zgadzają sie na wybrane rozwiązanie

h. Dorosły dopilnowuje żeby dzieci zrobiły co

postanowiły

background image

3. Kształcenie umiejętności panowania nad własnym

gniewem

- uczenie wartości zwiększenia samokontroli
- technika A-B-C (Antecedent-Behavior-Consequence)
- uczenie rozpoznawania sygnałów fizjologicznych

zwiastujących gniew

- uczenie metod redukcji gniewu (głębokie

oddychanie, liczenie wspak, techniki relaksacyjne,

generowanie pozytywnych stwierdzeń na swój

temat, myślenie o konsekwencjach swojego

zachowania)

- uczenie rozpoznawania sytuacji wywołujących

gniew

- przypominanie sobie o potrzebie kontrolowania

gniewu

background image

Metody używane w terapii do

wykształcenia powyższych strategii
to:

• modelowanie,
• "role playing",
• informacje zwrotne dotyczące

zachowania,

• transfer umiejętności

background image

DSM-IV Kryteria diagnozy

Zaburzeń Zachowania

background image

A. Powtarzający się, trwały sposób

zachowania skutkiem którego
pogwałcone są albo prawa innych
ludzi albo ważne normy społeczne.
Co najmniej trzy z poniżej podanych
kryteriów wystąpiły w ciągu ostatnich
12 miesięcy i co najmniej jedno z
podanych kryteriów wystąpiło w
ciągu ostatnich 6 miesięcy

background image

Agresja wobec ludzi i zwierząt
1. często znęca się nad słabszymi i

stara się zastraszyć innych,

2. często inicjuje bójki,
3. użył jakiegoś przedmiotu jako broni

(nóż, cegła) aby poważnie kogoś

zranić,

4. przejawia fizyczne okrucieństwo

wobec innych ludzi,

5. przejawia fizyczne okrucieństwo

wobec zwierząt,

6. dokonał kradzieży z napadem,
7. wymusił na kimś kontakt seksualny

background image

Destrukcja własności

Destrukcja własności

8. Brał świadomy udział w podpaleniu
9. Celowo zniszczył czyjąś własność

(inaczej niż przez podpalenie)

background image

Oszustwo lub kradzież

10. Włamał się do czyjegoś domu lub

samochodu,

11. Często kłamie by wyłudzić

pieniądze, przywileje lub by uniknąć
zapłacenia jakiejś należności,

12. Ukradł coś wartościowego bez

napadania na ofiarę (np.. Przez
fałszerstwo)

background image

Łamanie ważnych reguł

13. Dziecko poniżej trzynastego roku

życia, często nie wraca do domu

wieczorem o godzinie ustalonej przez

rodziców,

14. Co najmniej dwa razy uciekł na noc z

domu w czasie gdy mieszkał w domu

rodziców lub opiekunów (lub uciekł raz

i nie wrócił),

15. Często wagaruje; wagarować zaczął

przed 13 rokiem życia


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zaburzenia zachowania t
Zaburzenia zachowania
ZABURZENIA ZACHOWANIA, Psychologia kliniczna(1)
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji, medyczne, psychiatri
ZABURZENIA ZACHOWANIA
IDENTYFIKACJA ZABURZEŃ ZACHOWANIA
ZABURZENIA OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZE[1], Pedagogika specjalna, Zaburzenia zachowania
Zaburzenia Somatomorficzne i dysocjacyjne , psychologiaWSFIZ-notatki, Semestr5, Zaburzenia zachowan
zaburzenia zachowania
STRES PRZYCZYNA ZABURZE ZACHOWANIA
Zaburzenia zachowań seksualnych i macierzyńskic psów
Zaburzenia zachowania, profile
Diagnoza psychologiczna w zaburzeniach zachowania u dzieci i młodzieży
Zaburzenia zachowania, ☆♥☆Coś co mnie kręci psychologia
Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania., DIAGNOZA DZIE

więcej podobnych podstron