Stany przedrakowe i nowotwory złośliwe skóry

background image

1

STANY PRZEDRAKOWE

I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY

Bydgoszcz 2014

Rafał Czajkowski

Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą

Płciową

i Immunodermatologii

background image

2

Stany przedrakowe i raku in situ

• Stany przedrakowe:
- Rogowacenie słoneczne
- Xeroderma pigmentosum
- Uszkodzenie rentgenowskie skóry
- Rogowacenie chemiczne: arsenowe, dziegciowe
- Leukoplakia
- Przewlekłe stany zapalne z bliznowaceniem (blizny po

gruźlicy toczniowej)

- Przerosłe blizny po oparzeniach

background image

3

Stany przedrakowe i raku in situ

• Raki in situ:
- Choroba Bowena
- Erytroplazja Queyrata
- Czerniak in situ
- SCC in situ

background image

4

Chłoniaki skóry

• CTCL
- Ziarniniak grzybiasty
- Zespół Sezaryego
- Siatkowica pagetoidalna
- Lymphomatoid papulosis
• CBCL

background image

5

CZERNIAK

(malignat melanoma, melanoma malignum)

Nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek

barwnikowych (melanocytów)

Najgroźniejszy nowotwór skóry!!!

Uważaj na każdą zmianę w obrębie istniejącego

znamienia

oraz na nowo powstające zmiany barwnikowe!!!

background image

6

Epidemiologia czerniaka

• najszybciej wzrastająca zachorowalność spośród

wszystkich nowotworów złośliwych w USA (ponad 15

razy więcej nowych zachorowań w ciągu ostatnich 40

lat)

• Czerniak u kobiet (6 miejsce), mężczyzn (5 miejsce)

wśród najczęściej występujących nowotworów

złośliwych

• Najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet w

wieku 25-29 lat

background image

Netscher i wsp., 2011; Pustisek i wsp., 2010; Kong i
wsp., 2010

Czynniki ryzyka rozwoju czerniaka

CZYNNIKI OSOBNICZE

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

- I i II fototyp skóry

- znamiona wrodzone olbrzymie

- liczne znamiona barwnikowe

- ≤ 10 znamion
- 11-25 znamion ( x 1,5)
- każde następne 25
znamion ( x 2)

- płeć męska

- wiek > 50 lat

- immunosupresja

- czynniki genetyczne:
- zespół FAMMM ( x 100)

-

Xeroderma pigmentosum

( x 1000)

-

oparzenie słoneczne (UVA!!!,

UVB

)

- immunosupresja polekowa

- promieniowanie jonizujące
- zakażenie niektórymi typami
wirusa
HPV (HPV-16, HPV-18, HPV-24)

- pracownicy zatrudnieni przy
produkcji
PCV

background image

8

Podłoże genetyczne czerniaka

melanocyt

znamię

barwnikowe

znamię atypowe

(dysplastyczne)

czerniak złośliwy

(faza wzrostu

radialnego

)

czerniak złośliwy

(faza wzrostu

wertykalnego)

mutacje prowadzące

do przyspieszenia

proliferacji,

np. BRAF, NRAS, MC1R

uszkodzenie

drogi sygnałowej

pRb,

np.

RB1, CDKN2A,

CDK4

aktywacja

telomerazy

(hTERT lub/i

aktywacja

ALT

)

mutacje prowadzące

do zahamowania

procesu apoptozy,

np.

)

PTK, PTEN, TP53,

APAF1, APC

background image

9

Predyspozycje genetyczne

do rozwoju czerniaka rodzinnego

• Gen CDKN2A (p16

INK4a

, p14

ARF

), CDK4/6

• Drogi sygnałowe pRb i p53 fazy G1 cyklu

komórkowego

• 20-40% wszystkich czerniaków skóry

background image

10

FAZA G1 CYKLU KOMÓRKOWEGO

cyclin D1 + cdk4/cdk6

p16

INK4a

p15

INK4b

p18

INK4c

pRb-E2F-DP

complex

cyclin D1-cdk4/cdk6

complex

E2F-DP

pRb

phase S genes

promoters

+

P

P

P

background image

11

FAZA G1 CYKLU KOMÓRKOWEGO

oncogenic stimuli

p14

ARF

hdm2-p14

ARF

complex

p53 stabilization

DNA damage

p53

hdm2

p53

p53 degradation

p21

Cip1

cell cycle arrest

apoptosis

ub

ub

ub

background image

12

Predyspozycje genetyczne

do rozwoju czerniaka sporadycznego

Droga sygnałowa RAS/RAF/MEK/ERK, 40-60% wszystkich

czerniaków skóry

P

P

P

P

S O S

G r b 2

R A S

G D P

R A S

G T P

G T P

G D P

P

R A F

M E K

E R K

P

P

P

P

S H 2

S H 3

S H 3

R T K

G R O W T H F A C T O R S

R T K + G R O W T H F A C T O R S

N U C L E U S

T r a n s c r ip ti o n

fa c to r s

T r a n s c r i p tio n

C E L L M E M B R A N E

background image

13

Grupy wysokiego ryzyka zachorowania

na czerniaka

• MMRISK
• UGLY DUCK SIGN

background image

14

Nowotworowe komórki macierzyste a

czerniak

• oporność czerniaka na chemioterapię

• nawrotowość czerniaka po leczeniu

• markery biologiczne: CD133, ABCB5, ABCG2

Model
stochastyczny

Model komórek macierzystych
czerniaka

background image

15

Czy każdy czerniak skóry jest tą samą

chorobą?

• NIE!!!
• Czerniak od wielu lat był zróżnicowany kliniczne,

histologiczne, zależnie od ekspozycji na

promieniowanie UV, lokalizację anatomiczną i inne

• Aktualnie, badania molekularne skłoniły wielu badaczy

do wydzielenia różnych postaci czerniaka w zależności

od obecności określonych mutacji w materiale

genetycznym

background image

A

– asymetria

B – nierówny brzeg

C – różnorodny
kolor

D – średnica >
6mm

E – ewolucja
zmiany

znamię
czerniak
łagodne

symetryczn
e

równy
brzeg

jednobarw
ne

wielobarwn
e

nierówny
brzeg

asymetrycz
ne

średnic a ≤
6mm

średnic a >
6mm

brak ewolucji
zmiany

ewolucja
zmiany

Kryteria ABCDE

background image

• Ocena struktur podpowierzchniowych (kropki,

globule, siatka barwnikowa, smugi gałązkowate,
pseudopodia, strefy regresji, układ naczyń)

• Ocena symetrii, brzegu oraz koloru zmiany

• Algorytmy diagnostyczne: ABCD, Menziesa, skala

7 punktowa, analiza wzorców ułożenia barwnika

Saphier i wsp.,1920; Goldman,
1951; Kolm i wsp., 2010

Dermatoskopia i wideodermatoskopia

z analizą komputerową

background image

Dermatoskopia i wideodermatoskopia

z analizą komputerową

• Zwiększa dokładność diagnostyczną o ponad

40%

• Zmniejsza liczbę niepotrzebnych biopsji
• Przydatna w monitorowaniu pacjentów

z zespołem FAMMM

• Czułość – 89,2%, specyficzność – 84,1%

Iyatomi i wsp., 2010

background image

Obraz dermatoskopowy czerniaka

ATYPOWA SIATKA

BARWNIKOWA

NIEREGULARNE

KROPKI/GLOBULE

≤ 0,75mm

> 0,76mm

≤ 0,75mm

> 0,76mm

> 70%

<

30%

50-70% 50-70%

Neila i wsp., 2011

background image

Obraz dermatoskopowy czerniaka

Neila i wsp., 2011

NIERÓWNOMIERNE

ROZMIESZCZENIE

BARWNIKA

STREFY REGRESJI

≤ 0,75mm > 0,76mm ≤ 0,75mm

> 0,76mm

50-70% 50-70% 30-50% <30%

background image

Obraz dermatoskopowy czerniaka

Neila i wsp., 2011

NIEREGULARNE

SMUGI

GAŁĄZKOWATE

NIETYPOWY

KSZTAŁT

I UKŁAD NACZYŃ

KRWIONOŚNYCH

„BIAŁO-NIEBIESKIE

ZAMGLENIE”

0,75mm

> 0,76mm ≤

0,75mm

>

0,76mm

0,75mm

>

0,76mm

50-
70%

50-70%

<
10%

30-
50%

< 30% > 70%

background image

Konfokalna skaningowa mikroskopia

laserowa (CLSM)

Nienwazyjna technika badania (in vivo)

naskórka i warstwy brodawkowatej skóry
dająca obraz o jakości zbliżonej do badania
histologicznego

Rajadhyaksha i wsp., 1995

background image

Konfokalna skaningowa mikroskopia

laserowa (CLSM)

• Diagnostyka różnicowa zmian barwnikowych

skóry

• Obraz umożliwia ocenę budowy komórek (jądra

komórkowego,) struktury badanej tkanki,
nacieku zapalnego, oraz naczyń krwionośnych
brodawek skórnych

• Ujednolicenie nomenklatury cech

obserwowanych w CLSM (2007):

- naskórek: obraz plastra miodu, obraz kostki
brukowej, struktura naskórka, komórki

pagetoidalne

Segura i wsp., 2009

background image

Konfokalna skaningowa mikroskopia

laserowa

(CLSM)-BRODAWKI SKÓRNE

Brodawki skórne
otoczone
pierścieniem jasnych
komórek
(melanocytów i
keratynocytów
zawierających
melaninę).

Segura i wsp., 2009

background image

Konfokalna skaningowa mikroskopia

laserowa

(CLSM)-BRODAWKI SKÓRNE

Segura i wsp., 2009

Liczne komórki
atypowe o
zróżnicowanej
wielkości i kształcie.

background image

Konfokalna skaningowa mikroskopia

laserowa

(CLSM)-BRODAWKI SKÓRNE

ZNAMIĘ BARWNIKOWE

CZERNIAK

Rigel i wsp., 2010

background image

Badanie mRNA komórek barwnikowych

uzyskanych

metodą „tape stripping”

• Nieinwazyjna metoda pobierania komórek

powierzchniowych naskórka z wykorzystanie
taśmy samoprzylepnej.

• Z wyizolowanych komórek ekstrahuje się

mRNA i oznacza ilościowo z wykorzystaniem
techniki RPA (ribonuclease protection assay).

• Istotą analizy mRNA komórek barwnikowych

jest różnica ekspresji różnych genów w
komórkach prawidłowych i komórkach
czerniaka , np. IL-2 R1, BRAF, NRAS,
CDKN2A, MC1R .

• Czułość – 92,4,2%, swoistość – 90,6%.

Wachsman i wsp., 2008

background image

Które miejsca ciała są predysponowane do

wystąpienia czerniaka?

• Dowolna lokalizacja
• Kobiety-najczęściej skóra

kończyn dolnych

• Mężczyźni-najczęściej

skóra pleców

background image

Postaci kliniczne czerniaka

Czerniak szerzący się powierzchownie

(SSMM)

• Najczęstsza postać czerniaka u rasy kaukaskiej

(około 70%)

• Wolno powiększająca się, czarna lub brązowa zmiana

• Faza wzrostu poziomego (radialnego), faza wzrostu

pionowego (wertykalnego)

• Około 30% SSMM rozwija się ze znamion

barwnikowych

• Lokalizacja przeważnie na tułowiu

background image

Postaci kliniczne czerniaka

Czerniak guzkowy (NM)

• Druga co do częstości występowania postać kliniczna

czerniaka (15-20% wszystkich przypadków choroby)

• Głównie mężczyźni w piątej-szóstej dekadzie życia

• Czarny lub brązowy guzek wolno powiększający się,

często z owrzodzeniem

• Lokalizacja przeważnie na głowie, szyi, tułowiu

background image

Postaci kliniczne czerniaka

Czerniak wywodzący się ze złośliwej plamy

soczewicowatej (LMM)

• Plama Hutchinsona; około 15% wszystkich

przypadków czerniaka

• Zmiana barwnikowa o nierównym brzegu, płaska,

zlokalizowana na skórze uszkodzonej przez
przewlekłą ekspozycję na UVR (twarz)

• Głównie pacjenci w 7 dekadzie życia

background image

Postaci kliniczne czerniaka

Czerniak akralny (ALM)

• 5-10% wszystkich czerniaków

• Najczęstsza postać czerniaka u Afroamerykanów oraz

Azjatów

• Czarna lub brązowa plama na dłoniach, podeszwach

stóp, macierzy lub łożysku paznokci

• Objaw Hutchinsona

background image

Inne odmiany czerniaka

• Czerniak bezbarwnikowy

• Czerniak desmoplastyczny

• Czerniak polipoidalny

• Czerniak brodawkujący

• Złośliwe znamię błękitne

• Czerniak błon śluzowych

• Czerniak oczny

• Czerniak rozwijający się w okresie ciąży

• Czerniak u dzieci

• Czerniak nieznanego pochodzenia

background image

Markery immunohistochemiczne czerniaka

S100-białko wiążące wapń obecne w melanocytach,

komórkach Schwanna, komórkach gleju,

chondrocytach, adipocytach, makrofagach,

komórkach Langerhansa, komórkach dendrytycznych

gp100-glikopeoteina wchodząca w skład

premelanosomów. HMB45 (przeciwciało rozpoznające

gp100)

MART1-antygen różnicowania melanocytów związany

z melanosomami

MITF, tyrozynaza

background image

Skala Clarka

background image

Skala Breslowa

background image

Klasyfikacja AJCC

(American Joint Commision on Cancer)

background image

Przerzuty czerniaka

• Regionalne węzły chłonne (badanie

palpacyjne, USG, biopsja węzła
wartowniczego)

• Przerzuty skórne (satelitarne – do 2 cm od

guza pierwotnego, in-transit – pomiędzy
guzem a regionalnymi węzłami chłonnymi,
odległe przerzuty skórne szerzące się drogą
krwionośną)

• Przerzuty narządowe (najczęściej wątroba,

płuca, mózg, kości)

• Obecność dużej ilości melaniny w krążeniu

(rozlana, niebieskoszara pigmentacja)

background image

Diagnostyka przedoperacyjna czerniaka

• Badanie podmiotowe (wywiad)

• Badanie przedmiotowe – kryteria ABCDE

• Badania obrazujące i badania dodatkowe:
- fotografia całego ciała
- dermatoskopia i wideodermatoskopia z

analizą

komputerową
- konfokalna skaningowa mikroskopia

laserowa

(CSLM)
- badanie mRNA komórek barwnikowych

uzyskanych

metodą „tape stripping”
- USG wysokiej rozdzielczości

• Edukacja pacjenta (samoocena zmian

skórnych)

background image

Rozpoznanie

• Badanie histopatologiczne
• Immunohistochemia
• Diagnostyka molekularna
• Badania dodatkowe: USG, RTG, CT, NMR,

morfologia krwi, enzymy wątrobowe, LDH

background image

Leczenie

Guz pierwotny:
-

Wycięcie z odpowiednim marginesem

bezpieczeństwa

- in situ – 0,5cm

- grubość guza < 2mm – 1,0cm

- grubość guza > 2mm – 2,0cm

Regionalne węzły chłonne:
-

Biopsja węzła wartowniczego, gdy grubość

czerniaka jest większa niż 1mm

background image

Leczenie

Chemioterapia i immunoterapia wspomagająca:

-

Szczepionki BCG , oraz przeciw Corynebacterium

-

IFN-alfa

Przerzuty odległe:

-

Wycięcie

-

Radioterapia (kości, OUN)

-

Izolowana perfuzja kończyn

-

Chemioterapia (dakarbazyna), polichemioterapia,

chemio/immunoterapia

-

Szczepionki p/nowotworowe

-

IL-2

-

Leki biologiczne: ipilimumab, dabrafenib


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Stany przedrakowe i nowotwory złośliwe skóry
nowotwory złośliwe skóry
nowotwory zlosliwe skory
1 Nowotwory złośliwe skóry
20 nowotwory zlosliwe skory KONSPEKTid 21418 ppt
Nowotwory złośliwe skóry
Nowotwory zlosliwe skory
nowotwory złośliwe skóry
Nowotwory zlosliwe skory glowy i szyi Charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
Derma wyklady calosc, STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY, STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY
Nowotwory złośliwe odbytnicy + TME prezentacja
Nowotwory zoliwe skory
2 Hiperkalcemia w przebiegu nowotworu złośliwego
nowotwory złośliwe, Download, - ▧ Normalne, higiena
Profilaktyka nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka jamy ustnej

więcej podobnych podstron